Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę Wielkiego Postu 09.03.2014

1.W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki o 17.00 i 19.00  oraz na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15.00. Po gorzkich Żalach Msza św.

Dzisiaj po Mszach św. posypanie głów popiołem dla osób, które nie mogły uczestniczyć w obrzędzie posypania w Środę Popielcową.

2.  W przyszłą niedzielę, drugą  Wielkiego Postu będziemy przeżywać Dzień  Modlitwy, Postu  i Solidarności z  misjonarzami pod hasłem „Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach misyjnych”. Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na pomoc misjom.

3.     Szkoła Podstawowa w Biskupicach ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego i do klas pierwszych na rok 2014/2015. Wnioski do zapisu dzieci można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w latach 2007, 2008 i 2009

4.     Urząd Gminy Biskupice prosi nowych mieszkańców gminy, jeszcze nie  zameldowanych na tym terenie do wskazania miejsca zamieszkania w rozliczeniach podatkowych. W ten sposób można skutecznie pomóc rozwojowi naszej gminy.  

5.     Sołtys wsi Przebieczany przypomina o zapłacie pierwszej raty podatku. Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeń.

6.     Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.  Józefa Rospond ze Szczygłowa – polecajmy jego i naszych bliskich miłosierdziu Bożemu!

Intencje mszalne: 10 II- 16 III

Poniedziałek:

630: + Krystyny Grabowskiej od Rafała z rodziną

       + Anny Łanoszki od Władysława Pilch z żoną

       + Barbary Przepolskiej od męża

Wtorek:

630: + Józefy Anioł w 2 r. śm. i synów Henryka i Marka

       + Józefy Anioł od rodziny Kurzawów z Pacówek

Środa:

630:   + Józefa Rosponda od Barbary i Włodzimierza Grochot

         + Krystyny Wróbel od brata Tadeusza z żoną

1700: Dziękcz. w 70 r. ur. Józefa z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie

Czwartek:

630:   + Henryka Piwka od Zofii i Tadeusza Kulmów

1700: + Mariana Michalczyka w 18 r. śm. jego rodziców

        + Krystyny Wróbel (im)

Piątek:

630:   + Józefa Pabisia i Józefa Kosteckiego (im)

         + Roberta Satory od Pawła Wrześniaka z rodziną

1740: + Krystyny Pilch (im), Jarosława męża

         + Józefa Druszcza i rodziców

Sobota:

630:  + Jana Sykały w 23 r. śm.

        + Michała Jaszczyka

1700: + Józefa Chuchli (im)

        + Katarzyny Kot w 17 r. śm. męża Jana, ich dzieci i rodziców

Niedziela:

630:   + Józefa Kowala (im)

930:   + Józefa Godzika (im)

1100: + Witolda Wąsika w 8 r. śm.

1600: + Anny, Franciszka, Piotra Wichrów

1800: + Heleny Martyniak im. i w r. śm.

Niedziela kaplice:

815– Przebieczany:+ Zofii Zadak w r. śm., Antoniego męża, Romana syna

1015– Trąbki:        + Stanisława Palonek w 27 r. śm. i Władysławy

1215 Zabłocie:      + Józefa Tureckiego, żony Jadwigi, Stanisława syna Józefa i Zdzisławy córki

Kaplice 11 II – 13 II:

Wtorek – Zabłocie: + Genowefy Siuda od Władysławy Satora

                                + Franciszka Nogi

Środa – Trabki:       + Elżbiety Waśniowskiej od Barbary, Czesława i Zuzanny Waśniowskich   

Czwartek- Przebieczany: + Władysława Pajdaka w r. śm. żony Marii, syna Stanisława