Ogłoszenia parafialne 26.02.2012

Ogłoszenia duszpasterskie na 1 niedzielę Wielkiego Postu  26.02.2012

Kalendarz liturgiczny:
–  w przyszłą niedzielę przypada Święto św. Kazimierza, patrona
    archidiecezji krakowskiej


1.  W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. z nabożeń-stwami o 6.30 i 17.00.  Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 16.30. Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

2.  W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej w piątki o17.00 i 19.00 oraz na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu  o 15.00.  Po Gorzkich Żalach Msza św. Dzisiaj po Mszach św. posypanie głów popiołem dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w obrzędzie w Środę Popielcową.

3.  Otrzymaliśmy pierwsze rozliczenie energii elektrycznej zużytej do ogrzewania naszego kościoła i kaplic w tym sezonie do dnia 9 lutego.  Koszty wynoszą 8.500zł z czego 2.500 przypada na kaplice a 6.000. na kościół.
Składkę z przyszłej niedzieli przeznaczamy na pokrycie kosztów ogrzewania.  Serdecznie prosimy o ofiary na ten cel.
Informujemy również, że w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
W Krakowie złożyliśmy wniosek o dotację na dokończenie wymiany pokrycia
dachu naszego kościoła.

4.  W dniu dzisiejszym swoje imieniny obchodzi ksiądz Mirosław a w przyszłą niedzielę ks. Kazimierz.  Z tej okazji składamy naszym solenizantom najser-deczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, obfitych łask i darów Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej w naszej Parafii.  Dostojnych Solenizantów polecamy modlitewnej pamięci!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Stanisława Jaszczyka ze Szczygłowa oraz śp. Jana Kurzawę z Biskupic-Zabiela polecajmy ich  i naszych bliskich miłosierdziu Bożemu!


Intencje mszalne:  27 I I – 04 I I I

Poniedz.:
 630: + Marii Ptak ( od Zofii Nalepa z synami: Wojciechem i Piotrem ).
        + Małgorzaty Badura ( od Piotra i Danuty oraz chrzestnej Eli ).
        + Stanisławy Kot ( od wnuka Piotra ).
        + Jana Kurzawy ( od żony Anny ).

Wtorek:
 630: + Stanisława Jaszczyka ( od córki Józefy z mężem ).
        + Józefy Kruszyna ( od chrześniaka Józefa z rodziną ).

Środa:
 630: + Stanisława Wrony ( od rodziny Lenartów ).
        + Stanisława Klimy ( od córki Marii z córkami ).
1700:+ Anny i Franciszka Wichrów, Piotra syna.

Czwartek:
 630: + Albina Górskiego ( na imieniny ).
1700: + Józefa i Bronisławy Szwed.

Piątek:
 630: + Józefa i Bronisławy Szwed.
        + Heleny Zawiślan, Edwarda męża.
        + Janiny Wyrodek, Wojciecha męża.
1700: + Kazimierza Ptaka ( na imieniny ) i jego rodziców: Marii i Franciszka.

Sobota:
 630: + Jana Gaczoła i jego rodziców: Stanisława i Katarzyny.
        + Ireny Sala.
1700: + Józefa i Bronisławy Szwed.
        + Adama Grabowskiego ( w 3 r. śmierci ), Arkadiusza wnuka.

Niedziela:
 630: + Józefa i Bronisławy Szwed.
 930: + Marii Kasprzyk, Anny Kasprzyk.
1100: + Krystyny i Józefa Traczyków ( na imieniny ).
1600: + Elżbiety Sochackiej ( w 20 r. śmierci ), ojca Piotra i jego rodziców:
            Piotra i Franciszki.
1800:   Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie:  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pani Albinki.
                             + Janiny Siuda ( od sąsiadki Albiny ).
                             + Wojciecha Krystiana ( od sąsiadki Janiny Siuda ).

Środa –Trąbki: + Marii Kasprzyk ( w 6 r. śmierci ), Anny Kasprzyk.

Czwartek: –Przebiecz.: + Stefanii Wicher, Józefa męża ( w 25 r. śmierci ),
                                          Albina Nogi.
                                     + Józefa Tracza ( od rodziny Traczów ).
Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Kazimierza Tańculi ( na imieniny ) i jego rodziców:
                                Franciszki i Jana.
1015 –Trąbki: + Kazimierza Zawiślana, Genowefy żony, Józefa syna,
                          Władysławy i Marii córek.
1215 –Zabłocie: + Kazimierza Kani, Konstantego i Anny rodziców.