Intencje Trąbki

20 stycznia – TRĄBKI g. 17.00
O ustanie epidemii i zdrowie dla chorych, za dobrodziejów i modlących się w kaplicy
O zdrowie i błog. Boże dla Władysława Badury, O zdrowie i błog. Boże dla rodz. Markiewicz
+ Marianna Ziółkowska – od Kazimiery i Mieczysława Musiał z rodz.
+ Józef Piech – od Haliny i Barbary Grabińskich
+ Leszek Łanoszka – od Józefa i Władysławy Badura
+ Stanisław Grabowski – od Marii Dudek z rodz.
+ Roman Kubik – od Kałużów i Zwierzowskich
+ Józef Kowalik – od Anny Daniel z córkami
+ Zofia sala – od Hermina Janowiaka i rodziny Kobroniów
+ Maria Łanoszka – od Staszka i Oli Pawlik