Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym. Udziela się go tym, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego.  Ma on za zadanie wzmocnić wiarę kandydata do bierzmowania, oraz związać przyjmującego ten sakrament z Kościołem i parafią. Dlatego kandydatowi do sakramentu bierzmowania stawia się wymagania aby żył wiarą, wyznawał ją i umiał jej bronić.

W naszym kraju przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata i najczęściej rozpoczyna się w klasie szóstej.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania przygotowują młodzież: ks. Mateusz Podczerwiński – wikariusz klasy VII i VIII; oraz ks. Robert Jończyk – klasy VI.

Uczniowie klas VI w tym roku spotykają się na dodatkowych katechezach zawsze 19 dnia miesiąca ( jest to w naszej parafii dzień modlitw przez wstawiennictwo błogosławionego Ojca Narcyza Turchana – naszego parafianina). Przypominamy, że udział w tych spotkaniach jest formacją duchową.

 

Ze względu na pandemię sakrament bierzmowania będzie udzielany w naszej parafii młodzieży przygotowanej do jego przyjęcia prawdopodobnie w późnym terminie jesiennym!