Intencje Trąbki

Msza św. zbiorowa – Trąbki  16. VI g. 17.00

Wynagradzająca za grzechy w rodzinach

O zdrowie dla Władysława

O bł. Boże dla rodz. Badurów

Dziękcz. w 89 ur. Antoniego z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski

+ Jolanta Kowalska, 2 r. śm.

+ Zygmunt Waśniowski, 26 r. śm.

+ Maria Oleksy, 48 r. śm.

+ Piotr Zając – od chrześnika Kamila

+ Andrzej Markiewicz – od kuzynki Justyny Dubiel

+  Lucyna Augustynek – od sąsiadów Urban

+ Krzysztof  Zając – od rodz. Jamków

+ Bożena Puzia – od Pauliny i Rafała Kowalik z Pcimia

+ Zofia Szwagrzyk –od rodz. Ciastoń

+ Stanisław Grabowski – od rodz. Kurasiów z Liplasu

+ Józef Kowalik – od rodz. Dubielów z Trąbek