Skład rady parafialnej z wyboru.

Osoby wybrane do Duszpasterskiej Rady Parafialnej:
Borzęcka Beata – Przebieczany
Czop Jerzy – Zabłocie
Badura Małgorzata – Trąbki
Kasina Adam – Tomaszkowice
Książek Adrian – Darczyce
Dąbrowska Kinga – Biskupice

Lista osób zostanie jeszcze uzupełniona o osoby z nominacji ks. Proboszcza