Pielgrzymki

 

Planowane parafialne pielgrzymki zagraniczne w 2020 roku: