Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym. Udziela się go tym, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego.  Ma on za zadanie wzmocnić wiarę kandydata do bierzmowania, oraz związać przyjmującego ten sakrament z Kościołem i parafią. Dlatego kandydatowi do sakramentu bierzmowania stawia się wymagania aby żył wiarą, wyznawał ją i umiał jej bronić.

W naszym kraju przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata i najczęściej rozpoczyna się w klasie szóstej.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania  młodzież przygotowuje: ks. Mateusz Podczerwiński – wikariusz.

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się wg następującego porządki:

  • kl. VIII – I czwartek miesiąca wg. wyznaczonych grup: o 16.00 i 18.30
  • kl. VII – II czwartek miesiąca o 16.00

Z różnych powodów spotkanie może być przełożone, o czym informacja będzie w czasie ogłoszeń parafialnych.

Z racji ferii zimowych spotkania dla bierzmowanych odbędą się po feriach.