Zmiana godzin Mszy św.

 

W związku ze zmianą czasu na letni przypominamy, że wieczorne Msze św. w Biskupicach są sprawowane o g. 18.00 a w kaplicach o g. 19.00 .

800-lecie Parafii św. Marcina w Biskupicach

Holler Box