Plan kolędy

Plan kolędy na rok 2023r.

W tabeli pojawiły się numery domów. Jeżeli brakuje adresu prosimy poinformowanie drogą mailową. Kolorem czerwonym zaznaczono trasy w których dokonano wielu zmian.

KSIĄDZ GODZ.

TRASA

PONIEDZIAŁEK – 2.01.2023

Ks. Piotr 9.00 SUŁÓW, Ryje – od Pani Masior (93A, 219A, 224, 119, 161, 126, 103, 144, 137, 165, 199, 50, 2, 90, 172, 254, 358(Biskupice), 138, 49, 232, 34, 60, 164, 215, 202, 88, 206, 16, 17)
Ks. Mateusz 9.00 SUŁÓW – Dołki – od Państwa Zwalińskich (77, 80, 42, 64, 181, 160, 26, 89, 163, 190, 45, 27, 85, 228, 193, 92, 92A, 28A, 173, 28, 58, 168, 204, 170, 179, 132, 175, 101, 140, 99, 86, 128, 106, 121, 129, 39, 24, 120, 131, 124, 100, 43)
Ks. Jarosław 9.00 SUŁÓW – wieś (200, 195, 41, 183, 20, 12, 225, 11, 109, 68, 62, 102, 1, 55, 191, 9, 107, 82, 3, 8, 96, 59, 69, 692, 7, 174, 147, 115A, 115, 82, 123, 212, 83, 198, 114, 71, 97, 104)
Ks. Proboszcz 14.00 SUŁÓW – Dołki dokończenie (105, 111, 110, 125, 113, 133, 29, 116, 153, 32, 145, 31, 94, 98, 273 -B-ce, 100 – B-ce)

WTOREK – 03.01.2023

Ks. Jarosław 14.00 ZABŁOCIE – od p. Pilchów (120, 124, 50, 106, 12, 61, 192, 194, 119, 118, 46, 108, 62, 25, 117, 27, 10, 27, 34, 2, 172, 98, 216)
Ks. Proboszcz 9.00 ZABŁOCIE – od dawnego sklepu (44, 480, 315 Trąbki, 404 Trąbki, 24 Trąbki, 330/338 Trąbki, 462 Trąbki, 377 Trąbki, 202 Trąbki, 381 Trąbki, 536 Trąbki, 177, 24, 23, 26, 151, 52, 21A, 48, 7, 20, 43, 47, 149, 4, 32, 115, 37, 18, 202, 144/1D, 144, 145, 165, 152, 39, 11, 116, 113, 8, 97, 29, 15, 45, 41, 13, 1, 36, 49, 60, 6, 51, 19)

ŚRODA – 04.01.2023

Ks. Mateusz 14.00 ZABŁOCIE – góra – od Suchoraby (139, 218, 66, 5, 177, 187, 123, 44, 22, 9, 9A, 138, 136, 137, 174, 175, 107, 183, 124, 160, 109, 55, 40, 184, 132, 421, 212, 125, 125A, 127)
Ks. Piotr 9.00 SUŁÓW /nowy rejon/ od Państwa Michalik (229, 184, 186, 182, 218, 220A, 158, 220, 167, 91, 152, 41, 15, 134)
Ks. Proboszcz 14.00 SZCZYGŁÓW – od Zabłocia (cz. I) – od państwa Tomasik nr 114 do nr 43 państwo Łanoszka (125, 114, 127, 92, 23, 134, 110, 29, 46, 107, 68, 62, 17, 38, 79, 37, 35, 146, 66, 32, 73, 80, 78, 43)

CZWARTEK – 05.01.2023

Ks. Mateusz 9.00 SZCZYGŁÓW – od Państwa Dąbrowskich (17, 61, 11, 47, 77, 67, 128, 30, 56, 18, 10, 45, 36, 36A, 52, 116, 40, 31, 54, 113, 48, 7, 41, 104, 145, 9, 63, 95, 26, 143, 131, 86, 88, 91, 75, 58, 51, 109, 69, 103, 53, 50, 16)
Ks. Proboszcz 14.00 SZCZYGŁÓW – od Zabłocia (cz. II) –  od nr 57 Państwo Wróbel do nr 72 Państwo Gąsiorowski (57, 20, 13, 82, 3, 42, 121, 90A, 90, 87, 1, 124, 4, 89, 141, 24, 72)

SOBOTA – 07.01.2023

Ks. Mateusz 9.00 SZCZYGŁÓW – od Państwa Wąsików – 126, 81, 99, 96, 5, 59, 100, 39, 27, 93, 76, 19, 55, 85, 84, 83, 44, 137, 106, 98, 115, 97, 105, 64, 60, 108, 71, 22, 70, 123, 102, 101, 133, 122, 74, 33, 8, 8A, 112, 118, 138, 129, 94, 14)
Ks. Jarosław 9.00 TRĄBKI – Podryje od Państwa Magnowskich (532, 406, 436, 274, 98, 108, 176, 16, 289, 203, 167, 248, 282, 306, 431, 367, 528, 357, 356,287)
Ks. Proboszcz 9.00 TRĄBKI – od „Wietroka”, od p. Świeży wzdłuż drogi Gdowskiej do Remizy – prawa strona (bez „Nowego Osiedla”) (96 B-ce, 350, 270, 226, 297, 107, 246, 162, 301, 159A, 263, 335, 372, 370, 371, 49A, 201, 99, 21, 347, 1, 131, 132, 366, 140, 275A, 275, 67, 77, 11, 2, 37, 15, 26, 142, 316

PONIEDZIAŁEK – 09.01.2023

Ks. Mateusz 14.00 TRĄBKI – Podryje – dokończenie – (50, 69, 46, 524, 515, 392, 64, 137, 400, 155, 193, 196, 420, 70, 173, 339, 586, 429, 348, 135, 212, 582, 477, 92, 379)
Ks. Jarosław 9.00 TRĄBKI – od Państwa Kot (254, 245, 461, 453, 303, 300, 334, 236, 19, 198, 25, 62, 157, 74, 32, 358, 35A, 39A, 175, 440, 178, 35, 380, 291, 369, 59, 304, 43, 376, 38, 251, 382, 36, 500)
Ks. Proboszcz 14.00 „Pacówki” – Nowe Osiedle od p. Bolesława Domonia – Biskupice: 357, 331, 331A, 332, 340, 363, 382, 389, 370, 378, 372, 483; Trąbki: 447, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 509, 513, 514, 559, 560, 483, 484, 485, 590, 491, 473, 486, 487, 489, 335)
Ks. Piotr 9.00 BISKUPICE – od państwa Zając + Bukowiec (284, 283, 282, 320, 390, 183, 256, 144, 62, 400, 333, 276, 298, 91, 69, 334, 91, 276, 75, 344, 80, 236, 238, 99, 2, 49, 153, 177, 28, 261, 330, 303, 152, 22, 122, 126, 161, 191, 168, 272, 196, 369, 18, 19, 105, 3, 3A, 20, 220, 23, 1, 7, 16, 16A, 110, 112, 160, 339, 47, 179)

WTOREK – 10.01.2023

Ks. Mateusz 9.00 PRZEBIECZANY – Zagaje, Obrytka cz. II – od Markut – (374, 503, 413, 308, 261, 37, 605, 356, 541, 141, 537, 59, 533, 140, 140A, 183, 128, 254, 535, 139, 497, 669, 143A, 143, 143B, 84, 118, 11, 45A, 45, 12, 55, 53)
Ks. Jarosław 14.00 TRĄBKI – od Pani Wojciechowskiej (54, 20, 47, 151, 12,190,191, 33, 210, 302, 192, 206, 276, 72, 164, 51A, 181, 233, 3, 145, 180, 60, 76, 13, 17, 29, 266)

ŚRODA – 11.01.2023

Ks. Piotr 14.00 PRZEBIECZANY – „Gdowska” i domy na Zagaju (107, 18, 155, 91, 452, 220, 335, 309, 578, 62, 180, 334, 82, 67, 87, 36, 106, 43, 329, 168A, 168, 38A, 138, 93A, 76, 104A, 79, 63, 19, 119, 121, 18)
Ks. Mateusz 12.00 BISKUPICE – od kościoła do Państwa Kurowskich (4, 61, 130, 10, 145, 8, 36, 182, 119, 137, 13, 42, 162, 252, 11, 38, 12, 51, 266, 87, 241, 290, 63, 135, 194, 48, 286, 115, 166, 327, 185, 232, 202, 324, 329, )
Ks. Proboszcz 14.00 TRĄBKI – Tarnówka – od pana Adama Waśniowskiego (579, 147, 261, 478, 353, 445, 5, 56, 281, 485, 48, 393, 95, 185, 120, 243, 160, 230)

CZWARTEK – 12.01.2023

Ks. Mateusz 14.00 BISKUPICE – Rymarówka od strony Kościoła od p. Dzióbek (79, 245, 292, 305, 167, 151, 157, 158, 134, 125, 302, 250, 141, 2, 66, 295, 103)
Ks. Jarosław 14.00 PRZEBIECZANY – Zabiele od Państwa Kurowskich (120, 196, 242, 411, 137A, 410, 442, 66, 178, 178AG, 52, 292, 571, 534, 349, 245, 42, 618, 42, 228, 466, 165, 596, 384, 236, 406)
Ks. Proboszcz 9.00 TOMASZKOWICE – ul. Długa, Dworska, Wspólna, Słoneczna (część)  od państwa Zadak

Długa: 30, 247, 311, 35A, 35, 270, 275, 594, 215A, 550, 551, 293, 406, 373, 158, 578, 239, 552, 291, 376, 253, 253A, 570, 559B, 559, 252A, 259, 13, 484

Dworska: 146, 294, 262, 28, 31, 555, 302, 340

Słoneczna dolna: 417, 33, 485, 601, 218

Wspólna: 585, 164, 258, 520, 284, 409

PIĄTEK – 13.01.2023

Ks. Mateusz 14.00 Biskupice – Rymarówka od sklepu Żabki poniżej drogi Gdowskiej w stronę Przebieczan od p. Domoń (193, 192, 121, 14, 204, 188, 115, 379, 514, 611, 602, 603, 337, 226, 436, 225, 222, 309, 293, 103, 563)
Ks. Jarosław 14.00 PRZEBIECZANY – przy E4 od Państwa Rybotyckich (192, 344, 557, 397, 390, 320, 336, 160, 184, 333, 280, 613A, 49, 462, 116, 350, 179, 179A, 464, 266, 624)

SOBOTA – 14.01.2023

Ks. Mateusz 9.00 DARCZYCE – od Państwa Salów, strona prawa do Delikatesów (279, 269, 257, 238, 482, 423, 332, 138, 516, 133, 243, 283, 411, 318, 343, 232, 114, 63, 538, 523,542, 543, 124, 422, 584, 172, 322, 336, 319, 321, 284, 294, 313, 324, 344, 148, 272, 391, 307, 351, 122, 433, 144, 298, 298A)
Ks. Jarosław 9.00 PRZEBIECZANY – od P. Ligęzów (Stary Gościniec) str. prawa do „Korala” nast. od P. Kurzydymów do P. Grabowskich (15, 231, 75, 227, 10, 51, 125, 77, 547, 205, 95, 70, 130, 363, 4, 173, 577, 3, 221, 191, 617, 48, 269, 33, 47, 352, 172, 148, 156A, 156, 112, 525, 526, 257, 166, 372, 134, 26A, 278, 207A, 207, 97A, 319, 157, 548, 234, 234A, 238, 541)
Ks. Proboszcz 9.00 DARCZYCE – od państwa Wilk (326, 165, 276, 141, 187, 125, 378, 442, 90, 86, 103, 246, 297, 464, 464A, 255, 139, 419, 323, 427, 268, 294, 259, 414, 105, 149, 189A, 189, 329, 328, 434, 83, 130, 197, 102, 87, 84, 104, 109, 115, 264, 94, 375, 91, 209, 154, 97, 127, 116, 280, 497, 495, 454, 426)

PONIEDZIAŁEK – 16.01.2023

Ks. Mateusz 14.00 PRZEBIECZANY – Zapanki – od Pani Tańcula (634(start), 133A, 434, 223, 171A, 171, 483, 102, 517, 546, 378, 450, 424, 328, 89, 152, 174, 430, 559, 459, 136, 601A, 573
Ks. Piotr 14.00 TOMASZKOWICE – od Państwa Leśniak (190, 198, 185, 2, 301, 340, 564, 300, 331, 64, 312, 577, 310, 391, 206, 556, 199, 342, 200, 561, 255, 187, 218, 306, 502, 324, 303)
Ks. Jarosław 9.00 TOMASZKOWICE – od Chorągwicy (159, 339, 361, 283, 563, 493, 511, 422, 282, 204, 388, 423, 204, 425, 414, 383, 505, 470, 473, 353, 348, 146, 289, 386, 313, 571, 181, 332, 387, 380, 105, 377, 377A)
Ks. Proboszcz 14.00 TOMASZKOWICE – od Dworu droga Słoneczna część górna (330, 579, 216, 325, 7, 415, 416, 592, 548, 549, 583, 544, 304, 315, 317, 209, 326, 545, 420, 358, 365, 405, 404, 542, 580, 518, 488, 487)

WTOREK – 17.01.2023

Ks. Jarosław 14.00 BISKUPICE – Słomiana od Pani Grochot (310/1, 159, 146, 299, 155, 218, 57, 35, 35A, 195, 114, 44, 187, 175, 127, 227, 139, 212, 336, 156, 224, 231, 128, 348, 203/2, 173, 323, 136)

ŚRODA – 18.01.2023

Ks. Piotr 14.00 BISKUPICE – „Pacówki” od przychodni – bez „nowego osiedla” (296, 249, 325, 412, 573, 574, 252, 413, 247, 285, 113, 200, 170, 212, 188, 164, 301, 315, 217, 17, 235, 278, 328, 41, 212, 53, 208, 95)
Ks. Proboszcz 14.00 BISKUPICE – od „Pastwisk” (251, 247, 240, 76A, 64, 43, 67, 352, 54, 131, 133, 26, 27, 24, 29, 102, 237, 347, 263, 280, 264, 300, 287, 37, 59)
Ks. Mateusz 14.00 DARCZYCE – naprzeciw kaplicy (123, 540, 465, 333, 438, 438, 437, 213, 368, 342, 397, 38, 89, 251, 382, 36A)

CZWARTEK – 19.01.2023

Ks. Jarosław 14.00 BISKUPICE – Zabiele – od Pani Wójcik (70, 312, 40, 163, 117, 201, 142, 118, 198, 55, 321, 311, 138A, 138, 294, 289, 306, 46, 181, 568, 92, 567, 149)
Ks. Proboszcz 14.00 BISKUPICE – „Pacówki” od państwa Ochońskich (233, 210, 316, 176, 90, 214, 147, 93, 268, 15, 83, 116, 71, 101, 6, 34, 72, 123, 140, 356, 165, 58, 291, 197, 184, 209, 346, 346A)
PIĄTEK – 20.01.2023

Ks. Jarosław   g.  14.00 – Biskupice Od granicy Szczygłowa – Wielkie Łąki

Numery: 120, 124, 326, 271, 308, 215, 189, 148, 249, 186, 222, 190, 248, 154, 178, 174, 246/5, 259, 209, 206, 205, 307, 274, 314, 262, 199, 380

SOBOTA – 21.01.2023

Ks. Mateusz 9.00 TOMASZKOWICE – od Sułkowa – od Pani Kazimiery Konopka (130, 540, 243, 235, 197, 392, 439A, 439B, 201, 508, 439, 126, 321, 285, 193, 297, 277, 217, 531, 251, 316, 595, 500, 267, 323, 268, 177, 398, 322, 296, 412, 362, 29, 284, 182, 305, 210 266, 233, 229, 288, 54, 538, 19, 63, 475, 431, 427, 256, 553, 39, 402, 401, 456, 21, 307)
Ks. Proboszcz 9.00 PRZEBIECZANY – od państwa Waśniowskich (276, 273, 560, 171, 260, 46, 114, 41, 108, 318, 108, 60, 101, 101A, 219, 100, 214, 111, 621, 94, 232, 445, 99, 419, 250, 433A, 443, 290, 281, 27, 25, 492, 57, 132, 67, 24, 142, 23, 22, 88, 456, 21, 123, 220, 14, 14A, 367, 56, 225, 246A, 246, 135, 40)

SOBOTA – 28.01.2023

Ks. Mateusz 9.00 PRZEBIECZANY – Zagaje, Obrytka, Łysa Góra cz. I – (150, 150A, 549, 8, 50, 74, 90, 460, 9, 72, 105, 458, 458A,. 458B, 230, Łysa Góra: 587, 586, 585, 584, 583, 581, 588, 589, 590, 579, 591, 592, 493; 418, 80, 509, 145, 476, 287, 124, 599, 109, 355, 249, 6, 519, 129, 347, 637, 521, 357, 594, 110A, 110, 576, 5, 610, 530A, 399, 530)
Ks. Proboszcz 9.00 PRZEBIECZANY – „Wielopole” (271A, 271, 154, 448, 555, 504, 98, 382, 246, 616, 438, 516, 272, 598, 619, 614, 564, 595, 552, 562, 482/1, 480, 558, 558C, 558D, 513, 435, 499, 426, 370, 408, 369, 368, 465, 407, 117, 486, 400, 550, 381, 240, 351, 176, 543, 274, 163)