Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym. Udziela się go tym, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego.  Ma on za zadanie wzmocnić wiarę kandydata do bierzmowania, oraz związać przyjmującego ten sakrament z Kościołem i parafią. Dlatego kandydatowi do sakramentu bierzmowania stawia się wymagania aby żył wiarą, wyznawał ją i umiał jej bronić.

W naszym kraju przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata i najczęściej rozpoczyna się w klasie szóstej.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania  młodzież przygotowuje: ks. Mateusz Podczerwiński – wikariusz.

Uczniowie klas VI w tym roku spotykają się zawsze każdego 19 dnia miesiąca ( jest to w naszej parafii dzień modlitw przez wstawiennictwo błogosławionego Ojca Narcyza Turchana – naszego parafianina). Przypominamy, że udział w tych spotkaniach jest formacją duchową.

W najbliższy czwartek odbędą się spotkania organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania:

  • kl. 7 – godz. 16.00
  • kl. 8 – po Mszy św. wieczornej ok. 18.30