Ogłoszenia parafialne 16.10.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą 16.10.2011

1.    Kalendarz liturgiczny:
–  w poniedziałek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i męczennika.
–  we wtorek  święto św. Łukasza, Ewangelisty patrona Służby Zdrowia
–  w czwartek uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona
archidiecezji krakowskiej oraz patrona nauczycieli i wychowawców
–  w piątek wspomnienie  bł. Jakuba Strzemię, biskupa
–  w sobotę wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża

2.   W dniu dzisiejszym wspominamy 33 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową.  Dziękujemy Bogu za pontyfikat naszego papieża i pole-camy się wstawiennictwu bł. Jana Pawła II.  Natomiast w najbliższą sobotę
w pierwsze liturgiczne  wspomnienie bł. Jana Pawła w Łagiewnikach w jego sanktuarium  odbędą się uroczystości odpustowe ku czci błogosławionego na które  serdecznie zaprasza ks. kardynał Stanisław Dziwisz.  Msze św. będą odprawione o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00.

3.   Druga połowa października przypomina nam o zbliżającym się Święcie Zmarłych.  Tradycyjne wypominki za zmarłych można składać w zakrystii codziennie przed różańcem, lub po Mszach świętych oraz w kancelarii
w godzinach jej urzędowania. Prosimy także, by porządkując groby nie zaśmiecać terenu wokół cmentarza.  Do koszy wrzucamy materiały ze szkła plastiku itp.  Natomiast liście, gałęzie zostawiamy w dole obok koszy na śmieci.

4.   W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe odprawiamy
o godz. 16.30.   W poniedziałek na różaniec zapraszamy szczególnie dzieci
z klas II szkół podstawowych we wtorek klasy III, we środę klasy IV,
w czwartek klasy V i w piątek klasy VI.  Różaniec jest odmawiany również
codziennie w naszych kaplicach.  Zachęcamy do odmawiania różańca także
w  rodzinach.

5.   W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny, dlatego składka
z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby misji.

6.   Zgodnie z zapowiedzią w III piątki miesiąca będziemy odprawiać nabożeń-stwa ku czci Miłosierdzia Bożego.  Uroczystą Mszę świętą będziemy odprawiali w wielu intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia, także – odpowiadając na sugestie wiernych – Msze za zmarłych zamawiane  przy okazji pogrzebów.  Zgodnie z rozporządzeniem księdza kardynała przy Mszach św. zbiorowych kapłani zostawiają jedno stypendium mszalne pozostałe ofiary przekazywać będziemy na budujące się sanktuarium bł. Jana Pawła II w Łagiew-nikach.  W najbliższy piątek zostaną odprawione intencje zamówione bardzo dawno temu i jeszcze nie odprawione, za chwilę je przeczytamy.   Jeśliby ktoś nie wyraził zgody na odprawienie tych Mszy św. w takiej formie  prosimy zgłosić w zakrystii.

7.    Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą niedziele w ramach zbiórki pieniężnej na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia wsparli uzdol-nioną młodzież z ubogich rodzin.  Uzbieraliśmy kwotę 1.745zł.  Bóg zapłać! Natomiast mieszkańcy Szczygłowa w ramach zbiórki ofiar dla seminarium zebrali ok. pół tony ziemniaków i ofiarę w wysokości 250 zł.  Bóg zapłać za
Ten dar serca.  Zbiórką ofiar jak co roku zajęli się Pan Antoni Ciastoń i Marian Lebiest.  Do nich kierujemy szczególne podziękowanie.

8.  W minionym tygodniu dokonaliśmy rozbiórki starej stodoły.   Za wykonane
prace chcemy podziękować: z Zabłocia  Panom Janowi i Tomaszowi Lebiest,
którzy  użyczyli także ciągnika;   z Trąbek Antoniemu Turchan, Łukaszowi
i Mateuszowi Dubiel, Władysławowi Badurze;  z Przebieczan Czesławowi Kurowskiemu, Tadeuszowi Krawczyk, Tadeuszowi i Arturowi Badurom;
z Biskupic sołtysowi Stanisławowi Zając, Damianowi Szczudło, Kazimierzowi Kulmie, Bogusławowi Domoń, Franciszkowi Ochońskiemu, Jarosławowi Juszczyk i Markowi Prześlicy.  Ponadto dziękujemy Panom: Józefowi, Ireneuszowi i Dariuszowi Kasprzykom, którzy wielokrotnie służą pomocą przy różnych pracach w naszej parafii – wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

9.   Dzisiaj po wieczornej Mszy św. spotkanie rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych.

10.   Przypominamy, że od dwóch tygodni działa chór parafialny.  W jego
repertuarze są zarówno pieśni religijne jak i patriotyczne, ludowe i inne.
Do chóru zapraszamy nie tylko mieszkańców naszej parafii ale i okolic. Spotkania chóru we wtorki o godz. 19.00 w szkole podstawowej w Trąbkach. Serdecznie zapraszamy!

11.    W przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej.

12.    Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Przebieczanach zapraszają na uroczyste obchody 33 rocznicy wyboru Jana
Pawła II w poniedziałek 17 X na godz. 11.30 do kaplicy w Przebieczanach.

13.   Dzisiaj i w kolejne niedziele przed Świętem Zmarłych młodzież i dzieci ze scholki rozprowadzają znicze na groby naszych bliskich.  Znicze można nabyć wychodząc głównym wyjściem z kościoła.  Dochód przeznaczony będzie na wyjazd wakacyjny dla dzieci z naszej parafii.

14.    Starostwo Powiatowe w Wieliczce przeprowadza akcję zbierania prze-terminowanych leków.  W naszej Gminie leki niepotrzebne można przynosić
do apteki w Trąbkach.

15.    Składamy serdeczne podziękowania za udekorowanie naszego kościoła
parom młodym z wczorajszego dnia Państwu Monice i Pawłowi Sarneckim
oraz Annie i Marcinowi Włoch.

16.   W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy pochodzącego z Trąbek śp. Jerzego Kowalskiego. Jego i wszystkich naszych bliskich polecajmy Miłosierdziu Bożemu!

Intencje mszalne:  17 – 23 X

Poniedziałek:
630: + Franciszka i Rozalii Jaszczyków, Michaliny córki.
O Szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla Janiny.
1700 + Jerzego Musiała ( od mamy: Zofii Musiał ).
+ Zofii Waśniowskiej ( od chrześniaka Józefa z rodziną ).

Wtorek:
630: + Franciszka Kosteckiego, Zofii żony.
1700  + W 61 r. śmierci Jana Kota, Katarzyny żony, ich dzieci i rodziców.
+ Arkadiusza Grabowskiego ( w 18 urodziny – od rodziców ).

Środa:
630: + Marianny Kruszyna ( od wnuka Mirosława z synem ).
+ Marka Kasprzyka ( od brata z rodziną ).
1700:  Dziękczynna w 9 r. małżeństwa Wioletty i Marcina z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże.

Czwartek:
630: + Jerzego Musiała ( od rodziny Woźniaków ).
1700: + Emila Godzika i rodziców.
+ Stanisława Ochońskiego ( od córki Jolanty rodziną ).

Piątek:
630: + Ryszarda, Kubę, Rafała, Irenę.
+ Józefa Satory ( od córki z mężem i rodziną ).
1700: + Marty Krawczyk, Piotra Krawczyka.
+ Stanisława Kozłowskiego ( od bratowej Zofii Kozłowskiej ).

Sobota:
630: + Aliny Stelzel ( od chrześnicy Zofii ).
+ Aliny Stelzel ( w 1 r. śmierci od wnuka z rodziną ).
1700: + Dziękczynna w 60 r. ślubu Józefa i Zofii Kurowskich z prośbą
o błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny.
+ Józefa Kowalika ( od córki i syna z rodziną ).

Niedziela:
630: + Franciszka Jaszczyka ( w 6 r. śmierci ).
930: + Tadeusza Jamki ( w r. śmierci i na imieniny ).
1100: + Józefa Ciastonia ( w 4 r. śmierci ).
1800: + Stefanii Łanoszka ( w r. śmierci ), Franciszka męża,
Józefa syna, Stanisława zięcia.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie -1800: + Jana Dębowskiego ( od córki Marzeny,
zięcia i wnuków ).

Środa –Trąbki -1800: + Elżbiety Waśniowskiej ( od 1 Róży Kobiet z Trąbek ).

Czwartek –Przebiecz.-1800: + Ireny Wicher, Stefanii z Józefa Wichrów.

Niedziela:
815 –Przebiecz.: + Jana Konopki, jego rodziców i teściów.
1015 –Trąbki: + Stanisława Łanoszki ( w 3 r. śmierci ).
1215 –Zabłocie:  Za Parafian.

Intencje Mszy św. do Miłosierdzia Bożego – piątek: 21 X – godz.: 1700

1/  + Marii Ptak ( od rodziny Korneluk i Trojańskich ).
2/  + Małgorzaty Badura ( od rodziny Feliksów z Darszyc ).
3/  + Mariana Matyszkiewicza ( od Grażyny i Tadeusza Kasprzyków ).
4/  + Jana Dębowskiego ( od sąsiadów Kurzawów ).
5/  + Józefy Kruszyna ( od Bogusi i Darka Satorów z rodziną ).
6/  + Stanisławy Kot ( od szwagra Józefa ).
7/  + Stanisława Wrony ( od Krzysztofa Dulika z rodziną ).
8/  + Czesława Wójtowicza ( od Joli z rodziną ).
9/  + Stanisława Klimy ( od wnuczki Beaty ).
10/  + Szczepana Szczurka ( od Michalczykowej z rodziną ).