Margaretki

APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW – MARGARETKI

„Moje dzieci od początku modliłam się za Kościół, zatem i was, apostołów mojej miłości
wzywam do modlitwy za Kościół i jego sługi, za tych, których mój Syn powołał. Dziękuje Wam.”
/ Fragment orędzia z 2.06.2019 r, Medjugorie/

MARGARETKA – Apostolat Modlitwy za kapłanów powstał w naszej parafii jako owoc pielgrzymki do Medjugorie. Istotą jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów jako odpowiedź na wezwania Maryi Królowej Pokoju.

ZASADY APOSTOLATU – Margertkę tworzy grupa siedmiu osób. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za konkretnego kapłana (za życia i po jego śmierci), w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Ważne jest, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił, tak aby kapłan codziennie był objęty modlitwą. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę.

MODLITWA w wybranym dniu tygodnia:

„O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich,
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. … uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw,
aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach
uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim
ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i
miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu.
Święty jego Patronie, Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię, abyś
wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował
Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż go przed
wszelkim złem. Amen.”

Ponadto należy odmówić jedną wspólnie wybrana modlitwę np. dziesiątek Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka Pokoju lub inną modlitwę.

DAR NIEUSTAJĄCEJ MODLITWY – Obecnie w naszej parafii powstało 10 Margaretek.

Modlitwą objęci są duszpasterze związani z naszą parafią, ale także kapłani posługujący w innych kościołach. Zapraszamy wszystkich do tworzenia kolejnych Margaretek. Kapłani są darem Bożym dla nas, otwórzmy nasze serca i z miłością odpowiedzmy na wezwanie do modlitwy w ich intencjach. Chętnych, którzy pragną włączyć się w to dzieło prosimy o kontakt: tel. ?

„Margaretki są małymi płomykami, jednak ich modlitwa może rozpalić cały Kościół.” Louise Ward – założycielka Apostolatu

Zawierzamy Matce Najświętszej Apostolat Margaretak w naszej parafii. Prosimy by umacniała nasze serca, abyśmy mogli wytrwale i wiernie modlić się w intencji
powierzonych nam Kapłanów.