Wizyta duszpasterska 2011/ 2012 – kolęda

koleda2012


27 XII wtorek
8.30    TRĄBKI –od Pani Wojciechowskiej i P. Lenartów tradycyjną

Starą drogą” i „Kazimierz” do P. Waśniowskich.       Ks. Proboszcz
8.30    SUŁÓW  ( od P. Sołtys );  Ryje i Podryje do Bolesława Bednarza  Ks. Mirosław

28 XII środa

8.30    TRĄBKI –od Małgorzaty Kot do P. Gasiów; następnie od Pani Bochenek
do P. Szlachtów.     Ks. Proboszcz

8.30    SUŁÓW –Dołki; do P. Nalepów     Ks. Kazimierz

29 XII czwartek
8.30    PACÓWKI –od P. Poznańskiego do P. Filipowiczów  Ks. Mirosław

8.30    ZABŁOCIE –od sklepu do P. Porębskich i strona lewa do świetlicy
Ks. Kazimierz

30 XII piątek
8.30    DARSZYCE –od P. Grabowskich strona lewa do P. Wilków    Ks. Proboszcz

8.30    DARSZYCE –od P. Salów strona prawa w kierunku kaplicy oraz domy
z lewej strony od P. Hojołów do P. Liszkowskich Ks. Mirosław

31 XII sobota
8.30    ZABŁOCIE –od P. Pilchów strona prawa do granicy Szczygłowa      
Ks. Proboszcz

8.30    SUŁÓW –Dołki; dokończenie       Ks. Kazimierz

02 I poniedziałek
8.30    PRZEBIECZANY –od P. Kaniów w kierunku kaplicy dalej do Pani Orłowskiej
i zakończenie u P. Zająców  Ks. Proboszcz

8.30    PRZEBIECZANY –od P. Markutów    Ks. Mirosław

03 I wtorek
8.30    PRZEBIECZANY –od Andrzeja Ligęzy ( Stary Gościniec ) strona prawa
do „Korala” następnie od P. Kurzydymów do P. Grabowskich    Ks. Proboszcz

14.30   PODRYJE –dokończenie: od Walerii Ciastoń do remizy i dalej do P. Klimy  
Ks. Kazimierz

05 I czwartek
8.30    SZCZYGŁÓW –od P. Dąbrowskich do granicy z Biskupicami   Ks. Kazimierz

 

07 I sobota
8.30    SUŁÓW -wieś     Ks. Proboszcz

8.30    BISKUPICE –od P. Zająców do P. Domoniów
oraz domy od. P. Kanarków do Michała Jaszczyka  Ks. Mirosław

9 I poniedziałek
8.30    ZABIELE –od Aldony Chojnackiej do „Starego Gościńca”    Ks. Proboszcz

8.30    ZAPANKI  –( od Pani Tańcula ) oraz SŁOMIANA     Ks. Mirosław

10 I wtorek
8.30    TOMASZKOWICE –od P. Zadaków do dworu i dalej w kierunku
P. Jamków; następnie od Pani Romowicz do P. Niesmacznych    
Ks. Proboszcz

14.30   ZABŁOCIE –góra: od Suchoraby do Słomianej       Ks. Kazimierz

12 I czwartek
8.30    TOMASZKOWICE ( od Antoniego Leśniaka do głównej drogi i dalej
do Zbigniewa Zadaka ).      Ks. Kazimierz

12.00   PRZEBIECZANY –„Stary Gościniec” Ks. Mirosław

13 I piątek
8.30    TRĄBKI –od „Wietroka” ( od P. Ochońskich ); następnie cała prawa
strona do szkoły ( do P. Kubowiczów )        Ks. Proboszcz

8.30    SZCZYGŁÓW –od P. Wąsików do P. Jaszczyków       Ks. Kazimierz

14 I sobota
8.30    TOMASZKOWICE –od Chorągwicy ( od P. Kalembów ) do P. Ciszków
następnie w kierunku Winnicy ( do P. Lechowiczów )      Ks. Proboszcz

8.30      ZAPANKI -od Cecylii Kubik do Ireneusza Łanoszki
ok. 10.30       SZCZYGŁÓW –od P. Pilchów do P. Chytrosiów i Lebiestówka        
Ks. Mirosław

16 I poniedziałek
8.30    TOMASZKOWICE –od Sułkowa ( od Kazimiery Konopka ) w kierunku
Urzędu Gminy i domy po tej stronie głównej drogi do P. Nogów      Ks. Mirosław

 

17 I wtorek
14.00   RYMARÓWKA       Ks. Kazimierz

19 I czwartek

13.00   BISKUPICE –od „Pastwisk” ( od P. Włodarczyków ) do Stan. Konarskiego    
Ks. Mirosław

14.30   PRZEBIECZANY –przy E 4 ( od P. Rybotyckich do P. Kołaczyków )  
Ks. Kazimierz

20 I  piątek
14.30   TARNÓWKA –od Adama Waśniowskiego do Andrzeja Gaczoła Ks. Kazimierz

21 I sobota
8.30    BISKUPICE ( od kościoła  do Pani Konopkowej )   Ks. Mirosław

13.30   PRZEBIECZANY –„Wielopole”       Ks. Kazimierz

23 I – poniedziałek
13.00   BISKUPICE –od granicy Szczygłowa do Wielkich Łąk        
Ks. Mirosław