Intencje Zabłocie

19 stycznia – ZABŁOCIE g. 17.00

O ustanie epidemii i zdrowie dla chorych, za dobrodziejów i modlących się w kaplicy
O zdrowie i Boże błog. dla Elżbiety i Mariana Pilch
+ Stanisław Chytroś – od Haliny i Jana Sadkiewicz
+ Ewa Porębska – od Stanisławy Pilch
+ Maria Olchawska – od Czesława i Celiny Wełna z rodz.
+ Stanisława Czop – od Ludwika Szczurka z żoną
+ Mieczysława Chytroś – od rodz. Wrześniak