Ogłoszenia parafialne 23.10.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX niedzielę zwykłą 23.10.2011

1.  Kalendarz liturgiczny:
–  w piątek Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.  Dzień
   imienin Ks. Prał. Tadeusza Dąbrowskiego.  Składając najlepsze życzenia
   polecamy modlitwom naszego Solenizanta.
–  w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Rocznicę Poświęcenia Kościoła.

2.  W dniu dzisiejszym z całym Kościołem Katolickim na świecie obchodzimy Niedzielę Misyjną.  Bóg zapłać za ofiary,  poprzez które wspieramy wszystkich misjonarzy a tym samym przyczyniamy się do głoszenia Ewangelii na całej ziemi.

3.  W jedną niedzielę w roku w kościołach w Polsce odbywa się liczenie wiernych uczęszczających na Mszę św.  Dzisiaj liczymy wiernych w naszym kościele stąd obecność ministrantów i lektorów przy wejściach do kościoła.

4.  W minionym tygodniu przekazaliśmy do Seminarium Duchownego
w Krakowie ofiary złożone na seminarium jak również 3 tony ziemniaków
i pozostałe płody rolne złożone w ramach zbiórki na nasze seminarium.
Z tej okazji Ksiądz Rektor wystosował do nas następujące słowa:

          Wielebny księże Proboszczu.
    W ostatnich dniach, dzięki wielkiej życzliwości, ofiarności i hojności Księdza
    Proboszcza oraz jego Parafian, otrzymaliśmy tzw. „dary jesieni”.  Stanowią
    one dla nas duże wsparcie materialne, dzięki któremu możemy zapewnić
    całej wspólnocie Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
    odpowiednie warunki funkcjonowania przez cały rok.
    Na ręce Księdza proboszcza pragnę zatem złożyć wyrazy głębokiej
    wdzięczności i uszanowania dla wszystkich, którzy ofiarowali nam w takiej
    obfitości trud i owoce swej pracy.  Jednocześnie chciałbym zapewnić, o stałej
    modlitewnej pamięci, jaką otaczamy was, szczególnie podczas sprawowanej
    co miesiąc Mszy św. w intencji wszystkich naszych Dobrodziejów.
          ks. prof. Roman Pindel – rektor WSD

5.  Powoli kończy się październik.  Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza osoby, które jeszcze w tym roku nie były na różańcu. Nabożeństwo odprawiamy codziennie o godz. 16.30. Jak zawsze, na różaniec
w poniedziałek zapraszamy dzieci z klas II szkół podstawowych we wtorek klasy III, we środę klasy IV, w czwartek klasy V i w piątek klasy VI. Różaniec jest odmawiany również codziennie w naszych kaplicach.

6.  Koniec października przypomina nam również o zbliżającym się Święcie Zmarłych.  Tradycyjne wypominki za zmarłych można składać w naszej kancelarii i zakrystii codziennie przed różańcem, lub po mszach świętych.

7.  W piątek o godz. 19.30 spotkanie kręgu biblijnego.  Serdecznie zapraszamy.

8.  Dzisiaj po wieczornej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej

9.  W miniony piątek przy kaplicy w Zabłociu zostały zabetonowane funda-menty pod filary, które będą podtrzymywały zadaszenie przed kaplicą jak również fundamenty pod część powiększającą kaplicę. Składamy serdeczne podziękowanie mężczyznom z Zabłocia, którzy wykonali wymienione prace. Bóg zapłać!

10.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

11.  Parze młodej z wczorajszego dnia, państwu: Paulinie i Piotrowi Cichym
dziękujemy za udekorowanie naszego kościoła.

Intencje mszalne:  24 – 30 X

Poniedziałek:
 630: + Józefy Kruszyna ( w 2 r. śmierci ), Józefa męża, Emilii i Franciszka Górków.
        + Jerzego Merwarta ( od syna Marcina  z żoną i córką ).
 1700  W 25 r. ślubu Ryszardy i Józefa: dziękczynna z prośbą o błogosław.
           Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny.
         W 17 r. ślubu Renaty i Mirosława oraz w 15 r. urodzin Mateusza:
           dziękczynna z prośbą o błogosław. Boże i potrzebne łaski.

Wtorek:
 630: + Józefy Pasek ( od wnuka Mariusza z rodziną ).
1700  + Mieczysława Kopiniaka i jego rodziców.
        + Jerzego Kowalskiego ( od córki Ewy z rodziną ).

Środa:
 630: + Tadeusza Kurzawy, Antoniego syna.
         O potrzebne łaski i zdrowie dla ks. Prałata Tadeusza Dąbrowskiego
           ( na imieniny od mieszkańców DPS ).
1700: + Franciszka i Krzysztofa Turchanów.

Czwartek:
 630: + Tadeusza Zuzka, Danieli żony, Wiesława syna.
1700:  W 48 r. ślubu Genowefy i Adama: dziękczynna za otrzymane łaski
           z prośbą dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Piątek:
 630: + Tadeusza Ochońskiego ( na imieniny ), Leopolda Ochońskiego.
          O potrzebne łaski i zdrowie dla ks. Prałata Tadeusza Dąbrowskiego
             ( na imieniny od pracownic DPS ).
1700: + Tadeusza Radwanka Barbary i Małgorzaty córek.
        + Tadeusza Godzika ( na imieniny ).

Sobota:
 630: + Władysławy Rączka ( w 1 r. śmierci ).
        + Marii Kowalczyk ( od chrześniaka ze Sławkowic ).
1700: + Tadeusza Tracza, Marii żony, Józefa Domonia.
         W 15 r. ślubu Edyty i Leszka: dziękczynna za otrzymane łaski
            z prośbą dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Niedziela:
 630:  Za Parafian.
 930: + Józefa Ciastonia ( w 4 r. śmierci ).
1100:  W 1 r. ślubu Małgorzaty i Pawła: dziękczynna za otrzymane łaski
                                             z prośbą dalsze błogosław. Boże i zdrowie.
1800:    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Wacława Pilcha ( od matki chrzestnej z rodziną z Zabłocia ).

Środa –Trąbki: + Bogusława Domanika ( w 1 r. śmierci ), Rafała brata
                              ( od Dawida z narzeczoną ).

Czwartek –Przebiecz.: + Tadeusza Wyrodka ( na imieniny ).
                                    + Marii Kowalczyk ( w 1 r. śmierci ).

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Doroty Paździerkiewicz ( od 6 Róży Kobiet z Przebieczan ).
1015 –Trąbki: + Tadeusza Grabki ( na imieniny ).
1215 –Zabłocie: + Tadeusza Czopa.