Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 15.05.2016

Kalendarz liturgiczny

– w dniu dzisiejszym w kaplicy w Trąbkach przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Izydora. Suma odpustowa o godz. 10.15. Odprawi ją i wygłosi kazanie ks. Grzegorz Kurzec, wikariusz Parafii św. Królowej Jadwigi Królowej na Krowodrzy w Krakowie.

w poniedziałek Święto NMP, Matki Kościoła, podczas nabożeństwa majowego modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej.

– w czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

– w przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy – w archidiecezji krakowskiej   kończy się okres spowiedzi i Komunii św.  wielkanocnej 

1. W niedzielę za tydzień w naszej parafii na Mszy św. o godz. 11.00 przeżywać będziemy Uroczystość I Komunii Świętej. Serdecznie prosimy wszystkich o modlitwę w intencji dzieci pierwszo komunijnych i ich rodzin. Spowiedź dla dzieci z klas III, ich rodziców, chrzestnych  i bliskich w sobotę od godz. 9.00. Nie ulega zmianie porządek odprawiania Mszy św. w naszym kościele natomiast gorąco prosimy wszystkich, którzy nie są związani bezpośrednio  z I Komunią św., by wybrali inną porę uczestniczenia we Mszy św. aniżeli  o godz. 11.00. Chciejmy pozostawić dzieciom i ich bliskim więcej przestrzeni w naszej świątyni. Ze względu na I Komunię św. Msza św. w Zabłociu  o 12.30.

2. Już dziś gorąco dziękujemy rodzicom dzieci z klas III za wykonanie wczoraj generalnego sprzątania naszego kościoła –  serdeczne Bóg zapłać ! Dzisiaj po wieczornej Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci pierwszo komunijnych.

3. W najbliższą środę o 19.30 na plebanii, spotkanie Rady Parafialnej. Serdecznie zapraszamy!

4. W dniu dzisiejszym prosimy  o ofiary do puszek na przygotowanie i organizację ŚDM w Krakowie

5.  W najbliższy wtorek, w świetlicy w Szczygłowie,  o godz. 19.00 odbędzie się zebranie wiejskie  z udziałem Wójta Gminy Biskupice. Organizatorzy serdecznie zapraszają!

6. W piątek, III miesiąca zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia

7. Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom Trąbek za   złożone w ubiegłą niedzielę ofiary na remont dachu i elewacji kaplicy.  W 67 kopertach złożono  kwotę w wysokości 9330zł. Bóg zapłać! Prace przy kaplicy w Trąbkach zbliżają się ku końcowi. Dzięki zaangażowaniu i negocjacjom cen Pana Andrzeja Piecha przewidujemy, że koszt remontów kaplicy zamknie się w kwocie 30 tys. zł. a pierwotny kosztorys zakładał kwotę 40 tys. Szczególne podziękowanie kierujemy do Panów: Pawła i Piotra Tańculów, Macieja Matrasa z Przebieczan, Romualda Falińskiego ze Szczygłowa oraz Zdzisława Łanoszki i Dariusza Grzyb z Darczyc za wykonaną pracę          bez wynagrodzenia. Za zaangażowanie przy remoncie  i troskę o kaplicę serdecznie dziękujemy także Pani Sołtys Annie Piech.  Wyrażając wdzięczność  polecamy wszystkich Darczyńców w naszych modlitwach.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Marię Michalczyk ze Szczygłowa. Polecajmy ją i naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne: 16 – 22 V

Poniedziałek:

630: Dziękcz. z okazji im. i 25-lecia kapłaństwa dla ks. Andrzeja dyrektora DPS-u w Biskupicach z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od pensjonariuszki

      + Haliny Kurowskiej od Kazimierza Borzęckiego z rodziną

1800: + Eulalii Drożd, Józefa męża od rodziny Górków

         + Marii Michalczyk od córki z wnukami

Wtorek:

630: Dziękcz. z okazji im. i 25-lecia kapłaństwa dla ks. Andrzeja dyrektora DPS-u w Biskupicach z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od  pracowników DPS-u w Biskupicach

       + Moniki Głogowskiej od siostry Jadwigi

1800: + Zofii Kamisińskiej (im), Franciszka męża, Józefy córki

Środa:  

630: Dziękcz. z okazji im. i 25-lecia kapłaństwa dla ks. Andrzeja dyrektora DPS-u w Biskupicach z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od  mieszkańców DPS-u w Biskupicach

       + Zofii Waśniowskiej od córki Beaty z mężem

1800: + Marii Skórskiej w 17 r. śm. i Józefa męża

Czwartek:   

630: + Mariana Jani w 3 r. śm. od żony i dzieci

1800: + Heleny Chuchli (im) Józefa męża

        + Barbary Przepolskiej od wnuków

Piątek:     

630: + Krystyny Kamisińskiej od syna z rodziną

       + Józefy Michalik od syna Piotra z rodziną

       + Józefa Kasprzyka od córki Ewy z mężem

1800: Msza Święta do Bożego Miłosierdzia

Sobota:

630: + Janiny Łaszczyk od syna Krzysztofa

       + Stanisława Lebiesta od córki Haliny z mężem i córką

1800: + Czesława Szymoniaka w 8 r. śm.

       + Stanisławy i Jana Jaszczyków (im)

Niedziela:

630: Dziękcz. dla Zygmunta Ilnickiego o bł. Boże, Boże Miłosierdzie, opiekę Niepokalanego Serca Maryi i zdrowie

       + Zofii Dębowskiej od córki Katarzyny i Sławka i ich córki

930: + Henryka Piwka, rodziców, rodzeństwo, teściów i szwagrów

1100: I Komunia Święta w intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin

1800: + Józefa Godzika w 6 r. śm.

DPS: Dziękcz. z okazji im. i 25-lecia kapłaństwa dla ks. Andrzeja z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, dary Ducha Świętego i zdrowie

 

Kaplice – Niedziela:

815 –Przebieczany: + Anny Szlapak od IV Róży św. s. Faustyny

1015– Trąbki: + Katarzyny Łanoszki w 31 r. śm. Józefa męża, Józefa i Stanisława synów

1215 Zabłocie: + Jana Czopa, Olimpii żony, Franciszka syna

 Kaplice w tygodniu 17– 19 V:

Wtorek – Zabłocie: + Wojciecha Leśniowskiego, Stanisławy żony

Środa – Trąbki: + Michaliny Jaszczyk od kuzynki Józi z Darczyc

Czwartek – Przebieczany: + Zofii Brożek, Franciszka męża, Józefa syna

Intencje do Mszy Świętej do Bożego Miłosierdzia:

Dziękcz. z okazji im. i 25-lecia kapłaństwa dla ks. Proboszcza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od Róży św. Anny z Trąbek

Dziękcz. z okazji im. i 25-lecia kapłaństwa dla ks. Proboszcza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od  Róży NMP Niepokalanej z Trąbek

O zdrowie i bł. Boże, opiekę MB dla Marii od I Róży z Trąbek

Dziękcz. dla rodzeństwa  z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Dziękcz. w 40 r. ślubu Haliny i Józefa z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla nich, ich dzieci i wnuków

Dziękcz. w 28 r. ślubu Beaty i Janusza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla nich i całej rodziny

Dziękcz. w 35 r. ślubu Ewy i Ryszarda z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla nich ich dzieci i wnuków

Dziękcz. za powrót do zdrowia z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Dziękcz. za chorych parafii  z prośbą o zdrowie, o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Dziękcz. dla  Brata z prośbą o powrót do zdrowia o bł. Boże, opiekę MB

Dziękcz. dla  Małgorzaty z prośbą o powrót do zdrowia o bł. Boże, opiekę MB

W intencji Panu Bogu wiadomej

W intencji Panu Bogu wiadomej

+ Teofili Tańculi w 2 r. śm.

+ Kazimierza Ślusarczyka w 10 r. śm. i Stanisława Permusa w 3 r. śm.

+ Zbigniewa i jego rodziców

+ Krystyny Tańculi w 2 r. śm. Józefa męża

+ Stanisława Kruszyny, Jakuba Ochońskiego i ich rodziców

+ Stanisława Waśniowskiego, Władysława Nowaka, Anny żony, Tadeusza Wolaka

+ Stanisława Porębskiego, Stanisława Fortuny (im)

+ Marii Kowalskiej, jej rodziców i siostry

+ Andrzeja Kowalskiego, Krzysztofa brata, ich rodziców, dziadków, Marii Palonek

+ Zofii Godzik (im)

+ Janusza Ludwig od rodziny Godzików z rodziną

+ Honoraty Nowak w 1 r. śm.

+ Janiny Ochońskiej od Grażyny i Mariana Woźniak  z Jawczyc

+ Zofii Ciastoń od rodziny Flaków

+ Zbigniewa Zadaka od kolegów z Przebieczan

+ Leszka Anioła od rodziny Jachymczak i Tańcula

+ Marii Czop od rodziny Cichych z Zapanek

+ Janiny Jaszczyk od Heleny Jaszczyk ze Szczygłowa z rodziną

+ Janiny Wójcik od sąsiadów Kupców

+ Jerzego Olchawskiego od Andrzeja Jaszczyka z rodziną

+ Sebastiana Skórskiego od Krystyny i Andrzeja Szuflów z córką Weroniką

+ Pawła Śmietany od pracowników PKP Cargo z Krakowa

+ Władysławy Łanoszki od rodziny Płachtów z Łazan

+ Krystyny Augustynek od sąsiadów Kruszynów i Chudy

+ Anny Szlapak  od pracowników Mopolskiego Banku Spółdzielczego

+ Jana Augustynka do Róży bł. Narcyza Turchana

+ Władysława Pilcha od sołtysów Gminy Biskupice