Boże Ciała i oktawa – zapraszamy na procesje

Przygotowanie do Bożego Ciała – to sprawdzian naszej troski o sprawy Boże w tej parafii. Zapraszamy chcących pomóc przygotować ołtarze i trasę do współpracy. Potrzebne są ręce i serce do budowania i dekorowania ołtarzy.
Prace rozpoczynamy w środę o g. 17.00 należy przyjść pod kościół można zabrać swoje narzędzia.

UROCZYSTA MSZA ŚW. ORAZ PROCESJA PO DROGACH NASZEJ PARAFII

W CZWARTEK O GODZ. 9.00.

Do udziału w procesji zapraszamy całą wspólnotę parafialną, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, dzieci do sypania kwiatów, dzieci w strojach komunijnych, orkiestrę, strażaków OSP, niosących chorągwie i feretrony, schole i chór. Niech będzie to nasze wspólne świętowanie. Postarajcie się przyozdobić swoje domy religijnymi symbolami wystawionymi do okien  – niech to będzie też świadectwem naszej wiary.

Od piątku przeżywać będziemy oktawę uroczystości Bożego Ciała, w dni powszednie o g. 17.00 adoracja NS, o g. 18.00 Msza św. i po niej procesja wokół kościoła z litanią. W niedziele Procesja po Mszy św. o godz. 11.00

Prosimy aby osoby chętne w czasie procesji niosły baldachim, krzyż, kandele, oraz feretrony i chorągwie.

Koło głównych drzwi wystawiony jest pojemnik na kwiaty które możemy przynosić aby posłużyły dziewczynkom do sypania podczas procesji.