RODO

Polityka prywatności – klauzula informacyjna RODO

Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Biskupicach

Biskupice 5, 32-020 Biskupice

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz Dekretem Konferencji Episkopatu Polski (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku ):

 1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina w Biskupicach, Biskupice 5, 32-020 Biskupice, reprezentowana przez ks. proboszcza.
 2. Dane gromadzone są wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Kościoła katolickiego.
 3. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń w Parafii św. Marcina w Biskupicach.
 4. Parafia stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem.
 5. Kontaktując się z Parafią (kancelarią parafialną, administratorem strony www) użytkownik internetowy zgadza się na przetwarzanie danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych) w celu przekazania odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych osobowych.
 6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby),
 • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do bycia zapomnianym na zasadach określonych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych diecezji Krakowskiej na adres: diod@diecezja.krakow.pl.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych: kiod@episkopat.pl (w zakresie objętym prawem kanonicznym).