Ogłoszenie parafialne 29.08.2010

Ogłoszenia na X X I I niedzielę zwykłą – 29 sierpień 2010 r.

 

1/ W tym tygodniu czcimy:

   – w środę: bł. Bronisławę, dziewicę.

   – w piątek: św. Grzegorza, papieża

2/ Przypominamy, że od dziś jest zmieniony porządek Mszy św. niedzielnych:

     w kościele: 630, 930, 1100,  w Przebieczanach: 815, w Zabłociu: 1230.

     Od jutra Msze św. poranne w dni powszednie o godz. 630.

3/ Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego – 1 IX: w Biskupicach o 815,              

     w Trąbkach o 900, w Przebieczanach o 915.   W Gimnazjum w Sławkowicach  

     rozpoczęcie roku o 1100; dowóz uczniów od 950.

4/ W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.

     Msze św. z nabożeństwami w piątek i w sobotę o 630 i o 1800.

     Spowiedź w czwartek i w piątek od 1730.

     Odwiedziny chorych w piątek od 830.

     Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty

     na rozpoczęcie roku szkolnego i na I piątek.

5/ Ks. Proboszcz wraz z wszystkimi Sołtysami wyrażają wdzięczność tym  

     mieszkańcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie pożegnania

     ks. Józefa i brali w nim udział. Polecamy wszystkim modlitewnej pamięci

     osobę ks. Józefa.

6/ Kierując się dobrem parafian i ich podpowiedziami ustalamy nowe godziny

     otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek od 1600 do 1700,  piątek od 1830 do 1930,  

     sobota od 730 do 830.  Czynimy to ze względu na sugestie, że większość ludzi

     pracuje w ciągu dnia. Ponadto księża w dzień katechizują i mają inne obowiązki.

7/ Odpowiadając na prośbę ks. Proboszcza mieszkańcy Trąbek złożyli na

   remont plebanii 14.690 zł. Bóg zapłać za dobroć serca.

8/ W przyszłą niedzielę „Festyn rodzinny” w Trąbkach na boisku

   „Obrytka” od 1500. Z tej racji Msza św. w Trąbkach w przyszłą

     niedzielę wyjątkowo o 1400.

9/ Bóg zapłać wczorajszej parze młodych i z przed tygodnia

     za ubranie kościoła w kwiaty.

10/ W zakrystii do nabycia czasopisma religijne: „Gość niedzielny”,

     „Niedziela” i „Źródło”.

 

Intencje mszalne: 30 V I I I – 05 I X 

Poniedziałek:

630: + Józefa Godzika ( w r. śmierci i r. ślubu ).

         + Eleonory Kamisińskiej.

         + Zmarłych z rodzin Brożków i Kubików.

Wtorek:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

       + Danuty Masłowskiej, Anny Augustynek, Marii Nawary.

Środa:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

1800: + Władysława Badonia ( w 9 r. śmierci ), Krystyny żony.

Czwartek:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

1800: + Rozalii i Franciszka Górskich ( na imieniny ).

Piątek:

630: + Eleonory Kamisińskiej. 

       Podziękowanie za opiekę Matki Bożej z okazji 80 urodzin Eugenii z prośbą o dalsze łaski w życiu.

1800: W 30 r. ślubu Wiesława i Elżbiety Drobniaków w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże.

Sobota:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

         O błogosław. Boże dla rodziny Waśniowskich.

1800: W 25 r. ślubu Grażyny i Józefa w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże.

Niedziela:

630: + Marii i Teofila męża, Józefa Siudy.

930: + Mieczysława Czopa ( od syna Jacka z rodziną ).

1100: + Bronisławy Grabka ( na imieniny ), Józefa męża.                                            

 

K A P L I C E:     30 V I I I – 05 I X

Wtorek –Zabłocie: + Grzegorza Czopa ( od kolegi Zbyszka ).

Środa –Trąbki: + Juliana Waśniowskiego ( w r. śmierci ), Zofii żony.

Czwartek –Przebieczany: + Marii Skórskiej, Józefa męża, Tadeusza syna.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Stefanii Kiecana.

1230 –Zabłocie: Za Parafian.

1400 –Trąbki: + Eleonory Kamisińskiej.