Intencje Zabłocie

Zbiorowa 20.04.2021

Za uczestniczących w Triduum Sacrum i przygotowujących kościół i liturgię na świętą
O zdrowie i bł. Boże dla Pani Stanisławy ( kościelnej)
+ Juliusz Pilch, Ryszard syn, Wojciech zięć, rodzice i teściowie
+ Mieczysław Gaczoł, 44 r. śm., Weronika żona, Antoni Juszczyk, 17 r. śm., Stanisław syn
+ Władysław Pilch, zm. rodzice i teściowie
+ Józef Badura
+ Marian Ciastoń – od rodz. Woźniaków
+ Ewa Porębska – od rodz. Skiminów z Wiatowic
+ Maria Olchawska – od bratanka Tadka z rodz.