I Komunia św.

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konst o św, Liturgii 47).

Msza Św, czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:
– ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
– pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
– świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana „aż przyjdzie”.

Przygotowujący – ks. Robert Jończyk – proboszcz, ks. Krzysztof Sasuła wikariusz
Informacje praktyczne i niezbędne:
* zapraszam w ramach przygotowania do I Komunii i spowiedzi na spotkania, które odbywają się w każdą III sobotę miesiąca w kościele w Biskupicach; rozpoczęcie mszą św. o g. 18.00 ( 17.00), a po mszy krótkie spotkanie informacyjne. W tym spotkaniu biorą udział rodzice wraz z dziećmi.
* w ramach dobrego przygotowania duchowego do uroczystości dzieci powinny uczestniczyć w:
– coniedzielnej Mszy św.
– nabożeństwach RÓŻAŃCOWYCH – październik g. 17.30
– RORATACH – w Adwencie
– DROGACH KRZYŻOWYCH – Wielki post
– MAJÓWKACH  – maj.
* ponadto dbamy o to, by dzieci były zawsze przygotowane do katechezy szkolnej.
* rozmawiamy z nimi na tematy wiary i religii.
* zachęcamy do radosnego i wytrwałego przygotowania się do uroczystości.
DODATKOWE INFORMACJE:
Proszę o kontakt ze mną rodziców, których dzieci maja przystąpić do I Komunii w Biskupicach a nie mieszkają na terenie naszej parafii.