Inwestycje

INWESTYCJE W PARAFII – AKTUALIZACJA

Co wspólnie zrobiliśmy przez 3 lata – po krótce bo pewne sprawy były już omawiane i są
zakończone.

 • Uporządkowanie i zinwentaryzowanie, oraz wykonanie planów domu parafialnego z
  remontem dwóch mieszkań, dwóch salek z kuchnią i zapleczem kuchennym ( wyposażenie w
  sztućce i naczynia od kilku rodzin) dla potrzeb duszpasterskich, wymiana wszystkich troje
  drzwi wejściowych
 • Naprawa kamer i monitoringu po zniszczeniach spowodowanych burzami
 • Odnowienie 26 lichtarzy, zakup lampek wiecznych, ornatów, szat liturgicznych, kielichów.
 • Dokończenie remontu generalnego organów
 • Rozpoczęci prac konserwatorskich i generalny remont dwóch zakrystii i przedsionka czterech
  drzwi wewnętrznych, posadzki i instalacji elektrycznej w całości zakrystii
 • Odnowienie wszystkich figur procesyjnych z wykonaniem nowych podstumentów
 • Generalny remont balasek
 • Odnowienie i uzupełnienie tabernakulum
 • Nowe meble do zakrystii
 • Wymiana wszystkich pieców grzewczych w kościele na nowoczesne
 • Odzyskanie i odnowienie 11 kielichów
 • Wykonanie fotowoltaiki dla kościoła i plebanii
 • Nowy ołtarz i ambona
 • Odnowienie obrazów z ołtarza głównego Św. Marcina i Matki Bożej Różańcowej
 • Całkowity remont konserwatorski ołtarza z kaplicy Matki Bożej
 • Nowe tablice ogłoszeń w kościele i na zewnątrz
 • Odnowienie babińca i wszystkich drzwi wejściowych do kościoła
 • Konserwatorskie odnowienie klęcznika ślubnego i 16 puf
 • Uprzątnięcie dzikich wysypisk na cmentarzu i wykonanie stanowisk do segregacji, oraz remont dachu na kostnicy dolnego cmentarza wraz z instalacją zbiorników na wodę

Prace remontowe w latach 2021 do 2023:

 • wymiana kamer przy kościele i na parkingu i uzupełnienie o trzy nowe
 • odnowienie chrzcielnicy
 • wykonanie obelisku przy murze kościoła na pamiątkę jubileuszu 800 lecia parafii
 • wykonanie generalnego remontu konserwatorskiego bocznego ołtarza Ukrzyżowania Pana Jezusa
 • malowanie ścian kościoła
 • Wykonanie generalnego remontu konserwatorskiego bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa
 • wykonanie ram do obrazów: 3 zabytkowe i 2 nowe. Wykonanie tryptyku (Św. Zofia – Św. Jan Paweł II – Bł. Ojciec Narcyz). Malowane na płótnie św. Jana Pawła II i bł. O. Narcyza
 • odnowienie żyrandoli
 • wyczyszczenie posadzki
 • zakup nowych sedilii ( krzeseł )do wielkiego ołtarza
 • wykonanie nowych ławek i odnowienie części starych
 • wykonanie nowej dużej monstrancji
 • zakup nowych szat liturgicznych na Uroczystości
 • wykonanie obelisku przy parkingu upamiętniającego 350 lecie konsekracji kościoła i szlak św. Jakuba
 • wymiana mikrofonów
 • wykonanie instalacji elektrycznej na strychu kościoła
 • zamontowanie napędów do 3 dzwonów i ich uruchomienie
 • odwodnienie kościoła

Cmentarz parafialny i jego otoczenie:

 • Powiększenie i uporządkowanie terenu przy dolnym cmentarzu,
  pielęgnacja drzew
 • Wybrukowanie głównej alejki na górnym cmentarzu
 • Pełna inwentaryzacja cmentarza górnego i dolnego
 • Wykonanie map i planów cmentarza
 • Uporządkowanie terenu przy górnym parkingu i murze kościoła (ułożenie ozdobnego kamienia, opalisadowanie, zasadzenie kwiatów)

Dom parafialny :

 • pełny remont przyziemia i parteru: wykonanie na tych poziomach nowych instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej
 • wykonanie kotłowni gazowej, instalacja pieca ( I etap), wymiana grzejników
 • wykonanie nowych łazienek i podłóg, montaż drzwi wewnętrznych.

Trwają prace i są robione projekty :

 • Przy ołtarzu głównym kościoła
 • dokumentacja ambony
 • dokumentacji geodezyjnej gruntów i zabudowań parafialnych
 • porządkowe wokół domu parafialnego i budynku DPS
 • porządkowe w lesie plebańskim

Serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim którzy widzą potrzebę tych działań i je wspierają sercem i ofiarą, życzliwością i pracą. Wszystko na bożą chwałę i ludzki pożytek.

Bóg zapłać ks. Robert Jończyk, proboszcz.