Ministranci i Lektorzy

Liturgia Wielkiej Soboty

 1. Komentarz – wygaszone wszystkie światła w kościele.
 2. Procesja wychodzi z zakrystii do głównego przedsionka na czele procesji idą ministranci kadzidła (w kadzielnicy zapalony węgielek)
 3. Na końcu kapłani oraz ministrant z paschałem.
 4. Poświęcenie ognia, paschału oraz nałożenie kadzidła.
 5. Procesja rusza do ołtarza na czele kadzidło oraz kapłan z paschałem. 3 stacje i śpiew światło Chrystusa. Po 3 wezwaniu zapalają się wszystkie światła w kościele.
 6. Po dojściu do ołtarza kadzidło ustawia się po lewej stronie kapłan odkłada paschał na swoje miejsce.
 7. Komentarz
 8. Okadzenie paschału oraz księgi z exultetem – kadzidło schodzi do zakrystii.
 9. Exultet oraz wprowadzenie kapłana
 10. Komentarz
 11. I czytanie – Jakubiak Maciej
 12. Psalm i modlitwa
 13. Komentarz
 14. II czytanie – Kamiński Szymon
 15. Psalm i modlitwa
 16. Komentarz
 17. III czytanie – Dusiewicz Artur
 18. Psalm i modlitwa
 19. Zapala się świece (kleryk i M. Jakubiak)
 20. Chwała na wysokości – biją wszystkie dzwony oraz modlitwa
 21. IV czytanie – Gaś Kacper
 22. Komentarz przed alleluja
 23. Intonacja alleluja oraz psalm allelujatyczny (na 3 zwrotce wychodzi kadzidło do głównego celebransa do zasypania)
 24. Ewangelia
 25. Homilia
 26. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 27. Modlitwa wiernych
 28. Dalsza część Eucharystii – normalnie
 29. Wystawienie oraz modlitwa
 30. Śpiew „Wesoły nam dziś dzień nastał” 3 zwrotki, Te deum
 31. Błogosławieństwo