Ogłoszenia parafialne 30.10.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI niedzielę zwykłą 30.10.2011

Kalendarz liturgiczny:
  – we wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych
  – w środę wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
  – w piątek wspomnienie św. Karola Boromeusza
  – w przyszłą niedzielę, I miesiąca po Mszach św. adoracja Najśw. Sakramentu

1.   Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła.  Z modlitewną
wdzięcznością wspominamy tych wszystkich, którzy na przestrzeni
wieków dbali o naszą świątynię i  troszczą się o nią także dzisiaj.
Składka dzisiejsza jest przeznaczona na budownictwo sakralne.

2.   We wtorek, w Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele Msze święte będą odprawione o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30.  O godz. 14.30 zapraszamy do naszego kościoła na uroczyste Nieszpory i procesję na cmentarz, podczas której będziemy się modlić za zmarłych i wysłuchamy okolicznościo-wego kazania.  Po zakończenie procesji ok. godz.16.00 będzie odprawiona Msza św.  W tym dniu  nie będzie Mszy św. w kaplicach.
     Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny mogą uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych.  Odpust ten mogą uzyskać tylko raz     w ciągu dnia odmawiając w czasie nawiedzenia świątyni Ojcze nasz, Wierzę     w Boga, modlitwę w intencjach Ojca Świętego i przyjmując Komunię świętą.
W dniach od 1 do 8.XI zyskujemy odpust za zmarłych nawiedzając cmentarz      i spełniając zwyczajne warunki odpustu.

3.   W środę, w Dzień Zaduszny Msze św. w naszym kościele o godz. 6.30,
8.00 i 17.00.  O godz. 7.40 odmówimy uroczystą Jutrznię.  Po Mszy św. o godz.
8.00 uroczysta procesja na cmentarz połączona z czytaniem wypominek.
W Trąbkach Msza św. o godz. 17.00 w Zabłociu o godz. 18.00 i w Przebiecza-nach o godz. 18.15.  W Dzień Zaduszny kapłani odprawiają trzy Msze święte: jedną według własnej intencji, drugą w intencji wszystkich zmarłych i trzecią według intencji Ojca Świętego.  Zachęcamy wszystkich do modlitwy za zmarłych w nadchodzących dniach a także do skorzystania z sakramentu pokuty. Możliwość spowiedzi dzisiaj podczas Mszy św. i jutro od godz. 16.00.
Na wypominki prosimy składać w zakrystii lub kancelarii.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. z nabo-
żeństwami o 6.30 i 17.00.  Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 16.30. Odwiedziny chorych w piątek od  8.30.

5.   W nadchodzącą sobotę na godz. 17.00 do kościoła zapraszamy młodzież
klas I Gimnazjum w ramach spotkań przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

6.   W przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św. na plebanii spotkanie osób udających się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

7.   W minioną niedzielę liczyliśmy wiernych uczestniczących we Mszach
św. w naszej parafii.  Z radością informujemy, że w stosunku do roku
ubiegłego było nas o 204 osoby więcej.  Przy tej okazji przypominamy,
że Msze św. w niedziele są odprawiane w naszej parafii w kościele
w Biskupicach o godz. 6.30, 9.30, 11.00 i 18.00.  W Przebieczanach o 8.15,
w Trąbkach o 10.15 i w Zabłociu o 12.15.  W niedzielę za tydzień różaniec
za zmarłych z wypominkami jednorazowymi o 17.30.

Intencje mszalne:  31 X – 06 X I

Poniedziałek:
  630: + Józefa Śliwy ( w r. śmierci ), Edwarda Kruszyny.
         + Anny Marciniak.
 1700: + za zmarłych z rodzin Pielgrzymów Kalwaryjskich.
         + Bronisławy Szwed ( w 20 r. śmierci ).

Wtorek – Wszystkich Świetych:
 630: + Adama Grabowskiego, Arkadiusza wnuka.
 800: + Stanisława Porębskiego, Marii i Władysława Grabowskich.
 930: + Wiktora Woźniaka, Stefanii żony, synów: Adama, Mieczysława, Stanisława.
1100: + Władysława Domonia ( w 16 r. śmierci ), Witolda Wąsika ( na imieniny ).
1230: + Franciszka Wichra ( w 22 r. śmierci ), Agnieszki żony i wszystkie dusze
            zmarłych z tej rodziny.
1600:  Za Parafian.

Środa – Dzień Zaduszny:
 630: + Władysława Nogi, Heleny żony.
 800: + Franciszka Jaszczyka; jego rodziców, teściów, siostry i szwagrów.
            Józefa Łanoszki, Katarzyny żony i ich dzieci.
1700: + Józefy Kosteckiej i dusze zmarłych z rodzin Kosteckich i Tarnowskich.

Czwartek:
 630: + Zmarłe Członkinie 1 Róży z Sułowa.
1700: + Stanisława i Anieli Leśniak, Ewy córki.

Piątek:
 630: + Jana i Genowefy Hlasta.
        + Józefy Pasek ( od sąsiadki Śliwowej z rodziną ).
        + Anny Juszczyk ( od wnuka Maćka ).
1700: + Zmarłe Członkinie z 2 Róży z Sułowa-Dołków.

Sobota:
 630: + Józefa Szweda ( od syna Ziutka z rodziną ).
        + Józefa Palonka ( od syna Janusza z rodziną ).
1700: + Janiny i Stefana Pawlików.
        + Tadeusza Kurzawy ( na imieniny ), Antoniego syna, jego rodziców i teściów.

Niedziela:
 630:  O zdrowie dla Heleny i Czesława.
 930: + Józefa i Józefy Kulma, zięcia: Jana, prawnuków: Karoliny i Łukasza.
1100: + Józefa Ciastonia ( w 4 r. śmierci ).
1800:  Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie całej rodziny z prośbą o dalsze
          błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.

K A P L I C E:

Środa – Dzień Zaduszny:
1700 –Trąbki: + Ludwika Kruszyny ( w 6 r. śmierci ).
                          Karoliny i Władysława Olchawskich.
1800 –Zabłocie: + Antoniego Kota.
1815 –Przebiecz.: + Franciszka Nogi ( na imieniny ), Marii żony.

Czwartek –Przebiecz.: + Czesławy Kot ( od wnuka Marcina ).
                                    + Józefa Tracza ( od chrześnicy Ewy z rodziną ).

Niedziela:
 815 –Przebiecz.:  Za Parafian.
1015 –Trąbki: + Dusze zmarłych z Róży Kobiet z Darszyc.
1215 –Zabłocie: + Marka Nosala ( os córki z rodziną ).