Intencje Trąbki

TRĄBKI – 15. 03. 2023 g. 17.00
+Józefa Juszczyk – od Mariana Lebiesta
+ Zygmunt Kasprzyk – od Józefa Żaka
+ Halina Urban – od bratowej Haliny z mężem
+ Jacek Chomont – od Krystyny i Zbigniewa Waśniowskich z rodz.
+ Tadeusz Godzik – od kolegi Zdzisława Łanoszki
+ Józefa Tańcula – od chrześnicy Barbary
+ Wiesław Ciastoń – od Marka Kota
+ Zofia Czyżowska – od rodz. Okarmus