I Komunia św.

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konst o św, Liturgii 47).

Msza Św, czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:
– ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
– pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
– świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana „aż przyjdzie”.

INFORMACJE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU POKUTY

I EUCHARYSTII W ROKU 2023/ 2024

Odpowiedzialni: ks. Robert Jończyk, proboszcz
Ks. Leszek Dylag, wikariusz

Termin I Komunii Św. : 19.05.2024 r. g. 11.00 i g. 13.00

Wymagane dokumenty: metryka chrztu – do 10 lutego 2024r. ( jeśli dziecko było ochrzczone poza parafią Biskupice)
zgoda parafii zamieszkania – do 10 lutego 2024r. ( jeśli dziecko jest spoza parafii Biskupice)

 • Dokumenty należy dostarczyć do księży odpowiedzialnych za przygotowanie.

Przygotowanie :
*odbywa się przy parafii w trzecią sobotę miesiąca ( o g. 18.00 Msza św. z udziałem dzieci i rodziców, po niej
spotkanie z konferencją i bieżącymi informacjami).

TERMINY:

21 październik
18 listopad
16 grudnia
21 stycznia
16 marca
20 kwietnia

Ponadto:
*dzieci uczestniczą systematycznie w Mszy św. w niedzielę i święta nakazane.
*dzieci biorą udział w nabożeństwach: RÓŻANIEC – październik o g. 17.30
RORATY – grudzień o g. 6.30
DROGA KRZYŻOWA – marzec/ kwiecień piątki g. 16.30
MAJÓWKA – maj g. 17.30

Symbole i znaki w trakcie przygotowania:

 • Koronka ( Różaniec) poświęcenie i wręczenie dzieciom 30 września g. 18.00 kościół w Biskupicach
 • Medaliki i łańcuszki – poświęcenie i wręczenie dzieciom 16 grudnia g. 18.00 kościół w Biskupicach
 • Książeczki do modlitwy – poświęcenie i wręczenie dzieciom 16 marzec g. 18.00 kościół w Biskupicach
 • Pamiątka przyjęcia I Komunii Świętej – Biały tydzień

Po uroczystości I Komunii św. planujemy pielgrzymkę wszystkich dzieci, oraz jeśli będą zainteresowani rodzice to również z nimi do jednego z sanktuariów. Wszystkie sprawy związane z organizacją i przygotowaniem (stroje, wystrój świątyni, próby liturgiczne, fotograf) omawiane będą podczas spotkań sobotnich. Wszelkie inne sprawy związane z tym wydarzeniem można zgłaszać bezpośrednio do kapłanów. Zakres materiału potrzebny do realizacja podstawy nauczania dzieci mają w podręczniku do religii, ponadto każde dziecko otrzymało tabelkę z prośbą o nauczenie się kilku ważnych zagadnień i ich powtarzanie.

Z wyrazami szacunku: duszpasterze parafii Św. Marcina w Biskupicach.

Informacje dla Rodziców odnośnie przygotowania bezpośredniego do Spowiedzi i Komunii dzieci z klas III

1. Pierwsza próba – dla wszystkich w poniedziałek – 6 maja g. 16.00

2. Spowiedź święta w sobotę 18 maja od g. 9.00 do 10.30 dla szkół z
Przebieczan i Trąbek

Spowiedź święta w sobotę 18 maja od g. 10.30 do 12.00 dla szkoły w
Biskupicach

3. Uczniowie szkół z Przebieczan i Trąbek:

 • 11 maja – sobota g. 10.00
 • 15 maja środa – g. 16.00
 • 16 maja czwartek – g. 16.00

4. Uczniowie szkoły w Biskupicach:

 • 11 maja –sobota g. 11.30
 • 13 maja poniedziałek – g. 16.00
 • 17 maja piątek – g. 16.00

5. Pielgrzymka dziękczynna do Kalwarii Z. i Lanckorony dla szkół Biskupice,
Przebieczany i Trąbki – czwartek 23 maja

6. Biały Tydzień od poniedziałku do soboty:

Msza św. o g. 18.00 z nabożeństwem majowym

 • Poniedziałek –
 • Wtorek – poświęcenie obrazków
 • Środa – odnowienie przyrzeczeń chrztu ( ze świecami)
 • Piątek – poświęcenie pamiątek
 • Sobota – grill połączony ze świętem rodziny.