Ogłoszenia duszpasterskie na XXV niedzielę zwykłą 22.09.2013

Kalendarz liturgiczny

– w poniedziałek wspomnienie św. Ojca Pio zakonnika

– w środę wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana

– w piątek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana

– w sobotę wspomnienie św. Wacława, męczennika

1.      W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 16.00 wraz z ks. Biskupem i młodzieżą bierzmowaną zakończymy obchody 350- lecia konsekracji naszej świątyni. Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w przeżywanie roku jubileuszowego a zwłaszcza w przygotowanie i otwarcie w dniu wczorajszym Panoramy Biskupickej połączonej z wystawą starych fotografii umieszczoną na murze ogrodzeniowym przy kościele. Zachęcamy do obejrzenia wystawy jak również podziwiania panoramy z naszego wzgórza za pomocą lunety usytuowanej obok budynku plebanii.

2.      Od pierwszej niedzieli października w Gdowie rozpocznie się kurs przedmałżeński. Będzie trwał przez cztery kolejne niedziele począwszy od 6 X . Każde spotkanie rozpoczynać się będzie  Mszą św. o godz. 14.00

3.      W najbliższy piątek o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy.

4.      W nadchodzącą sobotę Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczynamy przygotowanie młodzieży klas I i II Gimnazjum do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

5.      Przed kościołem młodzież oazowa rozprowadza okolicznościowe koszulki, kubki, gazetkę Sól i Światło poświęcone historii naszego kościoła.  Dochód przeznaczony będzie na działalność młodzieży w naszej  parafii.

6.       Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność rodzicom młodzieży bierzmowanej za ufundowanie renowacji i złocenia zabytkowego relikwiarza św. Marcina jak również ofiarę na kwiaty do naszej świątyni a Paniom Annie Piech, Dorocie Korta i Barbarze Szwed za udekorowanie naszego kościoła – Bóg zapłać!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.  Adama Kosteckiego z Przebieczan , polecajmy jego  i wszystkich naszych bliskich zmarłych  Bożemu Miłosierdziu

Intencje mszalne: 23 IX- 29 IX

Poniedziałek:

630 :  + Marii Turchan

         + Zofii i Władysława Ochońskich od córki Bronisławy z rodziną

Wtorek:

630:    + Marii Turchan

         + Józefa Ciastonia, Eleonory żony, Władysława Dębowskiego i syna Władysława

Środa:

630:    + Anny Łanoszka od rodziny Chytrosiów ze Szczygłowa

         + Genowefy Wysockiej od brata Sylwestra z żoną

1800:   Dziękcz. za szczęśliwy przebieg operacji  z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie

Czwartek:

630:   + Marii Turchan

1800: + Michała Jaszczyka, Ludwiki żony i Michała syna

Piątek:

630:   + Przemysława Bieguniak od brata Radosława i Jadwigi

        + Cecylii Śliwa od rodziny Badurów

       

1800:+ Marii Turchan

        + Wacława Pilcha (im)

 Sobota :

630:   + Marii Turchan         

         + Mieczysława Grochota w 9 r. śm. Heleny żony, Marka syna

1800: Dziękcz. w 15 r. ślubu Mirosławy i Piotra  z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie

        dla nich i ich dzieci

         Dziękcz. w 10 r. ślubu Joanny i Stefana  z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie

        dla nich i ich dzieci

Niedziela:

630:    + Romana Kota w 13 r. śm.

930:    Dziękcz. w 55 r. ślubu Heleny i Franciszka  z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie

1100:  Dziękcz. na ur. i im. dla Michała  z prośbą o błog. Boże, opiekę MB, dary Ducha

         Świetego i zdrowie

1800:  + Marii Turchan

Niedziela kaplice:

815– Przebieczany:   + Anny Kot (im) Józefa męża, córek Antoniny i Anieli

1015– Trąbki:            + Jana Godzika w 15 r. śm i żony Marii

1215 Zabłocie:          Rezerwacja Emilia Czop

Kaplice 24 IX – 26 IX:

Wtorek- Zabłocie:              + Kazimierza Lebiesta od rodziny Gąsiorowskich

 + Stanisława Jaszczyka od Stefanii Fortuna i rodziny Porębskich

Środa- Trąbki:                     + Marii Turchan

Czwartek- Przebieczany: + Adama Kota w 6 r. śm

                                                + Krystyny Grabowskiej od Mariusza z rodziną