Intencje Zabłocie

16.06.2020 ZABŁOCIE

Za troszczących się o kaplicę i kościół

+ Ks. Tadeusz Dąbrowski – od Krystyny i Józefa Szlachtów

+ Ryszard Fortuna – od Pawła Szczupaka z rodz.

+ Łukasz Krawczyk – od rodz. Krzemyków

+ Beata Zapiór – od brata Kazimierza

+ Mieczysława Chytroś – od siostry Marty z mężem

+ Ryszard Kot – od Kingi i Mariana Olchawskich z rodz.

+ Marian Szymski – od szwagierki Józefy Stachura z rodz.

+ Stanisława Czop – od II Róży z Zabłocia

+ Franciszek Kaleta – od Sabiny i Marka Stoch ze Stadnik

+ Helena Pracuch – od Dyrektora i pracowników Centrum Kultury w Biskupicach