I Komunia św.

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konst o św, Liturgii 47).

Msza Św, czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:
– ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
– pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
– świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana „aż przyjdzie”.

INFORMACJE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU POKUTY

I EUCHARYSTII W ROKU 2022/ 2023

Odpowiedzialni: ks. Robert Jończyk, proboszcz
Ks. Jarosław Łabęda, wikariusz
Termin I Komunii Św. : 21. 05. 2023 r. g. 11.00
28. 05. 2023r. g. 12.30

Wymagane dokumenty: metryka chrztu ( jeśli dziecko było ochrzczone poza parafią Biskupice)
zgoda parafii zamieszkania ( jeśli dziecko jest spoza parafii Biskupice)
Dokumenty należy dostarczyć do księży odpowiedzialnych za przygotowanie do końca 2022r.
Przygotowanie :
*odbywa się przy parafii w ostatnią sobotę miesiąca ( o g. 18.00 Msza św. z udziałem dzieci i rodziców, po niej
spotkanie z konferencją i bieżącymi informacjami).
Ponadto:
*dzieci uczestniczą systematycznie w Mszy św. w niedzielę i święta nakazane.
*dzieci biorą udział w nabożeństwach: RÓŻANIEC – październik o g. 17.30
RORATY – grudzień o g. 6.30
DROGA KRZYŻOWA – marzec/ kwiecień piątki g. 16.30
MAJÓWKA – maj g. 17.30

Symbole i znaki w trakcie przygotowania:
Koronka ( Różaniec) poświęcenie i wręczenie dzieciom 3 października g. 17.20 kościół w Biskupicach
Medaliki i łańcuszki – poświęcenie i wręczenie dzieciom 8 grudnia g. 17.45 kościół w Biskupicach
Książeczki do modlitwy – poświęcenie i wręczenie dzieciom 25 marzec g. 18.00 kościół w Biskupicach
Pamiątka przyjęcia I Komunii Świętej – Biały tydzień
Po uroczystości I Komunii św. planujemy pielgrzymkę wszystkich dzieci, oraz jeśli będą zainteresowani rodzice to
również z nimi do jednego z sanktuariów.
Wszystkie sprawy związane z organizacją i przygotowaniem ( stroje, wystrój świątyni, próby liturgiczne, fotograf)
omawiane będą podczas spotkań sobotnich. Wszelkie inne sprawy związane z tym wydarzeniem można zgłaszać
bezpośrednio do kapłanów.
Z wyrazami szacunku : duszpasterze parafii Św. Marcina w Biskupicach.