Ogłoszenia parafialne 28.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XXII niedzielę zwykłą, 28.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–       w poniedziałek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
–       w czwartek wspomnienie św. Bronisławy, dziewicy.
–       w sobotę wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża.

1.   Z wielką radością witamy w naszej parafii ks. Kazimierza Kormana, który już od tygodnia  podejmuje u nas  posługę  duszpasterską.  Ks. Kazimierz pochodzi
z Łysej Góry koło Brzeska, przyjął święcenia kapłańskie w 2008r.  Przez trzy lata pracował w parafii na Szklanych Domach w Nowej Hucie.
Życzymy ks. Kazimierzowi zadowolenia i satysfakcji z podejmowanej pośród nas posługi kapłańskiej, sił, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.

2.    Zgodnie z zapowiedzią w minionym tygodniu zakończyliśmy częściowy
remont dachu naszego kościoła.  Cieszymy się, że prace zostały wykonane
dobrze i tak zostały ocenione przez ekspertów.  Dlatego dziękując dzisiaj na Mszy św. o 9.30 wszystkim ofiarodawcom duchowym i materialnym kierujemy podzię-kowanie także dla Firmy Budowlanej Pana Józefa Paczki z Nowego Targu za solidnie wykonany remont a także za cierpliwość  w otrzymywaniu zapłaty za
jego wykonanie.  Nieśmiało przypominamy, że potrzebujemy jeszcze 94 tysiące złotych ażeby zamknąć wydatki na ten rok.  Drugi etap remontu podejmiemy
w przyszłym roku.

.3.  W nadchodzącym tygodniu kończą się wakacje i rozpoczyna nowy rok
szkolny.  W czwartek zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli na Msze św.
inaugurujące kolejny rok nauki:  w Biskupicach o godz. 8.15;
Trąbkach o godz. 9.00  i w Przebieczanach o godz.9.15

4.   W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota miesiąca.  Msze św. z nabożeń-stwami w piątek i sobotę o 6.30 i 18.00. Spowiedź w czwartek i piątek od 17.30.
Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

5.   W sobotę w Kalwarii XXXIX pielgrzymka młodzieży.  Chętni na pielgrzymkę proszeni są o zgłaszanie się do środy do ks. Kazimierza.  Natomiast ks. kardynał zaprasza rodziny na pielgrzymkę rodzin do Kalwarii w niedzielę 11 września.

6.   W związku z przybyciem do naszej parafii ks. Kazimierza  spełniamy sugestie i prośby wielu Parafian wprowadzając częściowe zmiany w godzinach sprawo-wania Mszy św. w niedziele w naszej parafii.  A więc już od przyszłej niedzieli  Msza św. w kaplicy  w Trąbkach będzie odprawiana o godz. 10.15 a w Zabłociu
o 12.15.  Natomiast wieczorna Msza św. będzie odprawiana w niedzielę w naszym
kościele w Biskupicach o godz. 18.00.

7.   Parom młodym:  Ewelinie i Marcinowi Gawlik,  Agnieszce i Łukaszowi Prytek,  Agnieszce i Bartłomiejowi Wątor składamy serdeczne podziękowanie
za udekorowanie naszego kościoła.

8.   Dzisiaj o godz. 18.00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.

Intencje mszalne:  29 V I I I – 04 I X

Poniedziałek:
 630: + Michała Jaszczyka ( w 41 r. śmierci ), Ludwiki żony, Michała syna
           i zmarłych z rodziny.
        + Genowefy Korta ( od bratowej Jasi i Lucyny z mężem ).
        + Zbigniewa Domonia ( od kuzyna Józefa z rodziną ).
        + Józefa Tańculi ( od chrześniaka Mariusza z rodziną ).

Wtorek:
 630: + Władysława Ochońskiego ( w 20 r. śmierci ), Zofii żony
           ( od syna Józefa i córki Zofii ).
        + Michaliny Kubik ( od chrześniaka Pawła ).
        + Heleny Mikołajek ( od Krzysztofa ).

Środa:
 630: + Józefa Ciastonia ( w 29 r. śmierci ), Anny żony.
        + Anny Kot ( od rodziny Czyrnków ).
1800: + Ludwika Ciastonia ( w 15 r. śmierci ), Teresy córki.

Czwartek:
 630: + Bronisława Konarskiego ( na imieniny ), jego rodziców:
           Romana i Franciszki.
        + Zofii Ochońskiej ( od córki Zofii z mężem i wnuczką Sylwią ).
1800: + Stefanii Mamro, Józefa męża i ich dzieci.

Piątek:
 630: + Stefana Sewiołło ( na imieniny ).
        + Stefanii Kwaśny ( na imieniny ), Józefa Dubiela, Genowefy żony.
        + Wacława Pilcha ( od córki Agnieszki z mężem ).
1800: + Marii Limanowskiej, Marcina męża.

Sobota:
 630:  O zdrowie i błogosław. Boże dla Anny i Łukasza w 8 r. ślubu.
         O błogosław. Boże i opiekę Maryi dla Pielgrzymów Kalwaryjskich
          i ich rodzin.
1800: + Antoniego kota z rodzicami: Anną i Antonim oraz teściami:
           Janiną i Władysławem.
        + Antoniego Kruszyny ( w r. śmierci ).

Niedziela:
 630:  Za Parafian.
 930: + Wojciecha Wróbla ( w 18 r. śmierci ), Wojciecha Godzika, Anny żony.
1100:  O zdrowie i błogosław. Boże dla rodziny Kosteckich.
1800: + Juliana Waśniowskiego, Zofii żony ( w r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Anny Kulma ( na imieniny ).

Środa –Trąbki: + Anny Krawczyk, Stanisława zięcia.

Czwartek –Przebiecz.: + Marii Noga ( w 33 r. śmierci ), Franciszka męża,
                                       Albina syna, Adama wnuka.
Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Józefa Garyckiego ( w 28 r. śmierci ), Stanisława syna.
1015 –Trąbki: + Marii Gałka ( w 3 r. śmierci ), Rozalii Uryga ( w 4 r. śmierci ).
1215 –Zabłocie: + Tadeusza Czopa.