Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu, 15.03.2015

 – W czwartek Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. W tym dniu przypada rocznica święceń biskupich Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Polecamy modlitewnej pamięci Jego osobę w tym dniu.

1.     Dzisiejsza niedziela nosi nazwę „Laetare”  tzn. niedziela radości, jesteśmy już bowiem za połową Wielkiego Postu.  Nasza radość w dniu dzisiejszym jest tym większa, że gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Bp Jana Zająca w ramach wizytacji kanonicznej. Dziękujemy Ks. Biskupowi za obecność, modlitwę, Słowo Boże i błogosławieństwo. Zgodnie z zapowiedzią Ks. Biskup po każdej Mszy Św. udzieli indywidualnego błogosławieństwa naszym rodzinom. O 14.15 modlitwa za zmarłych z Różami Różańcowymi na cmentarzu przy kościele zaś po Mszy św. po Gorzkich Żalach spotkanie z Radą Parafialną, Pracownikami naszej parafii i Szafarzami Komunii św. na plebanii. Jutro ks. Biskup od 9.00 odwiedza szkoły, następnie o 14.00 dwie rodziny w naszej parafii i na zakończenie wizytacji o godz. 15.00 odprawi Mszę św. w DPS w Biskupicach. W dniu wczorajszym nasza młodzież przyjęła z rąk Ks. Biskupa Sakrament Bierzmowania. Rodzicom młodzieży serdecznie dziękujemy za dar ołtarza dla naszej wspólnoty w postaci nowych świec na wszystkich ołtarzach – Bóg zapłać!

2.     W najbliższy piątek rozpoczniemy  rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, poprowadzi je ks. prof. Mirosław Łanoszka wykładowca Biblistyki i Wychowawca w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ks. profesora możemy śmiało nazwać naszym rodakiem, gdyż jego tata pochodzi z Darczyc. Niech to będzie dla nas jeszcze większą zachętą, by jak najliczniej uczestniczyć w rekolekcjach. Rozpoczniemy je w piątek o godz. 17.00 Mszą św. ku czci Bożego Miłosierdzia z nauką ogólną a po Mszy św. odprawimy Drogę Krzyżową przemierzając trasę z kościoła do kaplicy w Przebieczanach. Na Drogę Krzyżową zabieramy lampiony. Uprzejmie prosimy strażaków o zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przemarszu. Nie będzie Drogi Krzyżowej w piątek o 17.00 i 19.00.  W sobotę o 8.00 Msza Św. z nauką ogólną i po niej nauka stanowa dla małżeństw powyżej 25 rocznicy ślubu. Na godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie rekolekcyjne dzieci ze szkół podstawowych. O 17.00 Msza Św. z nauką ogólną i po niej nauka stanowa dla małżeństw przed srebrnym jubileuszem. O 19.00 nauka dla młodzieży. Rodziców prosimy o mobilizację dla dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.; o 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Spowiedź rekolekcyjna w poniedziałek za tydzień.

3.    Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom na kwiaty do Bożego Grobu tym indywidualnym jak również: I Róży M.B Ostrobramskiej ze Szczygłowa; I Róży Kobiet MB Nieust. Pomocy z Zabłocia; Róży męskiej bł. o Narcyza z Trąbek;  I i II Róży mężczyzn oraz IV Róży MB Częstochowskiej z Przebieczan; I Róży Św. Królowej Jadwigi oraz V Róży  Św. Rity z Przebieczan i Tomaszkowic; III Róży MB Szkaplerznej oraz Róży Wniebowzięcia NMP z Biskupic. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

4.     Wychodząc z kościoła,  zachęcamy do nabywania baranków wielkanocnych. Dochód z baranków  przeznaczony jest na wsparcie potrzebujących z naszej parafii i dzieła Caritas.

5.     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach ogłasza zapisy na rok szkolny 2015/16;do klasy I rok urodzenia dziecka 2008 i 2009 oraz do Oddziału Przedszkolnego rok urodzenia 2010. Zapisy będą trwać do 31 marca.

Intencje mszalne: 16– 22 III

Poniedziałek:

630: Dziękcz. z okazji im. dla Józefy z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

     Dziękcz. z dla Hanii z prośbą o szczęśliwą operację,  powrót do zdrowia i bł. Boże 

     od członkiń Róży MB Ostrobramskiej ze Szczygłowa

      O uzdrowienie dla Anny i opiekę Bożą

      + Jana Poznańskiego od wnuczki Katarzyny z rodziną

Wtorek:

630: + Janiny Nogi od synów Mieczysława i Janusza z rodziną

      + Józefa Ciastonia i Anny żony

      + Józefa Pabisia i Józefa Kosteckiego

Środa:  

630:  + Józefa Piotrowskiego i jego rodziców

        + Józefa Terczyńskiego (im) od żony i córek z rodziną

1700: + Andrzeja Janusa w 1 r. śm. i Karoliny żony

Czwartek:                                       

630 + Piotra Kruszyny i Józefy żony (im)

1700: + Józefa Kanarka (im), Marii żony i Andrzeja syna

        + Józefa Godzika  (im) i Józefa ojca

Piątek:                                       

630: + Józefa Ciastonia (im) i Anny żony

      + Kazimierza Kubika od Sabiny Juszczyk z rodziną  

       + Janiny Ochońskiej od Dagmary Faber z Krzysztofem

1700: Msza Święta do Miłosierdzia Bożego

 Sobota:

630: + Andrzeja Kota w 10 r. śm. Marii żony i ich rodziców

      + Tadeusza Dubiela od żony Beaty

800: + Stefanii Ochońskiej od Grochotowej z synem i wnukiem

1700: + Włodzimierza Juszczyka w 4 r. śm.

        + Józefa Pajora, Anny żony, Antoniego, Czesława synów, Władysławy i Władysławy

            synowych oraz Bernadetty wnuczki

Niedziela:

630: + Józefa Kowala (im)

      + Stanisława Jaszczyka w 1 r. śm. jego rodziców Władysławy i Juliana braci Czesława

          i Tadeusza, Janiny żony

930: + Marii Kot, mężów Władysława i Franciszka, synów Jana i Stanisława, zięciów

          Edwarda i Jana

1100:  Józefa Łanoszki  (im) i jego ojca Józefa

1600: + Józefa Szlapaka (im) Anieli żony i Józefa syna

1800: Za Parafian 

Niedziela kaplice:

815 – Przebieczany: + Józefa i Marii Sosinów

1015– Trąbki: + Józefa i Bronisławy Grabków

1215 Zabłocie: + Józefa Siudy (im) i Tadeusza syna

Kaplice w tygodniu 17–19 III:

Wtorek – Zabłocie: + Ireny, Leona i Michała Filipowskich

Środa – Trąbki: + Doroty Lenik i jej dziadków

Czwartek – Przebieczany : + Józefa Szeląga (im)

Intencje Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego:

Dziękcz. dla Anny z prośbą o powrót do zdrowia i bł. Boże, opiekę MB

O opiekę Bożą dla Janiny

+ Wiktora Woźniaka, Stefanii żony , synów Adama, Mieczysława i Stanisława

+ Marii i Władysława Grabowskich

+ Krystyny Wróbel  (im)

+ Katarzyny Świeży i Franciszka męża

+ Józefa Turchana, Marii żony (im)

+ Władysława i Marii Grabowskich

+ Józefa Wrześniaka (im), Jana i Marii Satora, Władysława syna i Danuty córki oraz Haliny Kukieła

+ Stefanii Kruszyny, synów Antoniego, Sylwestra i Mariana

+ Kazimierza Lebiesta w 4 r. śm. i jego rodziców i braci

+ Eugeniusza Augustynka

+ Kunegundy i Jana Łanoszków; Janiny i Haliny córek; Tadeusza i Adama synów;

    Mirosława Kurzawy; Marii i Józefa Kowalskich; Janiny i Władysława Łanoszków; Anieli

    i Antoniego Pajdak

+ Januarego Moncznika od koleżanek i kolegów z pracy ze Szpitala Uniwersyteckiego

+ Stanisława Ładygi od druhów OSP Trąbki i Stowarzyszenia „Hejnał Trąbki”

+ Stanisława Jaszczyka ze Szczygłowa od rodziny Wątrobów i Kapata

+ Walerii Ciastoń od chrześniaka Edka

+ Zygmunta Grochota od wnuków Katarzyny, Małgorzaty, Anny i Dawida

+ Stanisława Kubika od wnuków Sosinów z prawnukami

+ Stanisława Szałasa od Haliny Stypuły z Więckowic z rodziną

+ Genowefy Grochot od chrześnicy z rodziną

+ Danuty Kurzawa od chrześniaka Tadka Kubika

+ Stanisława Permusa od wnuka z żoną i prawnuczką

+ Henryka Anioł od Łukasza Anioł

+ Mariana Jani od Moniki i Pawła Talarek

+ Jerzego Wójtowicza od wnuczki Patrycji z mężem

+ Krystyny Noga od Marii Terczyńskiej

+ Krystyny Kasprzyk od wnuka Maksymiliana i wnuczki Aleksandry