Intencje Przebieczany

Msza św. zbiorowa – Przebieczany 17. VI g. 17.00

Wynagradzająca za grzechy w rodzinach

O bł. i zdrowie dla rodz. Badura, Kasina, Szafrański i Jania

O zdrowie dla Wandy i Tadeusza

Dziękcz. w 19 ur. Dominiki z prośbą o łaski, dary Ducha Św. i zdrowie

+ Władysław Tańcula – im. Krystyna żona

+ Tadeusz Radwanek, 27 r. śm., Barbara i Małgorzata córki

+ Władysława Wyrodek – im., Tadeusz mąż

+ Jerzy Westfal – od Nowakowej z rodz.

+ Leon Kasina – im.

+ Jan Kurowski – od Ryśka kurowskiego z rodz.

+ Bronisław Trojański – od rodz. Głowacz z Izdebnika

+ Stanisław Tracz – od Ewy Serafin

+ Jan Dubiel – od Adama waśniowskiego z rodz.

+ Krzysztof Pajor – od Haliny i Janusza Chmiela

+ Franciszek Ciastoń – od kuzynki Janiny Sewioło

+ Ludwika Krzywda – od sąsiadów Kasprzyków