Parafia Biskupice na starej fotografii

W związku z przygotowaniami do  obchodów  jubileuszu 350-lecia konsekracji naszego kościoła, zaplanowanych na 21 i 22 września tego roku, zwracam się z prośbą do wszystkich Parafian o udostępnienie przechowywanych w domowych zasobach i archiwach starych fotografii obrazujących ważne wydarzenia z Waszego życia rodzinnego, dokumentujących życie poszczególnych wiosek, instytucji i organizacji w nich działających oraz  dotyczących przeszłości i ważnych wydarzeń z życia naszej parafii.  Ich  graficzne opracowanie, powiększenie i skompletowanie złoży się na  retrospektywną wystawę zatytułowaną „Parafia Biskupice na starej fotografii”, jaką w dniach jubileuszowych zaprezentujemy na murze okalającym naszą świątynię.

 

Wszystkich, którzy zechcieliby udostępnić takie zdjęcia, prosimy o ich przyniesienie do kościoła w niedzielę, 15 września  i przekazanie przed mszą, w której będą uczestniczyli, dyżurującym przed kościołem osobom. Fotografie te będzie można odebrać, po ich zeskanowaniu, wychodząc z kościoła  po mszy. Deklarujemy ich kopiowanie z zachowaniem ostrożności  i  poszanowaniem dla ich dokumentalnej i sentymentalnej dla Parafian wartości oraz zwrot w niepogorszonym stanie. Istnieje również możliwość udostępnienia posiadanych fotografii w innym terminie i trybie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny lub ich dostarczenie w dniach i godzinach pracy Kancelarii Parafii.

ks.  Andrzej Duda, proboszcz parafii