Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedzielę po Zmartwychwstaniu 07.04.2013

1.    Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Łączymy się duchowo z krakowskimi Łagiewnikami, gdzie odbywają się  doroczne uroczystości odpustowe ku czci Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj także z okazji Święta Miłosierdzia  o godz. 10.30 uroczysta suma odpustowa w kaplicy w Przebieczanach.

2.    Jutro Uroczystość Zwiastowania NMP – Dzień Świętości Życia. Z tej okazji dzisiaj po Mszach świętych zachęcamy do podjęcia dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. W dobie poniżania wartości życia ludzkiego i zabijania dzieci nienarodzonych potrzeba wielkiej modlitwy o ratowanie tysięcy niewinnych istnień, którym świat w imię fałszywie pojętej wolności nie chce pozwolić się narodzić. Do dzieła duchowej adopcji zachęcał usilnie bł. Jan Paweł II dlatego nie zaniedbujmy tego dobra jakim jest modlitwa za dzieci poczęte.

3.    Jak słyszeliśmy w liście biskupów od dzisiaj rozpoczyna, się przeniesiony z października, Tydzień Miłosierdzia. Miejmy ochotne serca do dostrzeżenia wokół siebie potrzebujących jak również módlmy się za wszystkich ogarniętych biedą w wymiarze ducha.

4.    Wójt Gminy Biskupice przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trzeba je złożyć w urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Wszelkich informacji dotyczących tego zagadnienia można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, u sołtysów i podczas organizowanych zebrań wiejskich. Jednocześnie z dniem 30 kwietnia upływa termin obowiązkowego rozwiązania dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych.

 

Intencje mszalne: 8 IV- 14 IV

Poniedziałek:

630 :  + Adama Ciastonia

         + Zbigniewa Łanoszki w 4 r. śm. i siostry Michaliny

         + Arkadiusza Grabowskiego od Łukasza i Sylwii z rodziną

Wtorek:

630:    + Adama Ciastonia        

         + Franciszka Nogi od Stanisława Kulmy z rodziną

         + Marii Ptak w r. śm.

Środa:

630:    + Adama Ciastonia

1800:  + Czesława Kasprzyka i zmarłych z jego rodziny

          O szczęśliwą operację, Boże błog., opiekę MB

Czwartek:

630:   + Adama Ciastonia

1800: + Michała Jaszczyka, jego Rodziców i teściów

Piątek:

630:   + Adama Ciastonia

1800: + Romana Grabowskiego w 13 r. śm.

Dziękcz. w 75 r. ur. Józefy, w 15 r. ur. Patryka z prośbą o błog. Boże, opiekę MB, dary Ducha Św. i zdrowie

Sobota :

630:   + Adama Ciastonia

1800: + Marty Krawczyk w 3 r. śm. i Piotrusia

         + Bronisława Konarskiego i jego rodziców

Niedziela:

630:    + Adama Ciastonia

930:    + Anny Kasprzyk w 3 r. śm., Marii Kasprzyk

1100:           + Krystyny Traczyk w 28r śm i Józefa męża

         Za parafian /w Rzymie/

1800:  + Wojciecha i Janiny Wyrodek z rodzicami

Niedziela kaplice:

815- Przebieczany:   + Józefa Fliśnika, Anny żony, Zygmunta syna

1015- Trąbki:            + Ryszarda Chorążego, jego rodziców i teściów

1215 Zabłocie:          + Genowefy Siuda w 1r śm i męża Mieczysława

Kaplice 9IV – 11 IV:

Wtorek- Zabłocie:                  + Wojciecha Krystian od Ewy i Tadeusza Porębskich z dziećmi

Środa- Trąbki:              Dziękcz. w 9 r. ur. Jasia z prośbą o błog. Boże, opiekę MB, dary  Ducha Św. i zdrowie

Czwartek- Przebieczany: + Józefy i Wacława Franczak

Dziękcz. w 16 r. ślubu Elżbiety i Macieja z prośbą o błog. Boże, opiekę MB, dary Ducha Św. i zdrowie dla nich i ich dzieci