Ogłoszenia duszpasterskie na 33 niedzielę zwykłą, 15.11.201

Kalendarz liturgiczny:                                                                                      

–   w poniedziałek wspomnienie MB Miłosierdzia, czczonej głównie w Ostrej Bramie w Wilnie

–   we wtorek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

–   we środę wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

–   w czwartek wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

–   w piątek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

–   w sobotę wspomnienie Ofiarowania NMP

–   w przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego

1.  Raz w roku wspieramy budujące się nowe świątynie;  w przyszłą niedzielę, podobnie jak w roku ubiegłym ks. Franciszek Gruszka, głosząc kazania, będzie nas prosił o wsparcie budowy kościoła pw. św. Jana Pawła II w Krakowie Ruczaju. Dlatego składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na ten cel.   

2. W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia o godz. 16.45 fragmenty Dzienniczka św. Faustyny, następnie o 17.00 z Msza św. w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia i w intencji zmarłych z ogłoszonych mszy pogrzebowych. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Faustyny i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Adoracja będzie trwać do godz. 21.00. Na nabożeństwo zapraszamy szczególnie uczniów klas I gimnazjum.     

3.  Pragniemy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Pawie Pióro ze Szczygłowa za zorganizowanie w dniu odpustu  akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących w naszej parafii pod nazwą „Pomagamy jak św. Marcin”. Uzbierana kwota wyniosła 3600zł. Wszystkim, którzy wsparli akcję gorąco dziękujemy – Bóg zapłać. Równocześnie podziękowania kierujemy do Pana Pawła Stawarskiego za użyczenie piekarni do upieczenia rogali Św. Marcina.   

4.  Wójt  Gminy Biskupice serdecznie zaprasza na spotkanie Gminnej Akademii Seniora w dniu jutrzejszym o godz. 17.00 w auli Urzędu Gminy w Tomaszkowicach                                                                                                 

5.    Klub Honorowych Dawców Krwi Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Gminy w Biskupicach zaprasza mieszkańców gminy na akcję honorowego oddawania krwi w nadchodzącą niedzielę 22 XI w godz. 9.00 – 13.00 w budynku gminy w Tomaszkowicach

Intencje mszalne: 16 – 22 XI

Poniedziałek:

630: + Heleny i Józefa Gaczoł, Władysławy i Wiesława Przybyszów

      + Zbigniewa Zadaka od rodziny Celarych

      + Leszka Anioła od kuzynki Marty z rodziną

      + Sebastiana Skórskiego od Angeliki z rodzicami

Wtorek:

630: + Jerzego Sosnowskiego od Elżbiety i Marka Ładygów      

      + Tadeusza Ziarko od Janiny i Józefa Gaczoł

Środa:  

630:  + Władysława Dębowskiego w r. śm. i syna Władysława

       + Konrada Kosteckiego od dziadków Sachów

1700: + Marcina Limanowskiego i żony Marii

Czwartek:   

630: + Janiny Jaszczyk od córek i syna rodziny Poznańskich

1700: + Anny Noga i męża Józefa w r. śm.

         + Ireny Wicher w 31 r. śm. rodziców Stefanii i Józefa

Piątek:                                       

630:  + Michała Jaszczyka od rodziny Turchanów z Biskupic

       + Stefanii Gołąbek od rodziny Windaków

1700: Msza Święta do Bożego Miłosierdzia

Sobota:

630:  + Katarzyny Michalczyk i jej rodziców

       + Roberta Kasprzyka od rodziny Patelów

1700: Dziękcz. dla wszystkich członków Żywego Różańca naszej Parafii z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

Niedziela:

630: + Janiny Wróbel od Barbary z rodziną

       + Jerzego Olchowskiego od siostry Anny z mężem

930: + Karoliny Janus w 4 r. śm. męża Andrzeja i ich rodziców

1100:Dziękcz. w 50 r. ślubu  Barbary i Jana Kołaczyk z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

1800: + Czesława Wójtowicza w 6 r. śm.

DPS: Za Parafian

Niedziela kaplice:

815 –Przebieczany + Józefy Garyckiej w 1 r. śm.  męża Józefa i syna Stanisława

1015– Trąbki: + Witolda Waśniowskiego w 20 r. śm.

1215 Zabłocie: + Stanisławy Kot w 7 r. śm.

Kaplice w tygodniu 17 – 19 XI:

Wtorek – Zabłocie: + Janusza Siudy od kuzyna Krzyśka

                                + Władysława Szypra od siostry Stanisławy z Kielc

Środa – Trąbki: + Genowefy Strojny w 20 r. śm. i syna Józefa

Czwartek – Przebieczany:+  Konrada Kosteckiego od Szkoły Podstawowej w Przebieczan

Intencje Mszy Świętej do Bożego Miłosierdzia:

Dziękcz. w 15 r. ur. Agnieszki z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, Dary Ducha Świętego i zdrowie

O trzeźwość w rodzinie

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

Zofii Dębowskiej w 24 r. śm. męża Bronisława

+ Franciszka Wrześniaka, żony Marii, Władysława Kowalika, Jana Łanoszki, Kunegundy żony, Władysława Łanoszki, żony Janiny, syna Wiesława , Mirosława Kurzawy, Kazimierza Gajek i Władysławy żony

+ Pawła Śmietany od Ewy i Ryszarda z rodziną

+ Władysławy Łanoszki od Róży Różańcowej z Darczyc

+ Kazimierza Kubika od rodziny Kubików z Przebieczan

+ Janiny Ochońskiej od sąsiadów Godzików z rodziną

+ Jana Gaczoła od sąsiadów Ciastoniów

+ Józefa Terczyńskiego od koleżanek córki Basi z pracy

+ Michała Domonia od sąsiadów Łanoszków

+ Anny Pracuch od Stanisławy i Mariana Dębowskich

+ Januarego Moncznika od rodziny Ligusów

+ Stanisława Ładygi od rodziny Tomasików ze Zborówka

+ Stanisławy Kruszyny od Eli, Szczepana  i Pawła z rodzicami

+ Józefy Grabowskiej od Stanisławy Grabowskiej od wnuków i prawnuków

+ Zm. członków z róży bł. Narcyza z Trąbek i zm. Stanisława Jaszczyka