Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym. Udziela się go tym, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego.  Ma on za zadanie wzmocnić wiarę kandydata do bierzmowania, oraz związać przyjmującego ten sakrament z Kościołem i parafią. Dlatego kandydatowi do sakramentu bierzmowania stawia się wymagania aby żył wiarą, wyznawał ją i umiał jej bronić.

W naszym kraju przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata i najczęściej rozpoczyna się w klasie szóstej.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania  młodzież przygotowuje: ks. Mateusz Podczerwiński – wikariusz.

Uczniowie klas VI w tym roku spotykają się zawsze każdego 19 dnia miesiąca ( jest to w naszej parafii dzień modlitw przez wstawiennictwo błogosławionego Ojca Narcyza Turchana – naszego parafianina). Przypominamy, że udział w tych spotkaniach jest formacją duchową.

Sakrament bierzmowania – klasa 8

W dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15.30 odbędzie się bierzmowanie klas VIII. Przyjęcie bierzmowania poprzedzi rozmowa indywidualna z ks. Proboszczem oraz dopełnienie formalności z ks. Mateuszem w dniu 14.06.2021.

Po spotkaniu z ks. Proboszczem (w kancelarii) bezpośrednio nastąpi spotkanie z ks. Mateuszem (dom parafialny) na które należy przygotować:

  1. Dane (imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, data i miejsce chrztu, imię i nazwisko świadka bierzmowania);
  2. Krótkie umotywowanie wyboru imienia z bierzmowania;
  3. Katechumenat.

Harmonogram przygotowania przed Bierzmowaniem.

Próby:

  • 24.06.2021 (czwartek) – 19.30
  • 26.06.2021 (sobota) – 19.00
  • 28.06.2021 (poniedziałek) – 19.00

Msza św. z nałożeniem krzyży 27.06.2021 godz. 14.00

Spowiedź dla kandydatów, rodziców i świadków – 28.06.2021 od 17.00 do 19.00

Sprzątanie:

  • generalne kościoła oraz obejścia (koszenie, grabienie, zamiatanie) – 28.06.2021 g. 9.00
  • „kosmetyczne” – 30.06.2021 g. 10.00

Wszelkie pytania należy kierować do ks. Mateusz