Ogłoszenia parafialne 17.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą, 17.10.2010

1.     Kalendarz liturgiczny:
–   w poniedziałek święto św. Łukasza, Ewangelisty patrona Służby Zdrowia
–   we środę uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa, również patrona nauczycieli
i wychowawców
–   w czwartek wsp. Bł. Jakuba Strzemię, biskupa

2.  W dniu dzisiejszym papież Benedykt XVI ogłosi sześciu nowych świętych wśród nich bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana związanego z Krakowem
i klasztorem przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. W naszych modlitwach przyzywajmy wstawiennictwa nowego Świętego. Zachęcamy również do bliższego zapoznania się z postacią św. Stanisława Kazimierczyka. Można to uczynić zabierając ze sobą bezpłatną gazetę wydaną z okazji kanonizacji.

3.  W najbliższą sobotę, 23 X ks. Kard. Stanisław Dziwisz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach dokona wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się „. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz. 10.30 w intencji o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Serdecznie na tę mszę św. zapraszamy.

4.  W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30.
W tym tygodniu na różaniec w poniedziałek zapraszamy dzieci z klas II szkół podstawowych we wtorek klasy III, we środę klasy IV, w czwartek klasy piątek
i w piątek klasy VI. Różaniec jest odmawiany również w naszych kaplicach przed wieczorną mszą św. W niedzielę różaniec po mszy św. o godz.11.00 . Zachęcamy do odmawiania różańca także w naszych rodzinach.

5.  W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny, dlatego składka
z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby misji.

6. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą niedziele
w ramach zbiórki pieniężnej na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia wsparli uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. Uzbieraliśmy kwotę 1940zł i 2 Euro. Bóg zapłać!

7.  W minionym tygodniu porządkowaliśmy gruzowisko po starej organistówce. Za pracę i udostępnienie maszyn do tworzenia miejsc parkingowych dziękujemy Panom: Marianowi Pilchowi z Zabłocia, Włodkowi Grochotowi ze Szczygłowa, Franciszkowi Ochońskiemu i  Bogdanowi Domoniowi z Biskupic. Porządkowanie gruzowiska było możliwe dzięki życzliwości Pana Wójta Gminy Biskupice, który dostarczył kilka samochodów kruszywa utwardzającego teren. Jemu i wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób gorąco dziękujemy! Mamy nadzieję, że w nadchodzącym tygodniu dokończymy rozpoczęte prace dzięki czemu zyskamy nowe miejsca parkingowe tak bardzo potrzebne przy naszym kościele.

8.  Informujemy parafian, że sprzątania i dekorowania naszej świątyni podjęli się Państwo Beata i Marcin Musiałowie. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy już ofiarowali roczną kwotę 20 zł na rzecz porządku i czystości naszego kościoła.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

Intencje mszalne: 18 – 24 X 

Poniedziałek:

630: + Zmarłe członkinie I Róży z Sułowa.

            Władzinka Dębowskiego.

1700: + Jana Kota ( w 60 r. śmierci ), Katarzyny żony, ich dzieci i rodziców.

Wtorek:

630:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosław. Boże dla rodzin Kozłowskich i Bajdatów.

1700: + Anny Król, Rudolfa męża, Rudolfa syna.

Środa:

630: + Za zmarłych rodziców: Jakuba i Anieli; rodzeństwo: Józefa, Stanisławę, Józefa, Augustyna; żony: Zdzisławę i Józefę.

1700: + Franciszka Janeckiego ( w 8 r. śmierci ).

Czwartek:

630: + Czesławy Kot ( od córki Mieczysławy z rodziną ).

1700: + Władysława i Krystyny Tańculów.

Piątek:

630: + Jana Dębowskiego ( od siostry Zofii z mężem Tadeuszem ).

        + Mariana Kowalskiego ( od Kamisińskich ). 

1700: + Franciszka Konopki ( na imieniny ), Karoliny żony, Władysława syna.

Sobota:

630: + Stanisławy Kot ( od bratowej Krystyny z rodziną ).

       + Stanisławy Czajkowskiej ( od Marysi z mężem i Ewy z rodziną ).

1700:  Dziękczynna za 16 lat małżeństwa: Renaty i Mirosława i 14 lat życia Mateusza z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Niedziela:

630: + Franciszka Ciastonia i jego rodziców: Anny i Franciszka.

930: + Tadeusza Jamki ( w 5 r. śmierci i na imieniny ).

1100: + Franciszka Jaszczyka ( w 5 r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Franciszka Czopa ( na imieniny – od żony ).

               1900 –W 50 urodziny Tadeusza: w podziękowaniu za łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie.

Środa –Trąbki: + Stefanii Łanoszka ( w 27 r. śmierci ), Franciszka męża, Józefa syna.

Czwartek –Przebieczany: + Stanisława Szafrańskiego.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + zmarłe Członkinie IV Róży z Przebieczan.

1230 –Zabłocie: + Mieczysława Czopa ( od Pawlikowej z Surówek z rodziną ).

1600 –Trąbki: Za Parafian.