Inwentaryzacja cmentarza

W związku z inwentaryzacją cmentarza prosimy o pobranie formularza i wypełniony złożyć w kościele w specjalnie przygotowanej urnie lub w kancelarii.

Deklaracja dysponenta (Biskupice)

 

800-lecie Parafii św. Marcina w Biskupicach

Holler Box