Pielgrzymki

 

Planowane parafialne pielgrzymki zagraniczne w 2020 roku:

800-lecie Parafii św. Marcina w Biskupicach

Holler Box