Ogłoszenia duszpasterskie na 30 niedzielę zwykłą, 25.10.2015

Kalendarz liturgiczny:

w środę przypada Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dzień imienin Ks. Prał. Tadeusza Dąbrowskiego. Składając życzenia bł. Bożego, zdrowia i obfitych łask za wstawiennictwem świętego patrona polecamy modlitewnej pamięci naszego Solenizanta. Równocześnie informujemy, że w minionym tygodniu nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora DPS w Biskupicach. Ks. Kardynał złożył serdeczne podziękowania księdzu Prałatowi, budowniczemu DPS za wieloletnią pracę, i zamianował  jego następcą naszego proboszcza ks. mgr Andrzeja Dudę.

1.  Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła. Z modlitewną wdzięcznością wspominamy tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków dbali o naszą świątynię i  troszczą się o nią także dzisiaj.  

2.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych.

W tym dniu w naszym kościele Msze święte będą odprawione o godz: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Nie będzie Mszy świętych w kaplicach wyjazdowych. O godz. 14.30 zapraszamy do naszego kościoła na uroczyste nieszpory i procesję na cmentarz, podczas której będziemy się modlić za zmarłych i wysłuchamy okolicznościowego kazania. Po zakończeniu procesji ok. g. 16.00 będzie odprawiona Msza św. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty, by móc zyskiwać odpusty za zmarłych. Możliwość spowiedzi w piątek i w sobotę podczas różańca i wieczornej Mszy św.

Wypominki prosimy zamawiać w zakrystii lub kancelarii.

Prosimy także, by porządkując groby nie zaśmiecać terenu wokół cmentarzy.

4.  W piątek o godz. 19.30 spotkanie kręgu biblijnego serdecznie zapraszamy

5.  Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy złożyli ofiary na rzecz fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia – w naszej parafii wyniosły 2118zł., jak również za ofiary na rzecz naszego Seminarium Duchownego w Krakowie w wysokości 2314zł. Osobne wyrazy wdzięczności kierujemy do   mieszkańców Zabłocia za złożoną dodatkową ofiarę na rzecz seminarium  w wysokości 330zł i płody rolne. Podziękowania kierujemy także dla Pani Stanisławy Czop i jej syna Józefa z Zabłocia za zorganizowanie zbiórki ofiar i płodów rolnych.   Za zakupione i ofiarowane płody rolne do naszego seminarium ks. Rektor przysłał do naszej parafii wyrazy serdecznej wdzięczności.                                                                                         

6. W dniu dzisiejszym oraz od czwartku do niedzieli lektorzy z naszej parafii przy cmentarzu obok kościoła rozprowadzają znicze. Zebrane  środki przeznaczone będą na duszpasterstwo służby liturgicznej w naszej parafii.

7. Spotkanie  kandydatów do bierzmowania  z klas III w przyszłą sobotę o 15.45 w salce katechetycznej.

8. Zainteresowanych grą w Orkiestrze Dętej Gminy Biskupice jak również nauką gry na instrumentach dętych odsyłamy po informacje zamieszczone na plakatach.

9. Dzisiaj we wszystkich kościołach w Polsce odbywa się liczenie wiernych uczęszczających na Mszę św. i przystępujących do Komunii św.

Intencje mszalne: 26 X – 01 XI

Poniedziałek:

630: + Andrzeja Janusa od rodziny Kmiecików

      + Kazimierza Bąka

      + Pawła Śmietany od Urszuli żony, córki Julii i Jarosława brata

1700: + Tadeusza Dubiela (im) od Marii i Wojciecha Sadowskich z Krakowa

Wtorek:

630: Dziękcz. z okazji im. ks. Tadeusza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie 

       od    mieszkańców DPS-u      

      + Jana Poznańskiego od wnuka Szymona z żoną

1700: + Tadeusza Gąsiorowskiego od Heleny żony i syna z rodziną

Środa:  

630:  Dziękcz. z okazji im. ks. Tadeusza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie od

        pracowników DPS-u

       + Kazimierza Kubika i Michaliny żony od Marii Godzik

1700: + Tadeusza Tracza  i Marii żony i Józefa Domonia

Czwartek:   

630: + Janiny Ochońskiej od Michała Domonia ze Słomianej z rodziną

1700: + Wojciecha Wyrodka, jego rodziców Katarzyny i Józefa

         + Franciszka Turchana i Krzysztofa syna

Piątek:                                       

630:  + Karola Kozaka od Barbary i Dariusza Szwed z rodziców

       + Bolesława Kozaka od Terasy i Wojciecha Wicher

1700: Dziękcz. za szczęśliwą operację dla Anny i o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie

       + Mieczysława Kopiniaka i jego rodziców

Sobota:

630: W int. Dawida z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, wszelkie potrzebne łaski i zdrowie

       + Józefa Śliwy w 16 r. śm. i Edwarda Kruszyny

1700: + Bronisławy Szwed w 24 r. i Józefa męża w 4 r. śm.

         + Tadeusza Kurzawy (im) od córki

Niedziela:

630: + Władysława Wójcika w 18 r. śm., Stanisławy żony od córki

       + Franciszka Jaszczyka, Janiny żony, ich rodziców, dziadków, brata, siostry, szwagrów,

        Józefa Łanoszki, Katarzyny żony i ich dzieci

800: Za parafian

930: + Mariana Janii

1100: + Bolesława Kozaka, Karola syna, Eugenii i Zygmunta Kozak

1230: + Zofii i Adama Gaś

1600:  + Jana Gaczoła od Dziuby

Kaplice w tygodniu 27 – 29 X:

Wtorek – Zabłocie: + Janiny Noga i Franciszka męża od Ludmiły Noga

Środa – Trąbki: + Stanisława Jaszczyka z Trąbek od rodziny Pajdaków

Czwartek – Przebieczany:+  Tadeusza Radwanka, córek Barbary i Małgorzaty