Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę Wielkiego Postu 13.02.2016

1. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki o 17.00 i 19.00  oraz na Gorzkie Żale z kazaniem     pasyjnym w niedzielę o 15.00. Po gorzkich Żalach Msza św.

Dzisiaj po Mszach św. posypanie głów popiołem dla osób, które nie mogły uczestniczyć w obrzędzie posypania w Środę Popielcową.                              

2. W przyszłą niedzielę, drugą  Wielkiego Postu, będziemy przeżywać Dzień  Modlitwy, Postu  i Solidarności z  misjonarzami, pod hasłem „MIŁOSIERNI AŻ PO KRAŃCE ŚWIATA. Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na pomoc misjom.                                                                      

3. W najbliższy piątek, III miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Rozpoczniemy je Drogą Krzyżową o 17.00 następnie Msza św. i adoracja do 21.00. Jednocześnie nabożeństwem tym rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Poprowadzi je o. Tomasz Ewertowski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Oblatów, Rektor Sanktuarium św. Józefa w Gdańsku. Zachęcamy wszystkich do udziału w rekolekcjach, podczas których chcemy się skupić nad tajemnicą jaką kryje w sobie Szkaplerz NMP z Góry Karmel, czczonej w naszej świątyni. W sobotę Msza św. z nauką ogólną o godz. 8.00 po niej nauka stanowa dla małżeństw powyżej srebrnego jubileuszu. O 11.00 spotkanie rekolekcyjne dla dzieci, o 17.00 Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka stanowa dla małżeństw przed jubileuszem 25-lecia. O 19.00 nauka dla młodzieży. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. nauka ogólna. Po wieczornej Mszy św. konferencja dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy.                          

4. Dzisiaj w kościele, po wieczornej Mszy św. spotkanie rodziców młodzieży, która 3 kwietnia przyjmie sakrament bierzmowania.                                          5. Z radością informujemy, że w miniony czwartek, w Światowy Dzień Chorych, w DPS w Biskupicach została poświęcona nowa kaplica dla mieszkańców i pracowników domu. Wszystkim, którzy pomogli w adaptacji  pomieszczenia dla nowej kaplicy składamy serdeczne Bóg zapłać!                

6. W związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Biskupice wymianą źródła ciepła na odnawialne źródła, termomodernizacją domów i budową przydomowych oczyszczalni  ścieków,  zachęca się mieszkańców Gminy do wypełniania ankiety weryfikującej ewentualne zapotrzebowanie i zebranie informacji do podjęcia działań w tym kierunku przez Gminę. Szczegóły projektów na stronach internetowych Gminy.

7. Zachęcając do lektury prasy katolickiej informujemy, że w zakrystii w cenie 10 zł można nabyć poruszającą opowieść o nawróceniu włoskiego piosenkarza Al Bano w jego autorskiej książce pt.”Wierząc nie poddałem się nigdy”

Intencje mszalne: 15– 21 II

Poniedziałek:

630: + Józefy Kamisińskiej, Zofii mamy i Franciszka ojca

       + Janiny Wójcik

       + Haliny Kurowskiej od sąsiadów Krawczyków

       + Norberta Łanoszki od Grupy Apostolskiej

Wtorek:

630: + Honoraty Pajdak w 8 r. śm. Józefa męża i ich synów

      + Janiny Wójcik

Środa:  

630:  + Marii Bułat w 9 r. śm.

       + Janiny Wójcik

1700: + Czesława Borzęckiego w 2 r. śm.

Czwartek:   

630: + Janiny Wójcik

1700: + Marii Kornio w 15 r. śm. Józefy Skórskiej w 8 r. śm.

       + Jana Kurzawy w 4 r. śm. od córki Barbary z dziećmi

Piątek:                                       

630:  + Zmarłych z rodziny Skowronków

        + Janiny Wójcik

       + Jana Poznańskiego od sąsiadów Urszuli i Andrzeja Gaczoł

1740: Msza Święta Do Miłosierdzia Bożego

Sobota:

630: Dziękcz. w 25 r. ślubu Elżbiety i Ireneusza prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

       + Janiny Wójcik

800: + Janiny Ochońskiej od sąsiadów Pajdaków z rodziną i Pietruszkowej

1700: Dziękcz. w 18 r. ur. Gabrieli, w 21 r. ur. Michała z prośbą o bł. Boże, opiekę MB,   

         zdrowie od rodziców

         + Karola Kozaka  w 2 r. śm. od żony

Niedziela:

630: + Janiny Wójcik

       + Anny Maniek od rodziny Domoniów

930: + Stanisława Jaszczyka w 4 r. śm. i jego rodziców

1100: + Marii Pajdak w 32 r. śm. Józefa męża i Józefa syna

1600: ( bezpośrednio po Gorzkich Żalach) Dziękcz. w 18 r. ur. Ani  z prośbą o bł. Boże,

         opiekę MB, zdrowie

1800: + Adeli i Władysława Kapustów i Jana syna

 DPS: Za Parafian

Kaplice – Niedziela:

815 –Przebieczany: + Eugeniusza Tańculi w 5 r. śm.

1015– Trąbki: + zm. z rodziny Kamisińskich

1215 Zabłocie: + Janusza Siudy i jego rodziców Stefanii i Tadeusza od kuzynki Jadwigi

Kaplice w tygodniu 16 – 18 II:

Wtorek – Zabłocie: + Januarego Moncznika od sąsiadów Guzikowskich

                                + Janusza Siudy od sąsiadki Władysławy Satory

Środa – Trąbki: + Stanisława Kozłowskiego w 5 r. śm.

Czwartek – Przebieczany: + Stanisławy i Stanisława Kot

Intencje Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego:

Dziękcz. z okazji 65 lat życia dla Marii z prośbą o bł. Bożego, opiekę MB, zdrowie

Dziękcz. w 15 r. ur. wnuka Karola z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, opiekę Aniołów Śtróżów i zdrowie

Dziękcz. w 80 r. ur. Anny Ciastoń  z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Dziękcz. dla Marii z prośbą o Bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

O powrót do zdrowia dla Mamy i bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

O bł. Boże, opiekę MB, zdrowie dla wszystkich członków i członkiń Róż Różańcowych naszej parafii

Dziękcz. dla rodziny Wójtowiczów, Dominików i Zająców z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, dary Ducha Świętego i zdrowie

+ Ryszarda Kulmy w 9 r. śm. jego rodziców i Jerzego brata

+ Zofii Godzik i Emila męża

+ Barbary Przepolskiej od męża

+ Stanisławy i Juliana Dziurdzia w r. śm. i Stanisława

+ Marii Waśniowskiej w 25 r. śm. i Romana męża

+ Pawła Bukowskiego od pracowników Gminy Biskupice

+ Walerii i Henryka Satorów

+ Janiny Gorlińskiej w 40 r. śm. i zm. z rodziny

+ Zofii Grabki w 4 r.  śm. Tadeusza ojca i zm. dziadków

+ Konrada Kosteckiego od kolegów i koleżanek z Gimnazjum

+ Władysława Pilcha od wnuka Damiana

+ Dariusza Klimy od pracowników Delikatesy Centrum Trąbek

+ Anny Kurzawy od rodziny Tańculów

+ Haliny Kurowskiej od męża Ryszarda

+ Barbary Porębskiej od pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego

+ Norberta Łanoszki od koleżanek i kolegów z Orkiestry Dętej OSP Biskupice

+ Karola Kozaka od współpracowników żony

+ Janiny Ochońskiej od Jadwigi i Józefa Łanoszków

+ Jana Gaczoła od koleżanek córki

+ Józefa Terczyńskiego od sąsiadów Drobniaków i Ćwierzów

+ Michała Domonia od siostry Krystyny Sykały

+ Stanisławy Kruszyna od Józka i Teresy z rodziną

+ Józefy Grabowskiej od Starszego Cechu z Wieliczki Romana Koszyka

+ Anny Nogi od sąsiadki Cecylii

+ Ryszarda Tańculi od Ewy i Stanisława Trojańskich

+ Janiny Łanoszki w 3 r. śm. Władysława męża, Wiesława syna, Kazimierza Gajek, Władysławy żony, Jana Łanoszki, Kunegundy żony, Mirosława Kurzawy, Marii Kowalskiej, Józefa męża