Ogłoszenia

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Męki Pańskiej – 05.04.2020r.

  1. W całym Kościele przeżywamy czas Wielkiego Postu – w związku z istniejącą obecnie sytuacją epidemiologiczną przypominamy, że obowiązują zarządzenia władz państwowych – do 5 osób w kościele podczas Mszy i nabożeństw i dekrety władz kościelnych o przestrzeganie których w duchu roztropności i chrześcijańskiej miłości wszystkich prosimy. Wszystkie ważne informacje zamieszczamy na stronie internetowej naszej Parafii, oraz w gablocie ogłoszeń.
  2. Dziś błogosławienie palm na Mszach św.
  3. W modlitwie pamiętamy o wszystkich parafianach i naszych wspólnych sprawach, w czasie adoracji –  w tym tygodniu od poniedziałku do środy od g. 17.00 do 18.00. Przypominamy, że Msze, nabożeństwa i adoracja, a także całe Triduum paschalne dostępne są na żywo na stronie internetowej naszej parafii.
  4. Pragniemy z wiarą przeżywać tegoroczne Triduum Paschalne, które jest celebracją zbawczych wydarzeń, jakie dokonały się w określonym czasie. Obchody Triduum rozpoczniemy Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek a zakończymy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.
  5. Baranki wielkanocne – które są pobłogosławione i dostępne w kościele i kaplicach niech będą w tym roku szczególnym symbolem naszej jedności w wierze i miłości wzajemnej. Niech w tym znaku Paschalnej ofiary, wszystkich nas Jezus zjednoczy przy wielkanocnym stole  i obdarzy błogosławieństwem.
  6. Bóg zapłać za ofiary na wystrój kościoła – Ciemnicy, Grobu Pańskiego i całej świątyni dla: RÓŻ – 1 Niewiast z Przebieczan; 1 i 2 Mężczyzn z Przebieczan; 2 Niewiast z Zabłocia,  MBNP z Zabłocia; 2 Niewiast z Sułowa Dołki; i Róży Niewiast z Darczyc, oraz 2 osób anonimowych. Dziękujemy także tym, którzy wsparli parafię ofiarami na konto w minionym czasie – serdeczne Bóg zapłać.
  7. Od minionego tygodnia dostępny jest dodatkowy numer telefonu komórkowego do kontaktu z księżmi (572 803 102). Na ten numer prosimy kontaktować się w sprawach pilnych. Ze względu na obostrzenia państwowe aby zachować przepisy każdy kto chciałby skorzystać z sakramentu pokuty indywidualnie poza wyznaczonymi godzinami prosimy kontaktować się na powyższy numer. Dostępny jest on także na stronie internetowej.
  8. Zachęcamy do lektury gazet katolickich, na święta ukaże się nasz parafialny kwartalnik „Posłaniec Marciński” a w nim między innymi zamieszczone są wszystkie intencje mszalne do 4 czerwca (w związku z tym przez najbliższe tygodnie nie będzie wydawany cotygodniowy dodatek).

WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII ŚW. MARCINA W BISKUPICACH

Wielki Poniedziałek – spowiedź w kaplicach w Przebieczanach, Zabłociu i Trąbkach z zachowaniem  ograniczeń by nie przebywało w świątyni w danym momencie więcej niż 5 osób od g. 10 – 12 (najlepiej oczekiwać na spowiedź w samochodzie, lub przed kaplicą – z zachowaniem specjalnej odległości – gdy osoba odejdzie z kaplicy niech wchodzi następna)

W kościele spowiedź rano od 6.00 do 7.00 oraz po południu od 17 – 19 ( poniedziałek, wtorek i środa).

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00 i adoracja w Ciemnicy do 21.00.

Wielki Piątek – Pamiątka Śmierci  Jezusa na Krzyżu. Obowiązuje post ścisły! Liturgia Męki Pańskiej o  g. 18.00, po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja do liturgii Wielkiej Soboty.

Krzyż wystawiony do adoracji adorujemy w postawie stojącej lub klęczącej bez całowania Go!. Ofiary składane przy adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie kościoła.

Okazja do spowiedzi podczas Triduum przez cały dzień i całą noc w czasie adoracji – gorąco prosimy o stosowanie się do zaleceń państwowych co do udziału w liturgii, w kościele w danym momencie nie może być więcej niż 5 osób nie licząc duchowieństwa i posługujących do liturgii.

W Wielki Piątek o g. 7.00 – Jutrznia, o g. 11.00 – Godzina Czytań, o g. 15.00  Droga Krzyżowa, Modlitwa w ciągu dnia i Koronka do Bożego Miłosierdzia – rozpoczyna się nowenna przed Świętem Miłosierdzia, o g. 17.00 Nieszpory. O g. 18.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej, po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja do liturgii Wielkiej Soboty. Na adorację proszę się wpisywać na listę w przedsionku lub zgłaszać e-milem.

Wielka Sobota – liturgię rozpoczniemy o g. 19.30  i zakończymy radosnym ALLELUJA, ze względu na zalecenia nie będzie procesji Rezurekcyjnej, ale dzwony obwieszczą nam że Pan Zmartwychwstał!

Wszystkie obrzędu, nabożeństwa, Msze i celebracje dostępne on-line na stronie naszej parafii.

Zgodnie z zaleceniem Arcybiskupa nie będzie w tym roku błogosławieństwa pokarmów w kościele ze względu na sytuacje epidemiologiczną. Zachęcamy aby pokarmy pobłogosławić w swoich domach. Niech one staną się Domowym Kościołem w którym radośnie obchodzić będziemy Dzień Zmartwychwstania. Tekst błogosławieństwa pokarmów do odmówienia w domu przy stole wielkanocnym znajduje się na stronie internetowe i w kościele przy barankach.