Poza Parafią

Msze św. odprawiane przez Ks. Adama Domonia w Żywcu:

+ Stanisław Tracz – od Agaty Kwestarz z rodz.
+ Stanisław Tracz – od Marii Kanarek
+ Stanisław Tracz – od rodz. traczów z Zabawy
+ Stanisław Tracz – od Skosiów i Majchrzaków
+ Stanisław Tracz – od Bronisława z rodz.
+ Władysława Fortuna – od Elżbiety i Krzysztofa Wajda z
Gdowa
+ Władysława Fortuna – od rodz. Szelągów
+ Władysława Fortuna – od rodz. Ważydrąg z Jasienia
+ Władysława Fortuna – od Stanisławy i Andrzeja Ligenza
+ Władysława Fortuna – od Józefy Waśniowskiej
+ Andrzej Markiewicz – od Adama Musiała z rodz.
+ Andrzej Markiewicz – od Piotra Osikowskiego
+ Andrzej Markiewicz – od firmy Orzechowski z Gdowa
+ Andrzej Markiewicz – od kolegi Andrzeja z Limanowej

+ Andrzej Markiewicz – od Marka Skrzypiec
+ Jan Dubiel – od Ewy i Jana Kuczaj z rodz.
+ Jan Dubiel – od rodz. Burych z Głogoczowa
+ Jan Dubiel – od Zastępców Burmistrza Wieliczki
+ Jan Dubiel – od Barbary i Krzysztofa Cempura z rodz.
+ Jan Dubiel – od kolegi Józefa Wójcik z rodz.
+ Bożena Puzia – od Grzegorza Kasprzyka
+ Bożena Puzia – od Karoliny i Bartka Pieprzyk z rodz.
+ Bożena Puzia – od Sandry Wróbel z rodz.
+ Bożena Puzia – od Agnieszki i Krzysztofa Satora
+ Bożena Puzia – od rodz. Pławeckich z Sułowa

800-lecie Parafii św. Marcina w Biskupicach

Holler Box