Ogłoszenia parafialne 19.02.2012

Ogłoszenia duszpasterskie na VII niedzielę zwykłą  19.02.2012

Kalendarz liturgiczny:
–  w poniedziałek  wspomnienie bł. Hiacynty i Franciszka Marto,
dzieci z Fatimy
–  w środę Święto Katedry Św. Piotra, Apostoła a zarazem Środa Popielcowa
–  w czwartek  wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika


1.  Bł. Jan Paweł II nauczał: „Usilnie zachęcam wiernych, by adorowali
Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, pozwalając Mu uzdrawiać nasze sumienia, oczyszczać nas, uświęcać i jednoczyć”.  Zgodnie
z zapowiedzią dzisiaj  rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo, które
przygotowuje nas do przeżywania Wielkiego Postu.  Adoracja Pana Jezusa         w naszym kościele dzisiaj rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11.00 i trwać będzie do wieczornej Mszy św.  Od 12.00 na modlitwę zapraszamy zwłaszcza mieszkańców Biskupic,  od 14.00 mieszkańców Sułowa i od 16.00,  na adorację zapraszamy mieszkańców  Trąbek.  Jutro adoracja od godz. 15.00 do 17.00
i zapraszamy na nią szczególnie mieszkańców Szczygłowa i Zabłocia.  Podobnie we wtorek adoracja od 15.00 do 17.00 czas przeznaczony zwłaszcza dla mieszkańców Przebieczan i Tomaszkowic.  W poniedziałek i wtorek adorację zakończymy Mszą św. o 17.00.  Prosimy bardzo ażeby za godziny adoracji odpowiedzialnymi poczuwały się szczególnie Róże Różańcowe.

2.  W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czas pokuty
i  nawrócenia. Msze święte z posypaniem głów popiołem o 6.30, 9.30 i 17.00.
W Trąbkach Msza św. o 17.00, w Zabłociu o 18.00 i w Przebieczanach o 18.15. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.  Składka ze Środy Popielcowej przeznaczona jest na jałmużnę postną.

3.  W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach
Drogi Krzyżowej w piątki o 17.00 i po niej na Mszę św. oraz o godz. 19.00.     Do uczestniczenia w tej Drodze Krzyżowej zapraszamy zwłaszcza młodzież       a także wszystkich, którym trudno zdążyć na godz. 16.30.  Prosimy by tę
Drogę Krzyżową przygotował i prowadził Krąg Biblijny a więc osoby, które kiedyś należały do grup apostolskich w naszej parafii.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o 15.00 i zaraz po
nich Msza św.   Bez zmian pozostaje również Msza św. o godz. 18.00

4.  Od jutra rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu a od
Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

5.  Parze Młodej z wczorajszego dnia Państwu Katarzynie i Łukaszowi Gaś
serdecznie dziękujemy za udekorowanie naszego kościoła.

6.  Wójt Gminy Biskupice zwraca się z prośbą do nowych mieszkańców,
którzy mieszkają na terenie naszej gminy a nie są jeszcze zameldowani i
rozliczają się w innym Urzędzie Skarbowym aniżeli w Wieliczce by na rozliczeniach podatku PIT wpisali adres zamieszkania Gmina Biskupice.
W ten sposób część podatku powróci do budżetu i zostanie przekazana na rozwój infrastruktury naszej gminy.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Zofię Grabka z Trąbek oraz Anielę Kubik z Zabłocia  – polecajmy
je i naszych bliskich zmarłych miłosierdziu Bożemu!Intencje mszalne:  20 – 26 I I

Poniedz.:
630: + Agaty Kasprzyk ( od znajomych ze Słomianej ).
+ Zbigniewa Domonia ( od kuzynki Barbary z mężem ).
+ Eugeniusza Tańculi ( od rodziny Leśniaków )..
1700: + Stanisława Kruszyny ( od syna Ryszarda z żoną i dziećmi ).

Wtorek:
630:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże
i potrzebne łaski dla Elżbiety.
+ Aliny Stelzel ( od sąsiadów Kasprzyków ).
1700: + Marii Kruszyny ( od Marty Włodarczyk z rodziną ).

Środa:
630: + Kazimierza Lebiesta ( od Włodzimierza Grochota z rodziną ).
930: + Marka Kasprzyka ( od siostry ).
1700: + Stanisława Kruszyny ( w 36 r. śmierci ) i jego rodziców.

Czwartek:
630: + Doroty Paździerkiewicz ( od syna Klaudiusza z rodziną ).
+ Barbary Przepolskiej ( od córki Agnieszki z rodziną ).
1700: + Stanisława Ochońskiego ( od brata Józka ).

Piątek:
630: + Zdzisława Domonia ( od syna Krzysztofa z żoną i dziećmi ).
+ Zofii Jakubiec ( od córki z mężem ).
1700: + Zofii Grabka ( od mamy ).

Sobota:
630: + Adama Zadaka ( od chrześniaka Waldka ).
+ Karoliny Janus ( od wnuczki Lucyny z rodziną ).
1700: + Kazimierza Radeckiego.

Niedziela:
630: + Szczepana Szczurka ( od Pilchów ze Szczygłowa ).
930: + Józefa Kołodzieja ( w 1 r. śmierci ), jego rodziców: Janiny i Józefa,
Krystyny siostry, Władysława brata.
1100: + Piotra Ochońskiego ( w 20 r. śmierci ), Blandyny córki, Józefa syna,
Tadeusza wnuka, Dariusza Wełny.
1600:   Za Parafian.
+ Józefa Szlapaka ( w 22 r. śmierci ) i jego rodziców.
1800: + Krystyny i Władysława Tańculów.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Anieli Kubik ( od 1 Róży Kobiet z Zabłocia ).

Środa Popielcowa
1700 –Trąbki: + Elżbiety Waśniowskiej ( od sołtys Anny Piech ).
1800 –Zabłocie: + Anieli Kubik ( od męża ).
1815 –Przebiecz.: + Marii Kasiny, Władysława męża, Stanisława zięcia.

Czwartek: –Przebiecz.: + Antoniego Wyrodka ( w 20 r. śmierci ), Kunegundy żony ).

Niedziela:
815 –Przebiecz.: + Józefa Filipowskiego ( w 9 r. śmierci ).
1015 –Trąbki: + Jana Puto ( w r. śmierci ) i najbliższych zmarłych z jego rodziny.
1215 –Zabłocie: + Janiny Lebiest ( w 10 r. śmierci ), Czesława ojca.