Intencje Przebieczany

21 stycznia – PRZEBIECZANY g. 17.00
O ustanie epidemii i zdrowie dla chorych, za dobrodziejów i modlących się w kaplicy
O zdrowie i błog. Boże dla Anieli Nowak i rodziny ,O zdrowie i błog. Boże dla rodz. Badurów
+ Kazimiera Ptak; Zmarłe członkinie IV Róży Niewiast z Przebieczan
+ Franciszek Ciastoń – od rodz. Pracuchów
+ Józef Nowak- od Barbary i Józefa Grochot z Bodzanowa
+ Ludwika Krzywda – od siostry Stanisławy z rodz.
+ Lucyna Sochacka – od koleżanki Małgorzaty Kasprzyk z mężem
+ Anna Martyniak – od Józefa i Heleny Urban
+ Maria Szeląg – od chrześnicy Izy Borzęckiej z rodz.