Zmarli w 1 kwartale 2012 roku:

Zmarli w 1 kwartale 2012 roku:
 
Anioł Józefa ( od chrześnicy Barbary Biedroń z rodziną ).
Anioł Józefa ( od Heleny Jaszczyk z rodziną ).
Anioł Józefa ( od kierownictwa, koleżanek i kolegów z pracy Niny ).
Anioł Józefa ( od rodziny Kulmów z Dobranowic ).
Anioł Józefa ( od rodziny Pajdaków z Trąbek ).
Anioł Józefa ( od rodziny Poznańskich i Królików z Ochmanowa ).
Anioł Józefa ( od Sabiny Surówki z rodziną ).
Anioł Józefa ( od Rysi z rodziną ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Jachimczaków z Bodzanowa ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Kurtyków ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Mańków ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Pręcikowskich ).
Domoń Zdzisław ( od sąsiadki Kruszynowej ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Wronów ).
Grabka Zofia ( od Anny Piech z rodziną ).
Grabka Zofia ( od koleżanek i kolegów Ani ze zmiany nocnej ).
Grabka Zofia ( od rodziny Mańków ).
Grabka Zofia ( od właścicieli i pracowników piekarni „Dom chleba” ).
Grabka Zofia ( od właścicieli i pracowników piekarni „Dom chleba” ).
Grabka Zofia ( od właścicieli i pracowników piekarni „Dom chleba” ).
Grabka Zofia ( od znajomych z Nowej Wsi ).
Grabka Zofia, Tadeusz ojciec ( od rodziny Czesaków z Brzeźnicy ).
Jakubiec Zofia ( od rodzin: Kukla i Jakubiec z Nowego Wiśnicza ).
Jakubiec Zofia ( od rodziny Gołdasów z Królówki ).
Jaszczyk Stanisław ( od Augustynków z Wieliczki ).
Jaszczyk Stanisław ( od Barbary i Dariusza Pacocha z dziećmi ).
Jaszczyk Stanisław ( od Doroty i Roberta Chwajoł z rodziną ).
Jaszczyk Stanisław ( od grupy przyjaciół z Sarbinowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od Karoliny Waś z Podłęża z rodziną ).
Jaszczyk Stanisław ( od koleżanki Eli z Gdowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od kuzynek Michaliny i Wandy z Krakowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od Lucyny z Podłęża z rodziną ).
Jaszczyk Stanisław ( od Nelii i Joniego z Rumunii ).
Jaszczyk Stanisław ( od pracowników firmy MAT-BUS i MAT-POL
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Kot z Jawczyc i Bodzanowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Nowaków z Niepołomic ).
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Orzechowskich z Gdowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Wajdów z Gdowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od Marii Juszczyk z Ochmanowa ).
Kot Janina ( od koleżanek z pracy Basi ).
Kot Janina ( od rodziny Miechowiczów i Hyży ).
Kot Janina ( od Zofii i Tadeusza Kurek ).
Kruszyna Stanisław ( od Adama Wróbla z rodziną ).
Kruszyna Stanisław ( od kuzyna Józka z rodziną ).
Kruszyna Stanisław ( od rodziny Kumorowskich ).
Kubik Aniela ( od Janiny i Franciszka Czopów z Bodzanowa ).
Kubik Aniela ( od Karasiów i Jeziorków z Podolan ).
Kubik Aniela ( od Krystyny i Tadeusza Kuder ).
Kubik Aniela ( od kuzynki Ludwiki Kurzawy ze Szczytnik z rodziną ).
Kubik Aniela ( od rodziny Kowalików ze Sławkowic ).
Kubik Aniela ( od rodziny Kupców ze Sławkowic ).
Kubik Aniela ( od rodziny Kurzawów z Pacówek ).
Kubik Aniela ( od rodziny Waśniowskich ).
Kurzawa Jan ( od rodziny Czopów z Bodzanowa ).
Kurzawa Jan ( od rodziny Klusków ).
Kurzawa Jan ( od rodziny Michalików z Koźmic Wielkich ).
Nosal Czesław ( od rodziny Prusaków ).
Nosal Czesław ( od rodziny z Moszczanicy ).
Nosal Czesław ( od Władysławy Satorowej ).
Olchawski Mieczysław ( od kuzyna Tadka z rodziną ).
Olchawski Mieczysław ( od kuzynki Anny ).
Olchawski Mieczysław ( od sąsiadki Albiny Kulma ).
Przepolska Barbara ( od bratowej Marysi z Ptaszkowej ).
Przepolska Barbara ( od Iwony i Krzysztofa Jania ).
Przepolska Barbara ( od Józefy Czajkowskiej ).
Przepolska Barbara ( od rodziny Ptaków ).
Przepolska Barbara ( od rodziny Sochackich i Winiarczyków ).
Siuda Janina ( od koleżanek Marysi z pracy ).
Siuda Janina ( od rodziny Kupców ze Sławkowic ).
Siuda Janina ( od rodziny Siudów z Zagórza ).
Siuda Janina ( od rodziny Zająców z Zagórza ).
Sosin Józef ( od bratanka Krzysztofa z Gdowa ).
Sosin Józef ( od kuzyna Mariana z rodziną z Suchej Beskidzkiej ).
Sosin Józef ( od rodziny Mika ).
Szczerba –Wójcik Michalina ( od rodziny Kasprzyków ).
Wojciechowski Władysław ( od bratanka Józefa z rodziną ).
Wojciechowski Władysław ( od rodziny Dańdów z Koźmic ).
Wojciechowski Władysław ( od rodziny Nogów ).
Zapiór Jan ( od Janiny Domoń ).
Zapiór Jan ( od kuzynek i kuzyna z rodzicami z Brzeska ).
Zapiór Jan ( od kuzynki Teresy Waligóra z mężem i dziećmi ).
Zapiór Jan ( od Włodarczyków ze Sławkowic, Matyldy z mężem i dziećmi ).