Intencje Przebieczany

18.06.2020 PRZEBIECZANY:

Za troszczących się o kaplicę i kościół – o Boże błog.

+ Ks. Tadeusz Dąbrowski – od  bratanicy Haliny z rodz.

+ Ewa Kruszyna – od Pauliny I Jarka Kubik

+ Jadwiga Terczyńska – od sąsiadów Skosiów

+ Zbigniew Tańcula – od Staszka Kowalskiego

+ Maria Flak – od Bogdana Tańculi z rodz. z Tomaszkowic

+ Jerzy Winiarczyk – od Elżbiety i Jerzego Kubik z rodz.

+ Adam Serafin – od Marka Tracza z żoną

+ Stefan Tracz – od sąsiadów i rodziny Kaczorów i Jachimczaków

+ Władysława Wyrodek – od Małgorzaty i Krzysztofa Waśniowskich

+ Ewa Sacha – od koleżanki Małgorzaty Kasprzyk z mężem

+ Maria Szeląg – od IV Róży Kobiet z Przebieczan

+ Anna Martyniak – od Marii i Gertrudy Markut z rodzinami

+ Józef Wyrodek – od rodz. z Koźmic Wielkich

+ Adam Juszczyk – od brata Józefa z żoną i córką

+ Maria Starowicz, 19 r. śm., Marian mąż i Marian syn

+ Leon Kasina – im.

+ Jan Piątkowski – im.

+ Małgorzata Badura, Barbara siostra, Tadeusz ojciec

+ Kazimiera Ptak – od męża i dzieci