Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym. Udziela się go tym, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego.  Ma on za zadanie wzmocnić wiarę kandydata do bierzmowania, oraz związać przyjmującego ten sakrament z Kościołem i parafią. Dlatego kandydatowi do sakramentu bierzmowania stawia się wymagania aby żył wiarą, wyznawał ją i umiał jej bronić.

W naszym kraju przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata i najczęściej rozpoczyna się w klasie szóstej.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania  młodzież przygotowuje: ks. Mateusz Podczerwiński – wikariusz.

Uczniowie klas VI w tym roku spotykają się zawsze każdego 19 dnia miesiąca ( jest to w naszej parafii dzień modlitw przez wstawiennictwo błogosławionego Ojca Narcyza Turchana – naszego parafianina). Przypominamy, że udział w tych spotkaniach jest formacją duchową.

Przygotowanie w czasie epidemii.

PLAN SPOTKAŃ:

  • klasy 6 uczestniczą w Mszach św. wg. uznania w kościele bądź online 19 dnia miesiąca;
  • klasy 7 i 8 – poprzez aplikacje na smartfonie lub stronę internetową: https://www.pentecostapp.pl – należy tam założyć konto w odpowiedniej grupie

Instrukcja dołączenia do grupy dla kl. VII – kliknij – Instrukcja_dołączenia_do_grupy-Bierzmowani_kl._VII

Instrukcja dołączenia do grupy dla kl. VIII – kliknij – Instrukcja_dołączenia_do_grupy-Bierzmowani_kl._VIII

W tym tygodniu odbędą się spotkania młodzieży kl. VII i VIII. Spotkania odbędą się w kościele jutro – poniedziałek (15.02.2021) w następującej kolejności: o 16.00 kl. VII, o 17.00 klasy VIII.

 

Wszelkie pytania należy kierować do ks. Mateusz