Intencje Biskupice

16. 04. G. 18.00 – Msza do Miłosierdzia Bożego
O ustanie epidemii i powrót do zdrowia dla chorych
Za dobrodziejów i modlących się w tym kościele
O bł. Boże dla pracowników firmy ADIM
W 10 r. ślubu Rahida i Marii, dziękczynno – błagalna
+ Maria Kanarek r. śm., Józef mąż, Adam i Andrzej synowie
+ Stanisław Kruszyna, Ryszard syn
+ Albin, Krystyna Noga, Adam syn
+ Eugeniusz Kurowski 1 r. śm., Janusz Hajdas
+ Wincenty Kasprzyk 19 r. śm., Aniela żona, Robert syn
+ Danuta Klaper
+ Julian Dziurdzia 25 r. śm., Stanisława żona
+ Stefania Dzióbek – od Józefy i Mariana Grochot
+ Adam Turchan – od Małgorzaty Kareckiej z rodz.
+ Tadeusz Chytroś – od Sołtysów i Radnych Gminy Biskupice
+ Ryszard Kluzek – od Barbary i Andrzeja Biedroń z USA
+ Józefa Turchan – od siostry Zofii z rodziną
+ Anna Kruszyna – od Zbigniewa i Joanny z synami
+ Stefania i Stanisław Pajdak – od Pietruszkowej
+ Eugeniusz wróbel – od Marty i Piotra Jarotek
+ Stanisław Chytroś – od Basi i Janka Piechówków z Sułkowa
+ Marian Ciastoń – od kuzyna Józefa Siudy z rodz.
+ Ewa Porębska – od Juszczaków z Gdowa
+ Mieczysław Noga – od siostry Marysi z mężem
+ Władysław Dębowski – od brata Józefa z żoną
+ Edward Limanowski – od Sołtysa Sułowa Stanisława Świętka16. 04. G. 18.00 – msza do Miłosierdzia Bożego
O ustanie epidemii i powrót do zdrowia dla chorych
Za dobrodziejów i modlących się w tym kościele
O bł. Boże dla pracowników firmy ADIM
W 10 r. ślubu Rahida i Marii, dziękczynno – błagalna
+ Maria Kanarek r. śm., Józef mąż, Adam i Andrzej synowie
+ Stanisław Kruszyna, Ryszard syn
+ Albin, Krystyna Noga, Adam syn
+ Eugeniusz Kurowski 1 r. śm., Janusz Hajdas
+ Wincenty Kasprzyk 19 r. śm., Aniela żona, Robert syn
+ Danuta Klaper
+ Julian Dziurdzia 25 r. śm., Stanisława żona
+ Stefania Dzióbek – od Józefy i Mariana Grochot
+ Adam Turchan – od Małgorzaty Kareckiej z rodz.
+ Tadeusz Chytroś – od Sołtysów i Radnych Gminy Biskupice
+ Ryszard Kluzek – od Barbary i Andrzeja Biedroń z USA
+ Józefa Turchan – od siostry Zofii z rodziną
+ Anna Kruszyna – od Zbigniewa i Joanny z synami
+ Stefania i Stanisław Pajdak – od Pietruszkowej
+ Eugeniusz wróbel – od Marty i Piotra Jarotek
+ Stanisław Chytroś – od Basi i Janka Piechówków z Sułkowa
+ Marian Ciastoń – od kuzyna Józefa Siudy z rodz.
+ Ewa Porębska – od Juszczaków z Gdowa
+ Mieczysław Noga – od siostry Marysi z mężem
+ Władysław Dębowski – od brata Józefa z żoną
+ Edward Limanowski – od Sołtysa Sułowa Stanisława Świętka