Inwestycje 2020r.

W naszej Parafii rozpoczęliśmy kolejny etap prac remontowych i inwestycyjnych: 

INWESTYCJE W ROKU 2020 W PARAFII BISKUPICE

1. KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA:
• Zakup dwóch zamykanych konfesjonałów
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla kościoła i plebanii.
• Generalny remont konserwatorski małej i dużej zakrystii, oraz przedsionka
• Remont konserwatorski trzech drzwi
• Zakup nowych mebli do zakrystii i odnowienie starych
• Odnowienie konserwatorskie wszystkich (4) figur procesyjnych
• Wykonanie nowych tablic informacyjnych
• Renowacja i czyszczenie posadzki w zakrystiach, oraz prezbiterium
• Odnowienie konserwatorskie balasek i dużego tabernakulum
• Odnowienie trzech zabytkowych krzyży.
2. KAPLICA ŚW. IZYDORA – TRĄBKI:
• Doświetlenie prezbiterium
• Zakup ławek – I część
• Zakup konfesjonału i nowych ornatów
3. KAPLICA ŚW. ANTONIEGO –ZABŁOCIE:
• Generalny remont zakrystii
• Zakup nowych mebli do zakrystii
• Zakup konfesjonału i ornatów
4. KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – PRZEBIECZANY:
• Doświetlenie prezbiterium
• Zakup konfesjonału i ornatu
5. DOM PARAFIALNY: I ETAP
• Generalny remont mieszkań po śmierci ks. Prałata
• Generalny remont dwóch dużych sal do spotkań
• Stworzenie zaplecza kuchennego
• Remont dwóch toalet
• I etap wymiany instalacji elektrycznej
• Zakup 100 krzeseł konferencyjnych i 15 stołów
• Generalne posprzątanie pomieszczeń budynku
6. OTOCZENIE KOŚCIOŁA – CMENTARZY I PLEBANII:
• Uporządkowanie i posprzątanie parkingów górnego i dolnego
• Zrobienie stanowisk do segregacji śmieci cmentarnych (cm. dolny)
• Założenie monitoringu przy dolnym cmentarzu
• Wykonanie projektu odwodnienia kościoła
• Montaż dużego zbiornika na wodę deszczową z kościoła
• Prace porządkowo rekultywacyjne przy ogrodzie obok plebanii
7. TRWAJĄCE I PLANOWANE INWESTYCJE:
  • Kompleksowy remont kaplicy Matki Bożej w Biskupicach
  • Doposażenie kaplicy w Trąbkach i Kościoła w Biskupicach w nowe ławki
  • Prace przy parkingu obok kościoła i górnego cmentarza – II etap