Inwentaryzacja cmentarza

W związku z inwentaryzacją cmentarza prosimy o pobranie formularza i wypełniony złożyć w kościele w specjalnie przygotowanej urnie lub w kancelarii.

Deklaracja dysponenta (Biskupice)