Ogłoszenia duszpasterskie na XI Niedzielę Zwykłą 12.06.2016

Kalendarz liturgiczny

– w poniedziałek wspomnienie św. Antoniego z Padwy

– we wtorek wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

– we środę wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy

– w piątek wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

1.W naszej kaplicy w Zabłociu obchodzimy dzisiaj odpust ku czci św. Antoniego. Uroczysta suma odpustowa o godz. 12.15, którą odprawi ks. Krystian Piwowarczyk, wikariusz parafii w Brzeziu

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych, które codziennie odprawiamy o godz. 17.40

3.W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. O godz. 17.40 nabożeństwo czerwcowe, następnie o 18.00 odprawimy Mszę św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia

i ogłoszonych intencji pogrzebowych. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Faustyny i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Adoracja będzie trwać do godz. 21.00 i zakończymy ją Apelem Jasnogórskim.

4.Wójt Gminy Biskupice serdecznie zaprasza w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 na imprezę plenerową pn. Powitanie Lata do Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach.

5.Szkoła Podstawowa w Trąbkach zaprasza na Mszę św. ku czci Patrona szkoły bł.o. Narcyza Turchana we wtorek na g. 8.30 do kaplicy.

Intencje mszalne: 13 – 19 VI

Poniedziałek:

630: + Antoniego Majdy od synowej i wnuków

      + Bronisławy Szwagrzyk                                                                                                                                         

1800: + Kazimierza Siudy i zm. rodziców

       + Andrzeja Janusa, Karoliny żony i ich rodziców

Wtorek:

630: + Józefa Sosina od Pławeckich

       + Bronisławy Szwagrzyk

1800: + Janiny Jaszczyk (im), Franciszka męża, zm. z rodziny Jaszczyków i Grabków

Środa:  

630: + Józefa Ciastonia, Marii żony

       + Zofii Brożek od syna Stanisława z rodziną

1800: + Jana Poznańskiego w 2 r. śm. (im), jego rodziców

Czwartek:   

630: + Bronisławy Szwagrzyk

1800: Dziękcz. w 60r. ur. Haliny z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla niej i całej rodziny

        + członkiń II Róży Niewiast z Sułowa Dołków i z ich rodzin

Piątek:     

630: + Bronisławy Szwagrzyk

       + Janiny Jaszczyk od kuzyna Edka z żoną

       + Józefa Sosina od sióstr Kazimiery, Marysi, i Janiny

1800: Msza Święta do Bożego Miłosierdzia  

Sobota:

630: + Janiny Wójcik od znajomych

       + Bronisławy Szwagrzyk

1800:+ Piotra Kruszyny w 25 r. śm.

        + Krystyny Tańculi w 2 r. śm. Józefa męża w 18 r. śm.

Niedziela:

630: + Bronisławy Szwagrzyk

       + Marii Majkowskiej, Franciszka męża, Danuty córki, zięcia Mieczysława i Józefa

930: + Władysława Fliśnika, Rozalii żony

1100: W intencji Panu Bogu wiadomej

1800: + Jana Strojnego

DPS: Za Parafian

Kaplice – Niedziela:

815 –Przebieczany: + Jana Juszczyka (im), Anny żony i Adama syna

1015– Trąbki: Dzięcz. dla rodziny Panu Bogu wiadomej z prośbą o Bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

 1215 Zabłocie:+ Tadeusza Czopa w 6 r. śm.

 Kaplice w tygodniu 14 – 16 VI:

Wtorek – Zabłocie: Dziękcz. z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla członkiń Róży Niewiast z Surówek i ich rodzin

Środa – Trąbki: + Bronisławy Szwagrzyk

Czwartek – Przebieczany: + Władysława Kasiny w 22 r. śm, Marii żony, Stanisława zięcia

Intencje do Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego:

Dziękcz. w 45r. ślubu Ewy i Henryka z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

Dziękcz. dla Małgorzaty, Pawła i ich rodziców z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

Dziękcz. za Aleksandrę z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla rodziny

+ Eugeniusza Augustynka w 5 r. śm.

+ Jana Grabowskiego i jego rodziców

+ Danuty Kurzawy (im) Józefa męża, Bartłomieja wnuka, rodziców i teściów

+ Stanisława Fortuny w r. śm. Pawła syna (im)

+ Stefanii Michalik w 18 r. śm. i Mirosława męża

+ Barbary Przepolskiej od męża

+ Władysława Pilcha od rodziny Wawrzonków

+ Dariusza Klimy od kolegów z Przebieczan Marka,  Grzegorza, Zdzisława i Tadeusza

+ Anny Kurzawa od Marty, Marii, Janiny i Iwony Rzeszut ze Skrzynki

+ Haliny Kurowskiej od koleżanek z pracy Paulinki

+ Barbary Porębskiej od wnuczki Magdaleny z mężem

+ Kazimierza Kupca od koleżanek i kolegów z pracy córki ze szpitala w Skawinie

+ Moniki Głogowskiej od koleżanek i kolegów z GOPS-u w Biskupicach

+ Michaliny Jaszczyk od siostry Ryśki i siostrzeńca Jurka

+ Zofii Waśniowskiej od syna Marcina z żoną

+ Krystyny Kamisińskiej od siostry Danuty z mężem