Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę zwykłą, 26.01.2014

Kalendarz liturgiczny:

–   w poniedziałek wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

–  we wtorek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu kapłana i doktora Kościoła

–  w piątek św. Jana Bosko, kapłana

– w przyszłą niedzielę Święto Ofiarowania Pańskiego

1.     W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca.  Spowiedź w  piątek od godz. 16.30. Odwiedziny chorych w sobotę od 8.30. Ze względu na organizowane przez Gminę w sobotę spotkanie dla seniorów, zmianka tajemnic Żywego Różańca będzie w przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św. Przed Mszą Świętą o godz. 17.30 wspólny różaniec. Serdecznie zapraszamy wszystkich mających możliwość przybycia.

2.  W przyszłą niedzielę w tradycyjne święto. M. Bożej Gromnicznej będziemy przeżywać XVIII Dzień Życia Konsekrowanego. Zachęcamy do modlitwy za wszystkie osoby, które poświęciły swoje życie Bogu w klasztorach zamkniętych i tam nieustannie modlą się za nami. Ofiarami do puszek będzie można wesprzeć zakony klauzurowe. Na wszystkich Mszach świętych poświęcenie gromnic.

3.  W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej w Biskupicach o godz. 16.00 odbędzie się  Gminny Przegląd Grup Kolędniczych „Hej kolęda kolęda !” Natomiast 22.02 również w Szkole Podstawowej w Biskupicach będzie organizowany Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na potrzeby rodzin będących w trudnej sytuacji. Bliższe informacje w sekretariacie szkolnym. Na obie imprezy organizatorzy serdecznie zapraszają.

4.  W przyszłą niedzielę w kaplicy w Trąbkach naszą modlitwę ubogaci gminny chór „Mandora” a po Mszy św. krótki koncert, na który serdecznie zapraszamy.

5.   Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską w rodzinach naszej parafii. Pragniemy z serca podziękować za obecność podczas kolędy, serdeczne przyjęcie, gościnność i życzliwe słowa. Ufamy, że wszyscy pamiętamy o słowach Pana Jezusa wypowiedzianych do Apostołów: „Kto was przyjmuje Mnie przyjmuje, a Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”(Mt 10,40). Spotkania kolędowe dla nas duszpasterzy są niezwykle ważne, gdyż pozwalają z bliska spojrzeć na problemy rodzin, poszczególnych osób a także naszej parafii i objąć je wszystkie modlitwą. Równocześnie chcemy serdecznie podziękować za ofiary składane przy okazji wizyty. Część z nich jest wynagrodzeniem za pracę na rzecz naszej parafii a określona przez biskupa część przeznaczona jest na Dzieła Caritas, UPJP II, misje oraz fundusz emerytalny dla księży. Wszystkim za każdą ofiarę składamy gorące i wielkie Bóg Zapłać!

6.   Słowo ks. Kardynała – Drodzy Bracia i Siostry!

 Od 1 do 8 lutego Biskupi polscy będą przebywać w Rzymie z wizytą „ad limina Apostolorum”. Jest to pielgrzymka pasterzy Kościołów lokalnych do grobu Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Biskupi zabierają ze sobą radości i nadzieje, a także problemy i trudności, którymi, na co dzień żyją polskie diecezje. Będą się modlić w ich intencjach przy grobach Patronów Kościoła. 

 Wymiar duchowy pielgrzymki do grobów Apostołów łączy się z licznymi roboczymi spotkaniami w rzymskich kongregacjach, których uwieńczeniem  będzie spotkanie z Piotrem naszych czasów, Ojcem Świętym Franciszkiem. 

Bardzo proszę wszystkich o duchową łączność z Biskupami w czasie wizyty „ad limina Apostolorum”i modlitewną pamięć każdego dnia. Pielgrzymkę Biskupów polskich do grobów Apostołów zawierzam Maryi Matce Kościoła i naszym świętym Patronom. 

Wszystkim, z serca, udzielam pasterskiego błogosławieństwa!

 + Kard. Stanisław Dziwisz

Metropolita Krakowski

Intencje mszalne: 27 I- 2 II

Poniedziałek:

630: Dziękcz.  za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o bł. Boże, opiekę MB,

        zdrowie nad wnuczką i rodzicami.

       + Walerii Satora od siostrzenicy Danuty z rodziną

       + Krystyny Wróbel od Marii Nalepa z rodziną     

Wtorek:

630: + Marii Fortuny w 9 r. śm. syna Bronisława w 2 r. śm.

       + Mieczysława Siudy od rodziny Pilchów z Biskupic

Środa:

630:   + Henryka Piwka od brata z rodziną

         + Roberta Satory od rodziny Zadaków, Krzysztofa, Ewy, Anety 

1700: + Jana Augustynka od sąsiadów Wiśniowskich

Czwartek:

630:   + Heleny Nawalany od wnuczki Elżbiety

1700: + Leona Jaszczyka w 70 r. śm. i kolegów pomordowanych  przez hitlerowców

         + Michała Jaszczyka d Bolka i Kuby

Piątek:

630:   + Genowefy Wysockiej od wnuka Zbigniewa z żoną

         + Cecylii Śliwa od chrześniaka Czesława

         + Zygmunta Grochota od syna Janusza z rodziną

1700: + Franciszka Konopki, Karoliny żony, Władysława syna

Sobota:

630:  + Karoliny Łanoszka od brata Staszka z rodziną

       + Stanisława Szałasa od chrzestnej

        + Marii Turchan (im) Józefa męża

1700: + Wojciecha Guszpila w 15 r. śm.

Niedziela:

630:   + Stanisławy i Jana Jaszczyków

930:   + Franciszka Ciastonia w 12 r. śm. oraz jego rodziców

1100:  + Zofii Około-Kułak w 3 r. śm.

1800: Dziękcz. z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, dary Ducha Świętego

            i zdrowie dla Kazimiery  i Tadeusza

Niedziela kaplice:

815– Przebieczany:+ Tadeusza Wyrodka w  r. śm.

1015– Trąbki:        + Marii Waśniowskiej w 23 r. śm. Romana męża

1215 Zabłocie:      + Stanisława i Anieli Kubik

Kaplice 28 I – 30 I:

Wtorek – Zabłocie: + Juliusza Pilcha w 16 r. śm. Ryszarda syna

                                  + Anieli Kubik od sąsiadów Porębskich

Środa – Trąbki:     + Józefa Turchana w 53 r. śm. żony Magdaleny i ich rodziców

Czwartek- Przebieczany: + Edwarda Kiecany od córki Ilony z córką