Małżeństwo

 

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1666).

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną, bądź mail-ową najpóźniej na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Rezerwacji terminu i godziny ślubu można dokonać wcześniej.

Do spisania protokołu przedślubnego należy okazać następujące dokumenty:
dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński;
metryki chrztu, koniecznie z adnotacją: „do ślubu” (metryka jest ważna tylko 6 miesięcy do daty ślubu);
świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
• indeks katechizacji lub świadectwo z ostatniej klasy lekcji religii;
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (ważne 12 miesięcy) i poradni rodzinnej.
zdjęcie obrazka komunijnego lub dokument potwierdzający przyjęcie tego sakramentu.
dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (dokument ten jest ważny tylko 6 miesięcy do dnia zawarcia małżeństwa) lub odpis aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
• zgoda z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu poza rodzimą parafią i udzielenie sakramentu małżeństwa w parafii św. Marcina w Biskupicach (gdy żaden z narzeczonych nie należy do naszej parafii);
• wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

Po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania zarówno narzeczonej, jak i narzeczonego wygłasza się tzw. zapowiedzi. „Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi” (kan. 1069 KPK).

Narzeczeni przed zawarciem sakramentu małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania: po raz pierwszy w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych i po raz drugi dzień przed ślubem.

Podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna (z zastosowaniem przepisów kościelnych) może być wykonywana jedynie przez osoby, które ukończyły odpowiedni kurs i posiadają stosowne zaświadczenie.

Informacje dotyczące kursu przedmałżeńskiego są dostępne także tutaj.