Pielgrzymki

Planowane pielgrzymki w roku 2023 – Roku Dziękczynienia za Jubileusz 800 lecia parafii św. Marcina w Biskupicach

1. STYCZEŃ – Wadowice i Kalwaria Z. ( 1 dniowa)
2. LUTY – Zakopane i Wiktorówki ( 1 dniowa)
3. MARZEC – Ziemia Święta ( 9 dniowa) od 8 do 16 marca
4. KWIECIEŃ – Kotlina Kłodzka – Sudety ( 3 dniowa)
5. MAJ – Włochy ( 9 dniowa)
6. CZERWIEC – Bieszczady ( 3 dniowa)
7. LIPIEC – Francja – do św. Marcina ( 7 lub 12 dniowa)
8. SIERPIEŃ – Wrocław ( 3 dniowa)
9. WRZESIEŃ – Bielsko – Biała – Hałcnów ( 1 dniowa)
10. PAŹDZIERNIK – Pszczyna ( 1 dniowa)
11. LISTOPAD – Nowa Ruda – Gliwice ( 1 dniowa)
12. GRUDZIEŃ – Oświęcim – Trzebinia ( 1 dniowa)
Wskazane miejsca i pielgrzymki odbędą się wówczas gdy zgłosi się odpowiednia liczba osób potrzebnych do pielgrzymowania – ZAPRASZAMY.