Ogłoszenie parafialne 23.10.2012

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą, 23.10.2012

Kalendarz liturgiczny:
–  w poniedziałek wsp. bł. Jana Pawła II, papieża; po Mszach św. ucałowanie relikwii.
–  w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Rocznicę Poświęcenia  Kościoła.

1.  W naszej parafii gościmy dzisiaj ks. kan. Wojciecha Olszowskiego, który na prośbę
ks. Kardynała głosi Słowo Boże w parafiach naszej diecezji zbierając ofiary na budowę Centrum „Nie lękajcie się” w krakowskich Łagiewnikach. Ks. Wojciechowi serdecznie dziękujemy za trud głoszenia kazań w naszym kościele a wszystkim parafianom za ofiary na budowę centrum.

2.      W dniu dzisiejszym z całym Kościołem Katolickim na świecie  obchodzimy Niedzielę Misyjną i rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania misyjne i w intencji misjonarzy. W przyszłą niedzielę  ofiarami do puszek będzie można wesprzeć papieskie dzieła misyjne.

3.       Dziękujemy  mieszkańcom Zabłocia za zebrane płody rolne oraz ofiarę 210 zł dla naszego seminarium a panom Józefowi Czop i Janowi Lebiest za zorganizowanie zbiórki darów. Zebrane ofiary, płody rolne oraz 3 tony ziemniaków  przekazaliśmy do Seminarium Duchownego w Krakowie. Z tej okazji Ksiądz  Rektor wystosował do nas następujące słowa:

4.      Powoli kończy się październik. Zapraszamy do udziału w  nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza osoby, które jeszcze w tym roku nie były na różańcu. Nabożeństwo odprawiamy codziennie o godz. 16.30. Różaniec jest odmawiany również codziennie w naszych kaplicach.

5.      Zgodnie z zapowiedzią dzieci i młodzież z naszej parafii rozprowadzają znicze na groby naszych bliskich.. Znicze można nabywać dzisiaj po Mszach św., w ciągu tygodnia od 16.00 do 18.00 oraz w przyszłą sobotę i niedzielę. Dochód przeznaczony będzie na wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.

6. W piątek o godz. 19.30 spotkanie kręgu biblijnego serdecznie zapraszamy.

7.       Dzisiaj po wieczornej Mszy św. spotkanie z Rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii Św.

8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

9. Parze młodej z wczorajszego dnia dziękujemy za udekorowanie  naszego kościoła.

Intencje mszalne: 22 X- 28 X
Poniedziałek:
630 : + Józefa Kowalika od rodziny Dudzików
        + Kazimierza Lebiesta od Łukasza i Anny Godzików
        + Józefa Tracza od rodziny Zadaków
1700 + Zdzisławy Kukułka w 10 r. śm.
Wtorek:
630:  +Jana Dębowskiego od rodziny Chytrosiów i Ryplów
1700  + Edwarda Kmiecika
        + Franciszka Tańculi, żony Marii i synów Franciszka i Józefa
Środa:
630:    W int. ks.  prał. Tadeusza Dąbrowskiego imieninowa z prośbą o błog. Boże,    opiekę św. Patrona i zdrowie w dalszej posłudze kapłańskiej  od mieszkańców DPS
          + Marianny Kruszyny od Jadwigi i Józefa Łanoszków
1700:  Dziękczynna w 15 r. ślubu Joanny i Pawła Strojnych z prośbą o bł. Boże, opiekę MB
i zdrowie od matki chrzestnej
Czwartek:
630:   + Wacława Pilcha od sąsiadów Hojdów i Strączków
1700: + Andrzeja Kalety w 10 r. śm.
         + Anny Juszczyk od Marii Limanowskiej
Piątek:
630:   Dziękczynna z okazji imienin ks. prał. Tadeusza Dąbrowskiego z prośbą o błog. Boże, opiekę MB Szkaplerznej, św. Patrona i zdrowie w dalszej posłudze kapłańskiej od prac. DPS
         + Michała Jaszczyka od rodziny Kanarków
         + Eugeniusza Augustynka od kuzyna Wiesława z rodziną
1700: Dziękczynna w 40r. ślubu Anny i Józefa z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie
         dla nich i ich dzieci
Sobota:
630:   + Tadeusza Radwanka, Barbary i Małgorzaty córki
         + Tadeusza Kurzawy imieninowa
1700: Dziękczynna w 44 r. ślubu Wandy i Tadeusza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB
         i zdrowie dla nich, ich dzieci oraz wnuków
         Dziękczynna w 49 r. ślubu Genowefy i Adama z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie
Niedziela:
630:    + Józefa Ciastonia w 5 r. śm.
930:    + Tadeusza Jamki w r. śm. i na imieniny
1100:  + Heleny Filipowskiej w 4 r. śm. i Józefa męża
1800:  Dziękczynna w 9r. ślubu Sylwii i Karola Kozak z prośbą o bł. Boże, opiekę MB
         i zdrowie

Niedziela kaplice:
815- Przebieczany:   + Tadeusza Wyrodek (imienin)
1015- Trąbki:            + Stanisława Łanoszki w 4 r. śm.
1215 Zabłocie:          + Tadeusza Czopa /rezerwacja/

Kaplice 23 X – 25 X:
Wtorek- Zabłocie:                + Władysława Kowala, Julii żony, Franciszka Pilcha i Julii żony,
                                                  Ryszarda i Juliusza
Środa- Trąbki:          + StefaniI Łanoszka w 29 r. śm., Franciszka męża, Józefa syna,
                                 Stanisława zięcia
Czwartek- Przebieczany:               + Adama Kota w 5 r. śm.