Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Chrztu Pańskiego 11.01.2015

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji okres kolędowania trwa do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego.

2. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w remizie OSP w Biskupicach odbędzie się spotkanie opłatkowe dla wszystkich członków Żywego Różańca, na które serdecznie zapraszamy.

3. Dzisiaj po wieczornej Mszy św. serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na koncert kolędowy chóru Camerata z Wieliczki.

4. W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. O godz. 16.45 posłuchamy fragmentów Dzienniczka św. s. Faustyny następnie odprawimy Mszę św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Faustyny i  Koronka do Bożego Miłosierdzia. Adoracja będzie trwać do godz. 21.00.

 5. Szkoła Podstawowa w Trąbkach zaprasza na jasełka w niedzielę 18 stycznia o godz. 16:00 do Remizy OSP Trąbkach.

 6. Wójt Gminy informuje, że z dniem 1 stycznia tego roku Narodowy Fundusz  Zdrowia podpisał umowę z lekarzami świadczącymi usługi na terenie Gminy Biskupice dlatego nie przewiduje się problemów z dostępem do opieki  zdrowotnej

7. Porządek kolędy na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:

KOLĘDA

12.01.2015 Poniedziałek

Ks. Proboszcz    8.30    TOMASZKOWICE –od P. Zadaków do dworu i dalej w kierunku P. Jamków; następnie od Pani Romowicz do P. Niesmacznych

Ks. Marek             8.30   PACÓWKI – od P. Ochońskich do P. Filipowicz

13.01.2015 Wtorek

Ks. Proboszcz     14.00 SŁOMIANA – od P. Grochot – Kyrcz  do p. Nogów

Ks. Michał            14.00 TARNÓWKA –od Adama Waśniowskiego do Andrzeja Gaczoła

14.01.2015 Środa

Ks. Proboszcz     14.00   BISKUPICE od granicy Szczygłowa do Wielkich Łąk 

Ks. Marek             14.00  SUŁÓW – RYJE od . L. Masior do P. Merwartów

15.01.2015 Czwartek

Ks. Michał  8.30  SZCZYGŁÓW –od P. Dąbrowskich do granicy z Biskupicami

Ks. Marek  14.00  TRĄBKI –PODRYJE od P. Magnowskich do P. Bednarzów

16.01.2015 Piątek

Ks. Proboszcz  14.00 ZABŁOCIE –od P. Pilchów strona prawa do granicy Szczygłowa

Ks. Michał   13.00 PODRYJE –dokończenie: od P. Leniart do remizy i dalej do P. Klimy

17.01.2015 Sobota

Ks. Marek    8.30 PRZEBIECZANY – najpierw dokończenie 6 domów za P. Zadak (Zagaje, Obrytka) następnie od P. Kosteckich 6 domów Zagaje do P. Borzęckich i „Stary Gościniec” 

Intencje mszalne: 12 – 18 I

Poniedziałek:

630: + Barbary Przedpolskiej w 3 r. śm. od wnuków

      +  Romualda Kuleszy od Sabiny Wrześniak z rodziną 

      +  Adama Nowaka  od kolegi Ryśka

      +  Kazimierza Kubika od rodziny Domoniów

Wtorek:

630: W intencji Bogu wiadomej 

       Dziękcz.- błagalna dla pewnej osoby

      + Janiny Ochońskiej od Anny Faber z rodziną

Środa:  

630: Dziękcz. w 1 rocz. ur. Mai z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i w pewnej intencji

       + Jana Gaczoła od siostry z rodziną

       + Stefanii Ochońskiej od wnuków Piotra i Krzysztofa z rodzinami

1700: + Marianny Poznańskiej w 6 r. śm.

Czwartek:                                       

630: Dziękcz. z okazji ur. dla rodziców Beaty i Janusza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od dzieci

   + Antoniny Stryszowskiej od rodziny Ciastoniów

1700: + Jana Terczyńskiego w r. śm. i Anny żony

         + Jana Dubiela od kuzynki Marysi

Piątek:                                       

630: + Tomasza Jachimczaka, Joanny żony i Genowefy córki

      +  Józefa Terczyńskiego od córki Ewy z rodziną

      + Józefy Garyckiej od Ali z rodziną

1700: Msza Święta do Miłosierdzia Bożego

Sobota:

630: + Mirosława Michalika w 21 r. śm. i Stefanii żony

       + Adama Juszczyka od siostrzeńca Macieja

1700: Dziękcz. z okazji 18ur. dla Wiktorii z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, dary Ducha Świętego, zdrowie od mamy chrzestnej

        + Adama Guzowskiego w 10 r. śm.

Niedziela:

630: + Adeli i Władysława Kapustów i Jana syna

      Dziękcz. w 40 r. ślubu Wandy i Mariana z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

930: + Mieczysława Kulmy, Marii Królik, Karola męża

1100: Franciszka Augustynka i Aurelii żony

1800: Kazimierza Kruszyny w 2 r. śm. Heleny żony, Janusza syna

Niedziela kaplice:

815 – Przebieczany: + Stefana Kasiny w 21 r. śm. i Marii żony w 27 r. śm.

1015– Trąbki: + Kunegundy Kot w 6 r. śm. Romana męża

1215 Zabłocie:+ Wojciecha Krystiana w 4 r. śm.

Kaplice w tygodniu 13 –15 I:

Wtorek – Zabłocie: + Józefa Satory, Zofii żony i Juliana syna

Środa – Trąbki: + Ireny Łanoszki, Władysława męża i Stanisława oraz Adama zięciów

Czwartek – Przebieczany : + Józefa Satory w 13 r. śm.

Intencje do Bożego Miłosierdzia:

Dziękcz.- błagalna dla pewnej rodziny

Dziękcz. w 10 r. ślubu Ewy i Mirosława z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Dziękcz. dla rodziny Wójtowiczów, Dominików i Zająców z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, dary Ducha Świętego, zdrowie

+ Wandy Satory w 16 r. śm.

+ Stanisława Szałasa w 2 r. śm. i jego rodziców

+ Jana Łanoszki Kunegundy żony, Tadeusza syna, Janiny i Haliny córek

   Mirosława Kurzawy, Marii i Jakuba rodziców, Edwarda Padło

   Władysława Łanoszki Janiny żony, Wiesława syna          

+ Anny Chytroś od córki Małgorzaty i męża Piotra

+ Bolesława Kozaka od pracowników ZUS

+ Karola Kozaka od współpracowników żony z działu finansowego

+ Czesława Borzęckiego od bratowej Honoraty z mężem

+ Zofii Godzik od rodziny Turchanów i Dubielów

+ Józefa Rosponda od Henryka Kubika z rodziną

+ Tadeusza Kasprzyka od Palonków i Serwinów

+ Wiesława Majdy od kierownictwa i pracowników Stacji Paliw w Przebieczanach

+ Andrzeja Janusa od Ślusarczyków i Permusów

+ Stanisława Jaszczyka z Trąbek od Lucyny z mężem i Jadwigi z córką

+ Józefa Włodarczyka od rodziny Wrześniaków

+ Teofili Tańcula od sąsiadów Konopków i Romaniaków

+ Krystyny Tańcula od wnuków Grzegorza i Dariusza z rodzinami

+ Jana Poznańskiego od wnuczek Pauliny, Patrycji i Klaudii

+ Janiny Noga od pracowników GS Kraków-Zabłocie