Krąg Domowego Kościoła

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie.
W naszej formacji kładziemy nacisk na:
• umocnienie swojej wiary
• uczymy się pielęgnować miłość małżeńską
• stawiamy czoła rozwiązywaniu konfliktów
• pogłębiamy relacje z dziećmi
• doświadczamy życia we wspólnocie
Spotykamy się w grupach 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Gromadzimy się w imię Chrystusa, aby wspólnie Go odnajdywać i trwać przy Nim w swojej codzienności. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw – zwane parą pilotującą. Naszym opiekunem duchowym jest ksiądz moderator. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w domach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
• dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku),
• modlitwa (dzielenie się Ewangelią, tajemnica różańca)
• formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacja zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu).

Nasze zobowiązania:
• codzienna modlitwa osobista tzw. Namiot Spotkań
• codzienna modlitwa małżeńska
• codzienna modlitwa rodzinna
• regularne studium Pisma Świętego
• comiesięczny dialog małżeński
• reguła życia (praca nad sobą, małżeństwem i rodziną)
• uczestnictwo przynajmniej raz w roku różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK