Poza Parafią

Ks. JAN – Msze św. w miesiącu lutym poza parafią
1+ Maria Szeląg – od chrześnicy Izy Borzęckiej z rodziną
2 + Maria Szeląg – od Tadeusza i Anna Tracz
3 + Zofia Sala – od Jadwigi i Janusza Spyrka z rodz.
4 + Józef Kowalik – od Henryka Kubika z Przebieczan z rodz.
5 +Edward Limanowski – od Danuty Wójcik z rodz.
6 + Władysław Dębowski – od Natalii i Krzysztofa Godzik z Dobranowic
7+ Władysław Dębowski – od rodz. Machna z Łazan
8 + Władysław Dębowski – od rodz. Szałas z Mietniowa
9 + Władysław Dębowski – od Roberta Dubiela z rodz. z Wieliczki
10 + Stanisław Grabowski – od koleżanek i kolegów córki Doroty z DPS Nowa Huta
11 + Mieczysław Noga – od Zuzanny i Pawła
12 + Mieczysław Noga – od Janiny i Jerzego Pilch z rodz.
13 + Maria Olchawska – od Juszczyków z Zagórza
14 + Maria Olchawska – od Mariana Czop z Krakuszowic
15 + Ludwika Krzywda – od koleżanki Wiesi Fliśnik
16 + Ewa Porębska – od Dominiki i Marka z Niegowici
17 + Ewa Porębska – od Damiana Pilcha
18 + Ewa Porębska – od rodz. Szczurków
19 + Ewa Porębska – od koleżanek i kolegów córki Oli ze szkoły
20 + Ewa Porębska – od koleżanki Beaty z rodz.
21 + Ewa Porębska – od koleżanki Janiny z Nowego Targu
22 + Ewa Porębska – od koleżanek z DPS w Nowej Hucie
23 + Marian Ciastoń – od Urszuli i Andrzeja Gaczoł
24 + Leszek Łanoszka – od Jadwigi Dzięgiel z rodz.
25 + Stanisław Chytroś – od rodz. Zychów
26 + Stanisław Chytroś – od chrześnicy Małgorzaty Bajda
27 + Franciszek Ciastoń – od Wioletty Kucharczyk
28 + Franciszek Ciastoń – od Małgorzaty Kołodziej z dziećmi