Ogłoszenia parafialne 18.12.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 niedzielę Adwentu  18.12.2011

1.   Przed nami ostatni tydzień Adwentu.  W naszym kościele codziennie
 o godz. 6.30  odprawiamy Roraty, na które  serdecznie wszystkich zapraszamy.

2.   Zgodnie z zapowiedzią w najbliższą środę w naszej parafii przeżywać będziemy dzień spowiedzi adwentowej.  Poprzez sakrament pokuty chcemy
jak najpiękniej przygotować się na narodziny Zbawiciela.  Życzenia, które
w Wigilię będziemy składać, z białym opłatkiem w ręku niech popłyną z serc czystych i wolnych od grzechu.


     W naszym kościele we środę spowiedź od godz. 9.00 do 10.00.  Następnie będzie przerwa a po niej równocześnie, od godz. 10.45 do 11.45 spowiedź
w kaplicach wyjazdowych a więc: w Trąbkach, Przebieczanach i Zabłociu.
Po południu spowiedź w kościele od godz. 15.00 do 18.00 z przerwą od 16.00
do 16.30.  Chciejmy jak najliczniej skorzystać ze spowiedzi.  Nie odkładajmy
jej na ostatnią chwilę zwłaszcza, że do świąt zostaną tylko 3 dni.  Będą księża
z dekanatu, więc nie powinno być kolejek. Poinformujmy i zachęćmy wszystkich do spowiedzi w środę w naszym kościele.  Msza św. w środę wyjątkowo o godz. 18.00.

3.   Zachęcamy do nabywania świec w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  Poprzez ofiary za świece wspomagamy dzieła Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  Świece postawione na stole wigilijnym niech przypominają nam, że nie wszyscy mają to szczęście, by przeżywać Wigilię we własnym domu
i wśród swoich bliskich.  W zakrystii oprócz tradycyjnych tytułów prasy kato-lickiej można nabyć specjalny numer „Totus Tuus” w którym poznamy naszego papieża jako narciarza, znajdziemy opis wigilii na Watykanie jak również płytę
z tradycyjnymi  kolędami w wykonaniu bł. Jana Pawła II, nagrana podczas kolędowania na Watykanie.  Niech głos błogosławionego papieża zagości
w naszych domach podczas świąt w roku beatyfikacji Jana Pawła II.  Dobrowolne ofiary składane przy nabywaniu gazety i płyty przeznaczamy na pokrycie kosztu remontu dachu naszego kościoła.  Zaś w święta będziemy rozprowadzać kalendarze na rok przyszły z widokiem naszego kościoła.  Ofiary z kalendarzy również przeznaczymy na ten cel.  Dzisiaj  przed kościołem młodzież gimnazjum w Sławkowicach przeprowadza kwestę na rzecz Szkolnego Koła Caritas.

4.   W pięknym przeżywaniu świąt oprócz przygotowania duchowego pomaga
nam jeszcze wiele innych rzeczy, które musimy przygotować w domu ale
i w kościele.  Dlatego już dzisiaj dziękujemy rodzicom dzieci z klas drugich
ze szkoły Podstawowej w Przebieczanach, którzy wraz z ks. Kazimierzem
wykonają w kościele szopkę.  Z serdeczną prośbą zwracamy się do naszych strażaków o przygotowanie przed kościołem ogniska jak to uczynili w roku ubiegłym.  Natomiast rok temu przy wejściu do naszego kościoła stała okazała choinka, którą ofiarowali Państwo Kasprzykowie ze Szczygłowa.
Wszyscy podziwialiśmy w miniony piątek choinkę na Placu św. Piotra
w Rzymie, którą co roku ofiaruje inny kraj, tym razem wypadło na Ukrainę. Byłoby pięknie, gdyby, idąc zwyczajem rzymskim, przy głównym wejściu do naszego kościoła co roku choinkę przygotowywała inna miejscowość naszej parafii.  Do kogo zwrócimy się z prośbą o przygotowanie okazałej choinki
w tym roku okaże się jutro. Bowiem podczas rorat odbędzie się losowanie kolejności przygotowania choinki na te święta i w lata następne.

5.   Gdy w najbliższą sobotę zobaczymy na niebie pierwszą gwiazdę zgromadzi-my się wspólnie w naszych rodzinach przy Wigilijnym Stole. Przeczytamy Ewangelię o narodzinach Dzieciątka Jezus, odmówimy modlitwę, weźmiemy
do ręki biały opłatek i złożymy sobie życzenia.  Może w niejednym oku zakręci się łza, bo „zabraknie  czyjegoś głosu”, który podczas ostatniej wigilii jeszcze
z nami był.  Jednak pamiętajmy, że rodzi się Nadzieja – Jezus, który jest silniejszy niż śmierć, cierpienie i ból dlatego cieszmy się w te święta Bożego
Narodzenia.  Po wspólnej wieczerzy długo śpiewajmy kolędy a o północy
spotkajmy się wszyscy, w naszej większej rodzinie – Parafii na uroczystej
Pasterce.  Po niej jak w roku ubiegłym zapraszamy na kolędowanie przy ognisku przed naszym kościołem, by aniołowie w niebie widzieli, że parafia w Biskupi-cach w tę świętą noc czuwa jak pasterze w Betlejem.  Szczególnie zapraszamy osoby posiadające akordeony, by pomogły nam we wspólnym kolędowaniu.

6.   W Boże Narodzenie i w św. Szczepana porządek Mszy świętych w naszym kościele, jak w każdą niedzielę.  Składka z Pasterki przeznaczona na fundusz ochrony życia SOS.

7.    W drugi dzień Świąt, na Mszę św. o godz. 9.30 zapraszamy do naszej
świątyni Srebrnych Jubilatów czyli wszystkich, którzy w 1986r. zawierali  sakramentalny związek małżeński czy to w naszym kościele, czy innych świą-tyniach, aby w tym dniu dziękować Bogu za wspólnie przeżyte lata i prosić
o błogosławieństwo na lata następne.  W tym roku kalendarz tak się układa,
że nie ma Niedzieli Świętej Rodziny dlatego Jubilatów zapraszamy w Święto św. Szczepana.

8.   Jak tradycja każe po Świętach Bożego Narodzenia duszpasterze udają
się do Parafian na tradycyjną kolędę.  Porządek kolędy po świętach przedstawia się następująco:
Wtorek – 27 XII:
  – Ks. Proboszcz > Trąbki: od Pani Wojciechowskiej i P. Lenartów tradycyjna
    starą drogą i Kazimierz do P. Waśniowskich.
  – Ks. Mirosław > Sułów ( od P. Sołtys ), Ryje i Podryje ( do drogi gdowskiej –
    zakończenie u Bolesława Bednarza ).
Środa – 28 XII:
  – Ks. Proboszcz > Trąbki: od Małgorzaty Kot do P. Gasiów;
     następnie od Pani Bochenek do P. Szlachtów.
  – Ks. Kazimierz > Sułów Dołki ( do P. Nalepów ).
Porządek całej Kolędy jest zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii.

9.   Do chorych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki i nie odwiedziliśmy w pierwszy piątek grudnia udamy się  z Najświętszym Sakramentem w najbliż-szy czwartek od godz. 8.30.  Zapisy po Mszach świętych w zakrystii.

10.   W Biskupicach znaleziono pewną kwotę pieniędzy, a w kościele telefon komórkowy.  Do odebrania u ks. Proboszcza.


Intencje mszalne:  19 – 26 X I I

Poniedziałek:
  630: + Kazimierza Lebiesta ( od Ludwika Szczurka z rodziną ).
         + Szczepana Szczurka ( od Józefa Rosponda ).
         + Jana Dębowskiego ( od radnych i mieszkańców Szczygłowa ).
         + Franciszka Nogi ( od Ludwika Szczurka z żoną ).

Wtorek:
 630:  O błogosław. Boże, potrzebne łaski, opiekę Maryi i zdrowie dla syna.
        + Piotra i Józefy Kruszynów, Edwarda syna.

Środa:
 630: + Marii Kowalskiej ( od sąsiadów Kasprzyków ).
        + Józefa Kołodzieja ( od chrześnicy Magdaleny ).
1800: + W 40 r. śmierci  Wojciecha Wyrodka, Janiny żony.

Czwartek:
 630: + Grażyny Pajor ( od córki Eli z rodziną ).
1700: + Mieczysława Juszczyka ( od córki Marzeny z rodziną ).
        + Jana Turchana ( w 26 r. śmierci ), Anieli żony i synów.

Piątek:
 630:  W 1 r. ślubu Nadii i Dawida: dziękczynna z prośbą o dalsze
           błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie.
        + Adama Zadaka ( od córki Ewy z mężem ).
        + Michała Jaszczyka, Ludwiki żony; synów: Leona, Jana, Franciszka, Michała,
            córki Anny, zięciów i synowej; Józefa i Bronisławy Szwed.
1700: + Wiktorii i Stefanii Fliśnik, Wiktorii Nycek.

Sobota:
 630: + Józefy, Józefa i Kazimierza.
        + Henryka Urbana, Rozalii żony, Marii Gołąbek.
        + Anny Wicher, Franciszka męża, Piotra syna i zmarłych z rodziny Wichrów.
        + Edwarda Chytrosia, Anny żony, Jadwigi żony.

Pasterka – 2400:
         Za Parafian.
        + Stanisławy Majkowskiej ( w 13 r. śmierci ), Stanisława męża i ich rodziców.
        + Jerzego Koniecznego ( w 10 r. śmierci ).
         Za Parafian.

Niedziela – Boże Narodzenie:
 630: + Janiny Dębowskiej ( w 4 r. śmierci ), Władysława męża.
 930: + Franciszka Jaszczyka, jego rodziców, teściów, sióstr i szwagrów;
            Józefa Łanoszki, Katarzyny żony i ich dzieci .
        + Barbary Radwanek ( w 14 r. śmierci ), Małgorzaty siostry, Tadeusza ojca.
1100: + Jerzego Musiała ( od żony i synów ).
1800: + Franciszka Augustynka ( w 26 r. śmierci ), Aurelii żony ( w 8 r. śmierci ).

Poniedziałek – św. Szczepana:
 630: + Józefy Czopor, Jacka syna.
 930:  W intencji Srebrnych Jubilatów.
1100:  Za Parafian.
         W 50 r. ślubu Józefy i Bronisława: dziękczynna za otrzymane łaski
           z prośbą o dalsze błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie.
1800:  Dziękczynna w 35 r. ślubu Marii i Kazimierza z prośbą o dalsze
           błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Ryszarda Pilcha.
                              + Kazimierza Markowskiego ( od sąsiadów Siudów ).

Środa –Trąbki: + Adama Masiora i jego rodziców; Katarzyny i Józefa Olchawskich.

Czwartek – Przebiecz.: + Albina Nogi, Adama syna, Józefa Wichra.

Niedziela – Boże Narodzenie:
 815 –Przebiecz.: + Karoliny i Michała Markutów, Marii i Józefa Sosin,
                                Anny i Józefa Kotów.
1015 –Trąbki: + Władysława Kota ( w 50 r. śmierci ), Karoliny żony;
                          Marii Waśniowskiej, Romana męża.
1215 –Zabłocie: + Krystyny Pilch ( w 9 r. śmierci ), Jarosława męża.

Poniedziałek – św. Szczepana:
 815 –Przebiecz.: + Eugeniusza Tańculi ( na imieniny ).
1015 –Trąbki: + Stanisława Klimy ( w 2 r. śmierci ), Genowefy żony.
1215 –Zabłocie: + Józefa Satory, Zofii żony, Juliana syna.