Intencje Zabłocie

ZABŁOCIE 17. 01. G. 17.00
+ Zofia Pilch – od sąsiadki Renaty i Anety
+ Halina Michalczyk – od Haliny Kaletka z rodz. z Jaworzna
+ Stanisława Gąsiorowska – od Łanoszków
+ Zbigniew Krystian – od Kazimiery i Barbary Nowak
+ Władysława Szwagrzyk – od Cygalów
+ Józefa Czop – od Antoniny Lebiest
+ Tadeusz Grabka – od Stanisławy Pilch
+ Mateusz Gumulec – od kuzynki Katarzyny i Krzysztofa Śliwińskich
+ Jadwiga Pracuch – od Stanisławy i Franciszka Juszczyk z rodz.