Ministranci i Lektorzy

Szanowni Państwo, Ministranci i Lektorzy!

11 listopada 2021 roku rozpoczniemy świętowania Jubileuszu 800-lecia Parafii w Biskupicach.

11 listopada o godz. 17.00 odbędzie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Roberta Chrząszcza, która rozpocznie to świętowanie a zakończy Msza rok później w 2022 roku.

Wielką radością jest fakt iż w naszej Parafii jest tak liczna grupa Lektorów (która w najbliższym czasie się powiększy) oraz Ministrantów.W związku z tym kilka pilnych spraw:

1. W ubiegłą niedzielę w kaplicach w kościele ministranci i lektorzy mogli wpisywać nr telefonów do siebie lub rodziców to ułatwi komunikację lub informowanie o wielu sprawach, gdyby ktoś tego nie zrobił proszę na maila: mateusz.podczerwinski@gmail.com przesłać nr telefonu.

2. Chcemy wrócić do grafików tygodniowych służeń (na prośbę także rodziców) dotyczy to osób służących w kościele – kaplice mają swoje służenie tygodniowe i niedzielne. Proszę aby ministranci jak i lektorzy wybrali sobie tylko jedno służenie obowiązkowe które będzie odnotowywane na osobnej liście. Natomiast dodatkowo można służyć kiedy się chce. Grafik będzie obowiązywał od  listopada.

3. Gdy kandydaci na lektorów otrzymają alby zrobimy porządek z sutankami tak aby każdy ministrant miał swoją.

4. Próby przed odpustem odbędą w następujących terminach:

  • ministranci: sobota 30.10 – o godz. 16.45 w salce domu parafialnego – ZMIANA ZE WZGLĘDU NA ŚLUB W KOŚCIELE O 16.00
  • lektorzy: sobota 30.10 – godz. 18.45 w kościele

Na tych próbach przedstawię grafik pozostałych prób dla ministrantów i lektorów.