Ogłoszenia parafialne 25.03.2012

Ogłoszenia duszpasterskie na 5 niedzielę Wielkiego Postu  25.03.2012

1.   Zgodnie ze zwyczajem od V niedzieli W. Postu zasłaniamy w kościołach
krzyże.  Za tydzień już Niedziela Palmowa – na wszystkich Mszach świętych poświęcenie palm.  Natomiast  10.45 zgromadzimy się przed naszym kościołem, przy ołtarzu polowym, gdzie rozpoczniemy obrzędy Niedzieli Palmowej i w uroczystej procesji z palmami udamy się do naszej świątyni na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.  Osoby indywidualne jak i wspólnoty poszczegól-nych wiosek zachęcamy do przygotowania i wykonania palm własnoręcznie by wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkopostną w tym roku.


2.   Niedziele Wielkiego Postu nie dopuszczają Mszy św. z innych świąt dlatego Uroczystość Zwiastowania Pańskiego została przeniesiona na dzień jutrzejszy. W tym dniu obchodzimy Dzień Świętości Życia.  Módlmy się o poszanowanie każdego poczętego dziecka a także za ojców i matki, by dzieci b traktowali jako dar Boga.  Życie bowiem pokazuje, że brak dzieci grozi katastrofą demogra-ficzną a zatem nie trzeba kary Bożej by życie na ziemi zamienić w padół łez
i cierpienia.

3.   Zgodnie z zapowiedzią w tym roku w naszej parafii nie będzie rekolekcji wielkopostnych gdyż od 14 kwietnia – w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia rozpoczniemy Misje parafialne.  Natomiast ze spowiedzi przedświątecznej będzie można skorzystać w wielki wtorek 3 kwietnia a także podczas każdej Mszy Św. w najbliższym czasie.

4.   Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom na kwiaty do Bożego Grobu tym indywidualnym jak również: III Róży Kobiet z Przebieczan, I Róży Kobiet
z Trąbek, I Roży Kobiet z Sułowa oraz Mieszkańcom Darczyc.

5.   Wychodząc z kościoła, przy zakrystii można nabyć baranki wielkanocne Caritas oraz palmy.  Dochód z baranków i palm przeznaczamy na wsparcie potrzebujących z naszej parafii.

6.   W związku ze zmianą czasu na letni od najbliższego tygodnia wieczorna Msza św. w kościele o godz. 18.00 a w kaplicach o 19.00.  W piątek Droga Krzyżowa o 17.00 i 19.00.  Msza św. wieczorna w piątek zaraz po Drodze Krzyżowej. O przygotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej o 19.00 prosimy Krąg Biblijny.

7.   W minioną środę Pan Piotr Godzik złożył wypowiedzenie umowy o pracę
w naszej parafii na stanowisku organisty.  Obecnie, w okresie 2 tygodniowego wypowiedzenia wykorzystuje  urlop wypoczynkowy.  Panu Piotrowi dziękujemy za pracę organisty w naszej parafii.
O wakacie na stanowisku organisty w naszej parafii poinformowaliśmy
Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej w Krakowie ufając, że znajdzie osobę, która podejmie u nas tę posługę.

8.   W Urzędzie Gminy Biskupice osoby nie prowadzące działalności gospo-darczej będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
w najbliższy czwartek w godz. od 10:00 – 14:00 i w piątek od 13:00 d0 17:00

9.   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach ogłasza zapisy dzieci do klasy 1.  Zgłoszenia uczniów w sekretariacie szkolnym od 1 kwietnia w godz. 9.00 -15.00
Do szkoły przychodzimy z dzieckiem i przynosimy akt urodzenia dziecka oraz nr PESEL.

Intencje mszalne:  26 I I I – 01 I V

Poniedz.:
630: + Józefa i Bronisławy Szwed.
+ Zofii Rospond ( w 15 r. śmierci ), jej rodziców i rodzeństwo z rodziny Kubików.
+ Andrzeja Kota ( w 7 r. śmierci ).

Wtorek:
630: + Józefa i Bronisławy Szwed.
+ Piotra Kolbusza ( w 1 r. śmierci ).
+ Józefa i Józefy Kruszynów ( na imieniny ), Emilii i Franciszka Górków.

Środa:
630: + Józefa i Bronisławy Szwed.
+ Barbary Przepolskiej ( od rodziny Palonków z Zabiela ).
1800: + Jerzego Musiała ( od syna Marcina i Joanny z rodziną ).

Czwartek:
630: + Józefy Kamisińskiej i jej rodziców: Franciszka i Zofii.
1800: + Józefa i Bronisławy Szwed.
+ Anieli Kubik ( od córki Krystyny z mężem ).

Piątek:
630: + Katarzyny i Franciszka Świeżych.
Dziękczynna z a otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą.
1800: + Józefa i Bronisławy Szwed.
+ Wacława Pilcha ( w 1 r. śmierci ).

Sobota:
630: + Wacława Pilcha ( od koleżanek i kolegów z Uczelni ).
+ Wacława Pilcha ( od Ewy i Tadeusza Porębskich ).
1800: + Ireny Celary, Zdzisława męża.
+ Józefy Kamisińskiej ( na imieniny ) i jej rodziców: Franciszka i Zofii.

Niedziela:
630:  Za Parafian.
930: + Stanisława Zięby, Piotra i Marii Michalczyków, Antoniny córki.
1100:  W 18 r. urodzin Jakuba: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosław. Boże, opiekę Maryi ( od rodziców i rodzeństwa ).
1600: + Józefa Tańculi ( na imieniny ) i jego rodziców.
1800: + Witolda Wąsika ( w 6 r. śmierci ), Władysława Domonia.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Józefa Satory, Zofii żony, Juliana syna.

Środa –Trąbki: + Leszka Lebiesta.
+ Kazimierza Kowalskiego ( w 12 r. śmierci ).

Czwartek: –Przebiecz.: + Józefy i Jana Zadaków ( na imieniny ), Marii i Wincentego Salomonów ( od Stanisława i Marii Zadaków ).

Niedziela:
815 –Przebiecz.: + Franciszka Nogi ( w 64 r. śmierci ), Marii żony.
1015 –Trąbki: + Tadeusza Jaszczyka ( w 14 r. śmierci ), Janiny żony, jego rodziców i brata Czesława.
1215 –Zabłocie: + Józefa Ładygi ( na imieniny ), Anny żony.