Ogłoszenia parafialne 21.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XXI niedzielę zwykłą, 21.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–       w poniedziałek wspomnienie NMP Królowej
–       we środę Święto św. Bartłomieja, Apostoła
–       w piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej
–       w sobotę wspomnienie św. Moniki

1.   W minionym tygodniu gościliśmy w naszej parafii Komisję z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Kurii Metropolitalnej w Krakowie, która  pozytywnie oceniła i podpisała protokół powykonawczy I etapu remontu dachu naszego
kościoła.  Dlatego w przyszłą niedzielę o godz. 9.30 odprawimy uroczystą Mszę św. jako wyraz wdzięczności wobec Bożej Opatrzności i w intencji wszystkich,
którzy duchowo i materialnie wspierają prace przy naszym kościele.  Obecnie,
już poza planem prac na ten rok są wykonywane i montowane drewniane żaluzje            w otworach okiennych wieży kościoła jak również podesty i nowe drabiny umożliwiające wspinaczkę na wyższe  części wieży.  Wymienione też zostaną liny mocujące żyrandole w kościele.  Wszystkie prace planujemy zakończyć w nadcho-dzącym tygodniu.  Drugi etap remontu dachu nastąpi w przyszłym roku.
     Komisja zaproponowała też sporządzenie programu renowacji wnętrza
I projektu remontu elewacji świątyni.  Wykonania tych projektów podjął się
Pan  mgr inż. Janusz Lepiarz z Wieliczki, który pełni funkcję inspektora nadzoru remontu naszego kościoła.  Oczywiście ich realizacja nastąpi w późniejszych latach w miarę możliwości finansowych naszej parafii.

2.   Dzisiaj,  o godz. 16.00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszowicach
odbędą się Dożynki Gminne.  Rozpoczną się one uroczystą Mszą św. sprawowaną jako dziękczynienie za tegoroczne plony.  Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dożynkach.

3.   Odpowiadając na sugestie i prośby wielu Parafian pragniemy poinformować, że od I niedzieli września a wiec za dwa tygodnie Msza św. w kaplicy w Trąbkach będzie odprawiana o godz. 10.15 a w Zabłociu o 12.15.  Natomiast wieczorna Msza św. będzie odprawiana w niedzielę w naszym kościele w Biskupicach
o godz. 18.00.

4.  Odpowiadając na prośbę Ojca św. w miniony poniedziałek zebraliśmy do puszek ofiary na głodujących w Afryce w wysokości 2.763zł.  Bóg zapłać wszystkim, którzy przyłączyli się do pomocy ludziom w potrzebie.

5.   W piątek z racji Uroczystości M.B. Częstochowskiej nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zachowanie dnia pokuty.

6.   Parze Młodej Państwu: Barbarze i Tomaszowi Górka składamy serdeczne
podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

7.   W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.

8.   Od września w Sławkowicach rozpocznie działalność prywatne przedszkole. Zapisy odbędą się w niedzielę za tydzień w budynku przedszkola a wszelkie informacje pod numerem tel.: 502 398 528.
     Natomiast w Trąbkach małżeństwo poszukuje opiekunki do 6 miesięcznego
chłopca.  Telefon również w ogłoszeniach: 608 695 287.

9.  W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Elżbietę Waśniowską z Trąbek.  Ją i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecajmy miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  22 – 28 V I I I

Poniedziałek:
 630: + Marii i Jana Strojnych ( w 67 r. śmierci ).
        + Za zmarłych rodziców: Józefa Ciastonia, Eleonory żony;
           Władysława Dębowskiego, Władysława syna.
        + Szczepana Szczurka ( od Filipowiczów ).

Wtorek:
 630: + Agaty Kasprzyk ( od mamy, sióstr, Szwagra i siostrzenic ).
        + Andrzeja Wróbla ( od sąsiadek: Janiny i Michaliny ).

Środa:
 630: + Stanisława Szafrańskiego ( od rodziny Badurów ).
        + Jana Mastalskiego ( od kuzynek: Jasi, Stasi i Basi ).
1800: + Władysława Grabowskiego –juniora ( w 15 r. śmierci ).

Czwartek:
 630: + Kazimierza Domonia ( od Zygmunta Domonia z rodziną ).
1800: + Marii Kuczaj (w 1 r. śmierci ), Józefa męża.

Piątek:
 630: + Adama i Stanisława Ciastoń.
        + Doroty Lenik ( od Kasprzyków ).
        + Leona Zająca ( od zięcia ).

Sobota:
 630: + Elżbiety Waśniowskiej ( od męża ).
1800: + Stanisławy Świeży ( w 15 r. śmierci ), Tadeusza męża.

Niedziela:
 630: + Stanisławy Wójcik ( w 34 r. śmierci ), Władysława męża.
 930:  W 10 ślubu Małgorzaty i Krzysztofa: dziękczynna z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie dla nich i ich dzieci.
1100:  W 40 ślubu Andrzeja i Renaty: dziękczynna z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Władysławy Sochackiej, Józefa męża.

Środa –Trąbki: + Ludwika Kruszyny, Władysława i Karoliny Olchawskich.

Czwartek –Przebiecz.:  W 43 r. ślubu Stanisławy i Tadeusza Badurów:
                dziękczynna z prośbą o dalsze błogosław. Boże i potrzebne łaski.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Marii i Antoniego Sobczyków.
1230 –Zabłocie:  W 4 r. slubu: Łukasza i Celiny Więsków: dziękczynna
                          z prośbą o dalsze błogosław. Boże i opiekę Maryi na
                          wszystkich drogach życia.

1700 –Trąbki: + Karoliny Kasprzyk ( w 3 r. śmierci ), Antoniego męża,
                         Ani wnuczki.