Zmarli w 3 kwartale 2011 roku:

Zmarli w 3 kwartale  2011 roku:


Kasprzyk Marek ( od rodziny Kierzyków ).
Kasprzyk marek ( od rodziny Wójcików ).
Kasprzyk Marek ( od rodziny Ochońskich z Biskupic ).
Merwart Jerzy ( od Jana i Barbary Ochońskich ).
Merwart Jerzy ( od kolegów z Zakładu Gospodarki komunalnej w Wieliczce ).
Musiał Jerzy ( od Mariana i Marty Tańcula z Bodzanowa ).
Musiał Jerzy ( od Wójta i pracowników Urzędu Gminy ).
Musiał Jerzy ( od rodziny z Sulechowa ).
Musiał Jerzy ( od Grażyny i Józefa Domoniów z dziećmi ).
Musiał Jerzy ( od Jerzego Muszańskiego z rodziną ).
Musiał Jerzy ( od rodziny Kwiatków ).
Musiał Jerzy ( od szwagra Jana Konopki z żoną i dziećmi ).
Musiał Jerzy ( od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupicach ).
Ochoński Stanisław ( od brata Józka ).
Ochoński Stanisław ( od rodziny Potrzyszcz i Gwóźdź ).
Ochoński Stanisław ( od Sabiny Wrześniak z rodzina z Bodzanowa ).
Ochoński Tadeusz ( od Jolanty i Pawła Kazel ).
Olchawski Stanisław ( od rodziny Masiorów ).
Olchawski Stanisław ( od rodziny Kulków ).
Olchawski Stanisław ( od Renaty Włodek z rodziną ).
Olchawski Stanisław ( od Antoniego Waśniowskiego z rodziną ).
Olchawski Stanisław ( od Anny Dziuby z Bodzanowa ).
Palonek Józef ( od rodziny Sałaciaków i Paprotów ze Szczyrzyca ).
Palonek Józef ( od rodziny Kaliszów z Jawczyc ).
Palonek Józef ( od Chytrosiów ze Szczygłowa ).
Palonek Józef ( od rodziny Zapiórów ).
Palonek Józef ( od rodziny Kaliszów z Łazan ).
Palonek Józef ( od Kołodziejów z Liplasu ).
Pasek Józefa ( od Konopkowej z rodziną Musiałów ).
Pasek Józefa ( Janiny Rapacz z rodziną ).
Pasek Józefa ( od chrześniaka Bogdana Domonia ).
Satora Józef ( od Gawlików ze Sławkowic ).
Satora Józef ( od rodziny Florczyków z Cichawy ).
Satora Józef ( od rodziny Duraj ).
Satora Józef ( od rodziny Ciastoniów ).
Waśniowska Elżbieta ( od rodziny Wspaniały ).
Waśniowska Elżbieta ( od Marii Bartyzel ).
Waśniowska Elżbieta ( od rodziny Wójcików i Tomasików ).
Waśniowska Elżbieta ( od Marii Łanoszka ).
Waśniowska Elżbieta ( od rodziny Kulków ).