Poza Parafią

Msze św. pogrzebowe odprawiane w Żywcu przez księdza Ryszarda:

1. +Jadwiga Terczyńska – od sąsiadów Żanety i Łukasza Konopków
2. + Mieczysława Chytroś – od sąsiadów Łanoszków
3. + Mieczysława Chytroś – od rodz. Forczków zTrąbek
4. + Mieczysława Chytroś – od Krystyny i Zbigniewa Palonek
5. + Mieczysława Chytroś – od rodz. Dubiel z Biskupic
6. + Maria Łanoszka – od rodz. Wiekieraków
7. + Maria Łanoszka – od Krystyny i Kazimierza Łanoszka z rodz
8. + Maria Łanoszka – od Małgorzaty i Marcina dudek z dziećmi
9. + Maria Łanoszka – od rodz. Mitan i Włoch
10. + Maria szeląg – od Tomasza i Małgorzaty Tracz
11. + Maria szeląg – od prac. Przedszkola nr 5 w Wieliczce
12. + Zbigniew Markiewicz – od rodz. Dudków
13. + Zbigniew Markiewicz – od rodz. Klejdyszów z Gdowa
14. + Zbigniew Markiewicz – od rodz. Jamków z Gdowa
15. + Zofia Sala – od Jadwigi i Franciszka Michalak z rodz.
16. + Zofia Sala – od Elżbiety i Władysława Kuliga z rodz.
17. + Zofia Sala – od Ireny i Franciszka Janowiak
18. + Zofia Sala – od Anety i Janusza Orawiec z rodz.
19. + Zofia Sala – od Janiny i Antoniego Tomasik
20. + Zofia Sala – od Janiny Sewiołło
21. + Jadwiga Babicz – od Ryszarda i Wioli Urban
22. + Józef Kowalik – od Marysi Wandas z rodz. z Koźmic
23. + Józef Kowalik – od Józefy i Jana Świeży
24. + Roman Kubik – od Iwony i Bogdana Batko z rodz.
25. + Edward Limanowski – od Elżbiety Kupiec z rodz.
26. + Edward Limanowski – od Lucyny Masior z rodz.
27. + Edward Limanowski – od sąsiadów Wróbel
28. + Edward Limanowski – od Wójta Gminy Biskupice
29. + Edward Limanowski – od Zofii Żuławińskiej
30. + Edward Limanowski – od Jerzego Kasprzyk


Msze św. odprawiane przez ks. Jana – poza parafią w listopadzie:

1. + Mieczysław Noga – od Bernadetty i Stanisława Noga z Sułkowa
2. + Mieczysław Noga – od kolegów PBK Lubin
3. + Stanisław Grabowski – od koleżanek i kolegów z pracy syna
4. + Stanisław Grabowski – od koleżanek i kolegów z pracy syna
5. + Stanisław Grabowski – od koleżanek i kolegów z pracy syna
6. + Władysław Dębowski – od Doroty i Bogdana Dębowskich
7. + Władysław Dębowski – od Ewy i Wiesława Janus z Dobranowic
8. + Władysław Dębowski – od Małgorzaty i Stanisława Chwajoł z Dobranowic
9. + Władysław Dębowski – od Kingi i Tadeusza Góreckich z Grajowa
10. + Edward Limanowski – od rodz. Kmieciików
11. + Edward Limanowski – od rodz. Wilczków i Kasprzyków
12. + Roman Kubik – od Pauliny Juszczyk
13. + Roman Kubik – od Leśniaków z Zagórza
14. + Józef Kowalik- od Joli i Michała Cichy
15. + Józef Kowalik – od Anety i Marcina Gaczoł
16. + Józef Kowalik – od rodz. Majdrów z Krakowa
17. + Jadwiga Babicz – od pracowników firmy Spax
18. + Zofia Sala – od Agnieszki i Eugeniusza Spyrka z rodziną
19. + Zofia Sala – od Tadeusza Spyrka
20. + Janina Włodarczyk – od koleżanek i kolegów z pracy syna Pawła z firmy Wesem
21. + Zbigniew Markiewicz – od strażaków Jednostki ratowniczo – gaśniczej n.2 w Krakowie
22. + Zbigniew Markiewicz – od Małgorzaty Gaczoł
23. + Zbigniew Markiewicz – od Andrzeja, Barbary, Jadwigi i Lucyny z rodz.
24. + Zbigniew Markiewicz – od Alicji Guszpil z rodz.
25. + Zbigniew Markiewicz – od Marcina Szafrańskiego
26. + Maria Szeląg – od Kleszczowej z Pogwizdowa
27. + Ewa Sacha –od koleżanek i kolegów firmy telefonika zmiana B, C, D
28. + Maria Łanoszka – od siostry Gieni z córką i rodziną
29. + Maria Łanoszka – od Magdy i Artura Baran z rodz.
30. + Mieczysława Chytroś – od Anny Ciastoń z rodz. Wcisło