Kolęda 2013 / 2014

koleda2014

7 I wtorek

ks. Proboszcz 8.30      PRZEBIECZANY –od P. Kaniów w kierunku kaplicy dalej do Pani Orłowskiej i zakończenie u P. Zająców

ks. Marek 12.00          TOMASZKOWICE –od Sułkowa ( od Kazimiery Konopka ) w kierunku Urzędu Gminy i domy po tej stronie głównej drogi do P. Nogów    

8 I środa

ks. Proboszcz 8.30      PRZEBIECZANY –od Andrzeja Ligęzy ( Stary Gościniec ) strona prawa do „Korala” następnie od P. Kurzydymów do P. Grabowskich    

9 I czwartek

ks. Michał 10.00         PRZEBIECZANY –„Stary Gościniec” 

ks. Marek 14.00          TOMASZKOWICE – (od Antoniego Leśniaka od głównej drogi i dalej do Zbigniewa Zadaka) 

10 I piątek

ks. Proboszcz 8.30      DARSZYCE –od P. Grabowskich strona lewa do P. Wilków   

ks. Michał 14.00         BISKUPICE– od „Pastwisk” (od P. Włodarczyków) do P.  Konarskich

11 I sobota

ks. Michał 8.30           TOMASZKOWICE –od Chorągwicy ( od P. Kalembów ) do P. Ciszków następnie w kierunku Winnicy ( do P. Lechowiczów

ks. Marek 8.30            SZCZYGŁÓW –od P. Dąbrowskich do granicy z Biskupicami 

13 I poniedziałek

ks. Proboszcz 8.30      TRĄBKI –od „Wietroka” ( od P. Ochońskich ); następnie cała prawa strona do szkoły ( do P. Kubowiczów      

ks. Marek 8.30            DARSZYCE –od P. Salów strona prawa w kierunku kaplicy oraz domy z lewej strony od P. Hojołów do P. Liszkowskich 

14 I wtorek

ks. Proboszcz 14.00    TARNÓWKA –od Adama Waśniowskiego do Andrzeja Gaczoła 

15 I środa

ks. Proboszcz 15.00    PODRYJE –dokończenie: do remizy i dalej do P. Klimy   

ks. Marek 15.00          SUŁÓW GÓRA nowe domy do sklepu do P. Piwków, Góra Biskupice domy pod lasem (Nowy rejon)

16 I czwartek

ks. Michał 8.30           SUŁÓW -wieś    

ks. Marek 14.00           RYMARÓWKA(od P. Godzików, ZAPANKI( Od Ireneusz Łanoszki do Cecylii Kubik) 

17 I piątek

ks. Michał 14.00         ZABŁOCIE –góra: od Suchoraby do Słomianej

18 I sobota

ks. Marek 8.30            SZCZYGŁÓW –od P. Wąsików do P. Jaszczyków