Intencje Biskupice

BISKUPICE – 21 styczeń – msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego g. 18.00
Z ok. 74 ur. Bolesława Sośnickiego o bł. Boże
+ Jan Terczyński, Anna żona, Michał Jaszczyk i zm. rodzice
+ Stanisława Dziurdzia, r. śm., Julian m.
+ Franciszek Pabiś – od Józefy Tańcula z rodz.
+ Helena Gąsiorowska – od rodz. Kupców z Biskupic
+ Bronisław Kubik – od rodz. Kot z Wieliczki
+ Rozalia Ptak – od sąsiada Bogdana Domonia
+ Marianna Konarska – od rodz. Kanarków
+ Maria Kasprzyk – od Wioletty Kucharczyk z rodz.
+ Bronisław Kot – od rodz. Filipowiczów
+ Marcjanna Ciastoń – od kolegów syna z pracy Intercity
+ Stanisława Kamyczek – od Leszka Panek
+ Tadeusz Godzik – od rodz. Wilczek i Lasek z Łazan
+ Anna Kuć – od Barbary i Tadeusza Kurzawa z rodz.
+ Karolina Piekarczyk – od Dariusza Wandes z rodz.
+ Anna Kruszyna – od rodz. Kowalów
+ Barbara Kanarek – od Henryka Kubika z rodz.
+ Stanisława Kulma – od Krzysztofa i Klaudii Grochot
+ Władysława Mamro – od siostrzeńca Czesława z rodz.
+ Maria Jamka – od Ewy i Michała Górskich
+ Bronisław Trojański – od Katarzyny i Mariusza Płucienniczak
+ Andrzej Markiewicz – od Janiny Gaczoł z rodz.
+ Paweł Umiński – od Marka i Małgorzaty Badura z Trąbek
+ Cyprian Pilch – od Marzeny Cholewa z rodz.
+ Maria Kowalska – od Ewy i Ryszarda Godzik z rodz.
+ Władysława Kruszyna – od rodz. Zofii Jamka z Fałkowic
+ Stanisława Tracz – od wnuków Gabriela, Tomasza i Marty
+ Anna Kruszyna – od Anny i Władysława Siatka z rodz.
+ Wojciech Brożek – od Elwiry i Marcina Łanoszka z rodz.
+ Józefa Zając – od Roberta Pajdaka z rodz.
+ Stanisław Tracz – od rodz. Kanarek

800-lecie Parafii św. Marcina w Biskupicach

Holler Box