100 dni z Różańcem na 100 urodziny św. Jana Pawła II

Od początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II zachęcał do odmawiania różańca. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. […] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Obchodząc w tym roku 100lecie urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II pragniemy podjąć modlitwę różańcową przez 100 dni w intencji naszej Parafii. Będziemy modlić się za Kapłanów, Rodziny, osoby chore i cierpiące, samotne, młodzież i dzieci, aby nasza Parafii stale wzrastała duchowo i duszpastersko. Będzie to także okazja aby włączyć się w pięknie dzieło jakim jest Wspólnota Żywego Różańca o czym będziemy informować na bieżąco.

od 9 lutego do 18 maja przez 100 dni każda osoba która zdeklaruje się i swoją deklarację złoży w urnie w kościele będzie mogła włączyć się w tą modlitewną sztafetę. Wystarczy każdego dnia w dowolnej porze i miejscu odmówić jedną część różańca wg. wskazanego dnia. Osoby które nie będą mogły dostarczyć deklaracje (osoby chore, starsze) prosimy aby przekazały tą deklarację osobom które zostawią ją w kościele.

Pierwszy różaniec odmówimy wspólnie 9 lutego przed Mszą św. wieczorną przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o 17.30

JUŻ DZIŚ ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W TO WIELKIE I DUCHOWE DZIEŁO RÓŻAŃCOWE.